FacebookInstagrammenu-iconicon-playscroll-downsearchTwitterYouTube
Menu

Dry Touch 2 seiper


Dry Touch 2 seiper samler effektivt vann fra området mellom dekket og veien. Vannet ledes inn i dekkets brede hovedspor og videre ut fra dekket. Designet sikrer at våtgrepet består selv når dekket slites.

Tilbake til forrige side

Denne innovasjonen er brukt i disse produktene