Hakka-veitjeneste

Vær smart

Hvis dekket blir ødelagt, er en telefonoppringing nok, og veitjenesten ankommer for å hjelpe deg. Hakka-veitjeneste tilbyr teknisk hjelp og veiassistanse for registrerte kunder i Finland, Sverige og Norge, som bytte av dekk eller tauing til nærmeste dekkverksted. Tjenesten står til disposisjon 24 timer i døgnet.


Nummeret til Hakka-veitjeneste i Norge er

80030999


Forutsetningene og begrensningene for Hakka-veitjeneste:

 • Tjenesten forutsetter en registrering som Nokian Tyres kunde på forhånd innen to (2) uker etter dekkenes kjøpsdato, enten på adressen på www.hakkagaranti.no ved å ringe til Hakka-telefonen (800 30 999), eller ved å sende en tekstmelding (eksakte instruksjoner finnes annet sted på dette kortet). Kunden må da gi de opplysninger som Nokian Tyres forutsetter og som er nødvendige for å utføre tjenesten. Tjenesten er tilgjengelig etter 24 timer fra registrering skjer. Kunden er ansvarlig for riktigheten av de registrerte opplysningene. Kunden må også umiddelbart melde fra om endringer i opplysningene til Nokian Tyres.
  • Tjenesten gjelder for Nokian Hakka sommerdekk og Nokian Hakkapeliitta vinterdekk i ett (1) år fra kjøpsdato og høyst til gjenstående mønsterdybde er 4 mm.
  • En forutsetning for å benytte seg av tjenesten er at de generelle betingelsene i Hakka-garantien er oppfylt.
  • Hvis det ikke er mulig å reparere/bytte dekkene samme dag, dekker Hakka-veitjeneste også følgende tilleggstjenester:
  – Leiebil ( A-B-klasse, i maksimalt 3 døgn). Hakka-garantien dekker ikke eventuelle drivstoffutgifter til leiebilen.
  – Alternativene til leiebil (for alle passasjerer i bilen):
  • Innkvartering på middelklasse hotell (2 netter), hvis hjemreisen er på over 80 km og kunden ikke benytter seg av andre tjenester.
  • Reise med buss/tog/taxi. Flyreise hvis hjemreisen er på over 600 km. • En kombinasjon av de foran nevnte alternativene er også mulig • Erstatning for henting av reparert bil (reise med buss/tog)
  • MERK! Hakka-veitjeneste dekker bare tjenester som er bestilt for kunden gjennom telefonnumeret 800 30 999. Hakka-veitjeneste dekker ikke taue- eller andre tjenester som kunden har bestilt andre steder.

MERK! Nokian Tyres’ ansvar for at tjenesten er gjennomført i strid med disse betingelsene, er begrenset til å utføre tjenesten på nytt uten ugrunnet forsinkelse. De skader som er påført erstattes ikke. I alle tilfeller er beløpet som Nokian Tyres må betale for utgifter forårsaket av tjenesten alltid maksimalt begrenset oppad til 500 € i tillegg til veitjenesten og tauingen. Hakka-veitjeneste begrenser ikke ufravikelige rettigheter som kunden har etter gjeldende lovgivning.

Hakka-garantien og Hakka-veitjenesten gjelder følgende Nokian Hakka og Nokian Hakkapeliitta dekk som er kjøpt i tiden 1.3.2016–28.2.2017: Nokian Hakka Green 2, Nokian Hakka Green, Nokian Hakka Blue, Nokian Hakka Black, Nokian Hakka Blue SUV, Nokian Hakka Black SUV, Nokian Hakka SUV (Gjelder for produkter som er kjøpt før 29 februar 2016), Nokian Hakka Z SUV (Gjelder for produkter som er kjøpt før 29 februar 2016), Nokian Hakka C2, Nokian Hakka C Cargo (Gjelder for produkter som er kjøpt før 29 februar 2016), Nokian Hakka C Van (Gjelder for produkter som er kjøpt før 29 februar 2016), Nokian Hakkapeliitta 7, Nokian Hakkapeliitta 8, Nokian Hakkapeliitta R2, Nokian Hakkapeliitta 7 SUV, Nokian Hakkapeliitta 8 SUV, Nokian Hakkapeliitta R2 SUV, Nokian Hakkapeliitta LT2, Nokian Hakkapeliitta C Cargo (Gjelder for produkter som er kjøpt før 29 februar 2016), Nokian Hakkapeliitta C Van (Gjelder for produkter som er kjøpt før 29 februar 2016), Nokian Hakkapeliitta CR Cargo (Gjelder for produkter som er kjøpt før 29 februar 2016), Nokian Hakkapeliitta CR Van (Gjelder for produkter som er kjøpt før 29 februar 2016), Nokian Hakkapeliitta C3 og Nokian Hakkapeliitta CR3.