Avstivede skuldre

Støttebjelker mellom skuldrene gir mindre bevegelse på mønsterblokkene, noe som igjen gir høyrere kjørekomfort.

Denne innovasjonen er brukt i disse produktene