Menu
Menu

3D Lock Sipe


Ved kontakt med veien låser 3D Lock Sipe mønsterblokkene sammen på dekkets ytterskuldre, noe som gjør dekkets konstruksjon mer robust. Mønsterblokkene kan ikke bevege seg under kjøring, men støtter hverandre. Dette reduserer lamellenes unødvendige bevegelser, noe som reduserer dekkets varmeutvikling. Dekket tåler bedre påkjenninger også på dårlige veier, og den robuste konstruksjonen forbedrer kjøreegenskapene.

Tilbake til forrige side