FacebookInstagrammenu-iconicon-playscroll-downsearchTwitterYouTube
Menu

3D-låselameller


Den nye mønsterformen gir dekket enda bedre kjøreegenskaper på barmark. På dekkets ytterkanter, på skuldrene, er det utviklet 3D-låselameller. Disse låser mønsterblokkene robust sammen ved veikontakt, og dekket får dermed bedre kjøreegenskaper i svinger og ved unnamanøver.

Tilbake til forrige side

Denne innovasjonen er brukt i disse produktene