Menu
Menu

Venturispor

Dekkets tekniske egenskaper gir sikre kjøreegenskaper selv på våte sommerveier etter en tordenskur, og gir god beskyttelse mot den alltid farlige vannplaningen.

De polerte hovedsporene tar raskt bort vann mellom dekket og veien. Den optimerte åpne formen av hovedsporene øker volumet i sporene og forbedrer beskyttelsen mot vannplaning.

På dekkets indre og ytre skuldre finnes såkalte venturispor som forbedrer beskyttelsen mot vannplaning ytterligere. De spesielt formede sporene mellom mønsterblokkene på dekkets skulderparti gjør at vannet strømmer raskere bort mellom dekket og veien. Ved de smale områdene i sporene skapes et undertrykk som øker vannets strømningshastighet slik at vannet strømmer effektivt bort mellom dekket og veien.

Bilindustrien bruker for eksempel venturifenomenet flittig. Mange biler har en venturitunnel under bilen. Den skaper et undertrykk mellom veien og bilens karosseri som trykker bilen mot veien (engelsk: downforce).

Også dekkets asymmetriske inside-outside mønster forbedrer dekkets vannplaningsegenskaper.

Tilbake til forrige side