Menu
Menu

Tett lamellnett og enkelte bredere lameller

På dekkmønsteret finnes et tettere nett av lameller enn tidligere. De brede lamellene på midten av slitebanen gir bedre grep, spesielt når friksjonen er som dårligst ved kjøring på våt is.

Det nye retningsbestemte mønsteret med sin sammenhengende midtribbe forbedrer stabiliteten. Det robuste midtområdet øker kjøresikkerheten ytterligere. Det gir også en mer balansert slitasjeform, noe som øker sikkerheten når dekket blir eldre. Et vinterdekk slites typisk mest på midtområdet når dekket brukes på drivhjul.

Det nye dekket har en slitebanekonstruksjon med flere sjikt, som sammen med slitebanegummiblandingen gjør dekket betydelig mer stabilt enn vanlige piggfrie vinterdekk. Dekket vandrer ikke på veien, men styrer presist uavhengig av hva slags vinterføre man har. De presise kjøreegenskapene hjelper bilføreren til å merke forandringer i friksjonen og reagere tidsnok. Mønstergeometrien forbedrer kjøreegenskapene også på sporete veier.

Tilbake til forrige side