Menu
Menu

Circumferencial Grooves

På begge skuldrene finnes det i tillegg smale langsgående riller (Circumferencial Grooves) som forbedrer sidegrepet og reduserer rullemotstanden og drivstofforbruket.

Tilbake til forrige side