Menu
Menu

Blade Grooves

Blade grooves kutter gjennom sporene i midten, lagrer vannet og leder det mot hovedsporene.

Tilbake til forrige side