FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Treblokkfordeling

Treblokkfordelingen sammen med de lange dobbeltblokkene på skuldrene gir bedre kjørestabilitet og styrerespons, uansett om det er snø, is eller sørpe på veien.

Dekket fungerer presistmog sikkert ved filbytte, forbikjøringer og i svinger. Den presise styreresponsen hjelper føreren å merke når friksjonen blir dårligere. Når grensen for grepet er bred, er det lettere for føreren å reagere tidsnok på variasjoner i grepet.

Tilbake til forrige side