Menu
Menu

Slush Blower


Undersøkelser viser at det er farligere å kjøre på sørpete veier enn på våte eller isete veier. Sørpekasteren (Slush Blower) kaster – slik navnet beskriver – bort vann og sørpe fra dekksporene. Dette reduserer risikoen for vann- og sørpeplaning betydelig, og hjelper til å bevare veigrepet selv på sørpete og våte underlag.

Tilbake til forrige side