FacebookInstagrammenu-iconicon-playscroll-downsearchTwitterYouTube

Spørsmål som ofte stilles

Ved skade

Hva skjer dersom man ikke finner min registrering?

Ved kjøp av dekk skal du registrere dekkene innen to uker fra kjøpsdato. Hakka-garantiens veihjelp omfatter kun registrerte kunder. Dersom det ikke er mulig å finne din registrering, og man bruker tjenesten mindre enn to uker etter dekk-kjøpet, så skal kunden kunne dokumentere kjøpsdato (eksempelvis med kvittering) og kunden skal senere registrere seg for å kunne bruke tjenesten kostnadsfritt. Kunde som registrerer seg etter 1. mars 2014 skal oppbevare kjøpskvitteringen for dekkene slik at kjøpsdato kan dokumenteres ved bruk av veihjelp eller ved dekkbytte. Vi anbefaler at kvitteringen og Hakka-garantikortet legges i bilens hanskerom.

Hvor lenge har jeg rett til veihjelp og Hakka-garanti?

Begge deler gjelder i ett år fra kjøpsdato, forutsatt at dekkets mønsterdybde er minst 4 millimeter. Hakka-garantien for det nye dekket som erstatter det skadde dekket gjelder like lenge som Hakka-garantien for det første dekket.

Gjelder Hakka-garantien og dens veihjelptjeneste også utenlands? Kan jeg bruke mitt eget språk overalt?

Hakka-garanti og veihjelp gjelder for registrerte kunder i Norge, Sverige og Finland. Ved dekkskade kan kunden ringe til Hakka-garantiens veihjelp i sitt eget land, og ved samtaler fra utlandet skal eget lands retningsnummer legges foran telefonnummeret. Da kan man bruke sitt eget språk, og anmodningen om hjelp blir videreformidlet til veihjelp i det landet man befinner seg.

Hvordan kan man kontrollere mønsterdybden på dekket når kunden ønsker å benytte Hakka-garantien eller veihjelpen?

Tallet 4 på DSI slitasjevarsleren skal være synlig på dekkmønsteret. Når det gjelder Nokian Hakkapeliitt LT2 dekk skal merkingen være minst 40% synlig.

Hva omfatter Hakka-garantiens veihjelp?

Hakka-garantiens veihjelp tilbyr følgende tjenester som kan bestilles via telefon:

 • bytte til reservehjul
 • dersom bilen ikke har reservehjul taues bilen til nærmeste dekkforhandler som selger Nokian Tyres produkter eller til en Vianor-avdeling. 


Dersom dekket ikke kan repareres samme dag, har kunden rett til:

 • leiebil (klasse A, B, høyst 3 døgn). Hakka-garantien dekker ikke eventuelle drivstoffutgifter til leiebilen.
 • overnatting i et mellomklassehotell (høyst 2 netter) dersom avstanden hjem er mer enn 80 kilometer, og dersom kunden ikke benytter andre tjenester
 • transport med taxi/fly/tog dersom avstanden er mer enn 600 km
 • transport med kombinasjon av ovenstående (eksempelvis taxi til nærmeste bilutleiefirma og fortsatt reise med leiebil)
 • dekning av kostnader som påløper for henting av bilen etter reparasjon (tog- eller bussbillett)
 • høyeste mulige erstatningsbeløp utover veihjelp og tauing er 500 euro

Dersom et Hakka eller Hakkapeliitta dekk erstattes med et dekk av annet merke – hvor fort skal jeg (i tid eller kjørte mil) bytte til et Hakka eller Hakkapeliitta dekk for å oppfylle vilkårene for Hakka-garantien?

Denne slags situasjon bør ikke oppstå. Det skadde Hakka eller Hakkapeliitta dekket skal alltid erstattes med lignende Nokian Hakka eller Hakkapeliitta dekk.

Kan kunden selv ringe etter slepehjelp?

Nei. Hakka-garantiens veihjelp dekker kun tauing bestilt over tlf.nr 800 30 999. Veihjelpen har vakt døgnet rundt og året rundt – hver dag.

Vilkår for bruk

Hvilke produkter omfattes av Hakka-garanti og veihjelp?

Produkter som omfattes av Hakka-garanti og Hakka-garantiens veihjelp finner du på www.hakkagaranti.no

Erstatter Hakka-garantien eller veihjelpen indirekte kostnader, eksempelvis tap av tid på grunn av dekkskade eller skader på felg og bil?

Nei. Hakka-garantien og veihjelpen omfatter kun dekk som er korrekt montert og normalt brukt, og som skades ved uhell. Kunden får da nytt tilsvarende dekk kostnadsfritt.

Kan eiere av andre Nokian Tyres produkter (Nokian H, Nokian V og Nokian Z G2) registrere seg med Hakka-garanti, og få retten til å benytte Hakka-garantiens veihjelp?

Hakka-garantien og veihjelpen er utelukkende beregnet på eiere av Nokian Hakka eller Nokian Hakkapeliitta dekk. Tjenesten omfatter ikke andre Nokian Tyres produkter, siden disse er utviklet for sentraleuropeiske markeder og ikke er Hakka- eller Hakkapeliitta-produkter.

Hvordan får jeg rett til å bruke Hakka-garantien og veihjelpen?

Ved å kjøpe Hakka sommerdekk eller Hakkapeliitta vinterdekk i Norge, Sverige eller Finland, og ved å registrere deg som Nokian Tyres-kunde innen to uker etter dekk-kjøpet.

Vi anbefaler at du registrerer deg som Nokian Tyres-kunde på adressen www.hakkagaranti.no eller ved å sende sms til tlf. 59 44 15 55.

Ved registrering på nett skal kunden i tillegg til sine personopplysninger minst oppgi bilens registreringsnummer. Ved registrering med sms skal kunden oppgi bilens registreringsnummer. Det er frivillig å svare på øvrige spørsmål som kommer opp når man svarer på kontrollmeldingen, men ved å svare på disse spørsmålene deltar man i utlodning av premier, og om man ønsker det kan man bestille informasjon om Nokian Tyres produkter og tjenester.

Du kan også registrere deg ved å ringe tlf. 800 30 999, og velge alternativ 2. Ved registrering via telefon oppgir man samme opplysninger som på nett. Kunder som registrerer seg via telefon, har kun adgang til sine egne opplysninger via telefon. Kjøretøyets registreringsnummer fungerer som id ved bruk av Hakka-garanti og veihjelpen.

 

Hva erstatter Hakka-garantien?

Dersom et dekk ved et uhell skades slik at det ikke kan repareres, får kunden et nytt tilsvarende eller lignende Hakka eller Hakkapeliitta dekk.

Hvordan kan jeg bevise at jeg har rett til Hakka-garanti og Hakka-garantiens veihjelp?

Det holder at du har registrert deg på nett, via telefon eller ved å sende en sms, og at du kan dokumentere innkjøpsdato for dekkene i henhold til vilkårene ovenfor. For de som har registrert seg før 1. mars 2014 er det nok at man har registrert dekkene sine. Hakka-garantiens veihjelp spør alltid etter bilens registreringsnummer, som fungerer som id for tjenesten. Ved bruk av veihjelpen – og ved erstatning av dekk – skal alle som har registrert sine dekk 1. mars 2014 eller senere kunne dokumentere dekkenes innkjøpsdato. Dersom registreringen er gjort før 1. mars 2014 skal dekkverkstedet ringe og kontrollere at kunden har registrert seg.

Gjelder Hakka-garantiens veihjelp også for Hakka og Hakkapeliitta dekk for lette lastebiler?

Samtlige Hakka og Hakkapeliitta dekk som er angitt på Hakka-garantikortet omfattes av Hakka-garantien og Hakka-garantiens veihjelp. Listen oppdateres hvert år.

Er det andre begrensninger enn mønsterdybden for å ha rett til å benytte Hakka-garantiens veihjelp?

Det absolutte kravet for retten til å benytte seg av Hakka-garantiens veihjelp er at brukeren har registrert seg som Nokian Tyres kunde innen to uker etter kjøpsdato for dekkene. Tjenesten omfatter kun kjøretøy som har Nokian Hakka eller Hakkapeliitta dekk som omfattes av tjenesten, og som er registrert i Nokian Tyres dataregister.

Kunder som registrerer seg 1. mars 2014 eller senere skal oppbevare kjøpskvitteringen for dekkene slik at veihjelpen ved assistanse eller dekkbytte kan se når dekkene ble kjøpt. Vi anbefaler at kvittering og Hakka-garantikort oppbevares i bilens hanskerom.

Hakka-garanti og dens veihjelp omfatter kun kjøretøy som er registrert i Nokian Tyres dataregister i henhold til reglene ovenfor, og som har Nokian Hakka eller Hakkapeliitta dekk.

Hakka-garantien og dens veihjelp kan benyttes i ett års tid, regnet fra dekkenes kjøpsdato (kunder som har kjøpt dekkene sine 1. mars 2014 eller senere skal kunne dokumentere kjøpsdato ved å vise kvittering) og forutsatt at dekkene har minst 4 millimeter mønsterdybde igjen.

Dessuten skal følgende krav oppfylles:

 • Dekket skal monteres korrekt på en felg som oppfyller dekknormen ETRTO/STOR, og skal være normalt brukt
 • Dekket skal ikke ha vært overbelastet, og man har brukt det lufttrykket som bilprodusenten anbefaler
 • Dekket skal kun ha vært normalt brukt. Hakka-garantiens veihjelp gjelder ikke dersom dekket har vært brukt i bilsport, på utrykningskjøretøy (ambulanse, politibil osv.) eller i noen annen form for spesialbruk
 • Tjenesten gjelder høyst ett (1) år regnet fra kjøpsdato, forutsatt at mønsterdybden er minst fire millimeter
 • Hakka-garantiens veihjelp dekker ikke skader som er oppstått ved hærverk/skadeverk

Er kjøpskvitteringen for dekkene nødvendig for å kunne bevise at man har rett til å benytte Hakka-garantiens veihjelp?

Forutsetningen for retten til å benytte Hakka-garantiens veihjelp er at kunden fra og med 1. mars 2014 registrerer seg som Nokian Tyres kunde innen to uker, regnet fra kjøpsdato for dekkene. Kunder som har registrert seg før 1. mars 2014 behøver ikke oppbevare kjøpskvitteringen. Kunder som registrerer seg 1. mars 2014 eller senere skal oppbevare kjøpskvitteringen for dekkene, slik at veihjelpen ved assistanse- eller erstatningstilfeller kan se når dekkene ble kjøpt. Vi anbefaler at kvitteringen oppbevares i bilens hanskerom sammen med Hakka-garantikortet.

Dersom registreringen av tjenesten ikke lar seg dokumentere, og om det ved bruk av tjenesten ikke har gått over to uker etter at dekkene ble kjøpt, kan kunden bruke tjenesten kostnadsfritt dersom han eller hun i ettertid kan dokumentere kjøpsdatoen (med kvittering eller annen dokumentasjon), og dersom kunden registrerer seg til tjenesten.

Hvordan påvirker eventuelt salg av bilen i garantiens gyldighetstid retten til å benytte Hakka-garantiens veihjelp?

Hakka-garantiens veihjelp kan fortsatt gjelde selv om bilen får en ny eier, forutsatt at bilen har Nokian Hakka eller Nokian Hakkapeliitta dekk som oppfyller kravene for tjenesten. Ved eierskifte anbefales det at den gamle eieren tar ut bilen fra sine kundeopplysninger i Hakka-garantien, og at den nye eieren registrerer dekkene i henhold til opprinnelig kjøpsdato (datoen da dekkene ble kjøpt som nye).

Omfattes også russiske bilister av Hakka-garantien og veihjelpen dersom han eller hun har Hakka eller Hakkapeliitta dekk som er kjøpt i Russland dersom dekket går i stykker i Finland?

Hakka-garantiens veihjelp gjelder kun Nokian Hakka og Hakkapeliitta dekk som er kjøpt i Norge, Sverige eller Finland, og som er registrert i Nokian Tyres database.

Omfatter Hakka-garantiens veihjelp tilhenger- og campingvogn-dekk?

Nokian Hakka og Hakkapeliitta dekk for tilhengere og campingvogner omfattes av Hakka-garanti og dens veihjelp dersom de er registrert i Hakka-garantien og oppfyller øvrige vilkår for Hakka-garantien.

Hvor mange dekk må man kjøpe for å få Hakka-garanti?

Hakka-garanti gjelder for hvert enkelt dekk for seg. OBS! Dekket som erstattes av Hakka-garantien har samme gyldighetsperiode for Hakka-garantien som det opprinnelige dekket. Dekket som erstatter det skadde dekket registreres ikke separat.

Registreres dekket som erstatter det skadde dekket på nytt, med andre ord: Hvor lenge gjelder Hakka-garantien for det nye dekket som erstatter det skadde?

Dekket som erstatter det skadde dekket har samme gyldighetstid for Hakka-garanti som det opprinnelige dekket. Erstatningsdekket registreres ikke separat. 

Generelt

Hva er forskjellen på Hakka-garanti og Hakka-garantiens veihjelp?

Hakka-garanti erstatter et dekk som er skadet, og Hakka-garantiens veihjelp tilbyr teknisk bistand og veiassistanse i Norge, Sverige og Finland – eksempelvis skifte av dekk og tauing til nærmeste forhandler som selger Nokian Tyres produkter. Forutsetningen for begge tjenestene er at man på forhånd har registrert seg som kunde hos Nokian Tyres.