Menu

Inforute

På inforuten kan man markere dekkets lufttrykk og plassering.

Denne innovasjonen er brukt i disse produktene