Menu
Menu

Avstivede skuldre

Støttebjelker mellom skuldrene gir mindre bevegelse på mønsterblokkene, noe som igjen gir høyrere kjørekomfort.

Tilbake til forrige side