FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterShapeYouTube
Menu

Service Specific Details


SnapSkan terms of use

Snapskan personvernerklæring

Nokian Dekk AS ("NOKIAN DEKK") er et selskap i et konsern som har spesialisert seg på dekkproduksjon og dekktjenester. Formålet med denne personvernerklæringen er å forklare hvordan NOKIAN DEKK behandler personopplysninger knyttet til SnapSkan-tjenesten. SnapSkan er en tjeneste der vi leverer måleresultatene på dekkflaten/mønsterdybden og tilbyr dekk- og bilvedlikeholdstjenester når det er nødvendig til våre registrerte brukere.

NOKIAN DEKK behandler personopplysninger i SnapSkan-tjenesten som databehandler i henhold til personvernlovgivningen. Har du noen spørsmål om personvernerklæringen eller SnapSkan, vennligst kontakt oss i e-post til: privacy@nokiantyres.com.

Personvernerklæringen omfatter informasjon om følgende:

 1. Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger: Vi behandler personopplysninger om deg i forbindelse med SnapSkan-tjenesten slik at vi kan levere tjenesten til deg samt videreutvikle SnapSkan som en tjeneste. Gitt at du har gitt ditt samtykke, kan vi også bruke dine personopplysninger til markedsføringsformål.
 2. Personopplysninger vi samler inn og kildene de kommer fra: Vi samler inn informasjon hovedsakelig ved bruk av SnapSkan måleenheter og fra brukerne selv. Det er også kameraer på parkeringsplasser nær SnapSkan-ramper, og de tar bilder av registreringsnummeret på bilene som kjører over målepunktet.
 3. Utlevering av personopplysninger og overføring til utlandet: Vi kan overføre eller utlevere personopplysninger registrert i SnapSkan-tjenesten til andre selskaper innen konsernet og til tredjeparter som er våre samarbeidspartnere dersom det er påkrevet for å levere tjenesten og for formålene angitt i personvernerklæringen. Vi kan overføre personopplysninger utenfor EU eller EØS (Det europeisk økonomisk samarbeidsområde). I alle sammenheng behandler vi personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning.
 4. Oppbevaring av opplysninger: For de kundene som ikke registrerer seg i tjenesten, sletter vi personopplysninger innhentet ved bruk av måleenhetene og kamera innen syv (7) dager etter målingen. Vi sletter personopplysninger til registrerte brukere så snart som mulig etter at kundeforholdet har opphørt.
 5. Dine personvernrettigheter: SnapSkan-brukere har f.eks. rett til å kreve at personopplysningene slettes og til innsyn i personopplysningene. Dersom du mener at dine personvernrettigheter er blitt krenket i forbindelse med denne tjenesten, har du rett til å klage til Datatilsynet.

NOKIAN DEKK kan fra tid til annen gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Vi vil varsle SnapSkan-brukere om vesentlige endringer, og endringene vil også være tilgjengelig på SnapSkans nettside (https://www.snapskan.no/).

1. Formål og rettslig grunnlag for behandlingen av personlige opplysninger

NOKIAN DEKK behandler personopplysninger til SnapSkan-brukere for å kunne levere tjenesten og utvikle tjenesten. For levering av tjenesten, er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger en avtale mellom NOKIAN DEKK og kunden. For å utvikle tjenesten, er det rettslige grunnlaget NOKIAN DEKK sin berettigede interesse av å utvikle virksomheten knyttet til denne tjenesten. Disse to formålene for behandling av personopplysninger omfatter f.eks. følgende handlinger:

 • drift av tjenesten
 • sende meldinger til brukerne om tjenesten (hovedsaklig måleresultatene)
 • forbedre og utvikle tjenesten brukervennlighet
 • utvikling og utvidelse av tjenesten med tilbud som gjelder dekktjenester
 • analysere hvordan folk bruker tjenesten og tilpasse brukeropplevelsen
 • evaluere de ulike tjenestefunksjonene, dekksalg og andre tjenester
 • reparere feil i tjenesten
 • adressere eventuelle klager vedrørende service- og oppfølgingstiltak vedrørende slike klager

NOKIAN DEKK mener at det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger også er av berettiget interesse når SnapSkan-måleenheten og det tilkoblede kameraet midlertidig innhenter personopplysninger på personer som ikke registrerer seg som kunder. Disse opplysningene inneholder ikke sensitiv informasjon og slettes hovedsakelig fra tjenesten innen syv (7) dager etter måling. NOKIAN DEKK har tatt hensyn til disse situasjonene og har utført en såkalt balansert test for behandling av personopplysninger i SnapSkap-tjenesten i samsvar med personvernlovgivningen. For mer informasjon om dette, vennligst ta kontakt med oss på privacy@nokiantyres.com.

SnapSkan-tjenesten inkluderer enkel profilering av brukerne da det nøyaktige innholdet av dekkrapporten delvis avhenger av måleresultatene av dekkmønsteret. SnapSkan-rapporten vil alltid inkludere måleopplysninger, men avhengig av måleresultatene, kan rapporten inneholde ulike anbefalinger for oppfølgingstiltak når det gjelder dekkene.

Vi behandler personopplysninger i SnapSkan-tjenesten også for NOKIAN DEKK sine markedsføringsformål, f.eks. for å informere brukerne våre om NOKIAN DEKK sine produkter og tjenester. Det rettslige behandlingsgrunnlaget her er alltid brukerens samtykke. Du kan alltid trekke tilbake til ditt samtykke ved å klikke på linken i reklamemeldingen vi har sendt deg eller ved å kontakte oss i e-post til privacy@nokiantyres.com.

NOKIAN DEKK bruker informasjonskapsler og andre vanlige databehandlingstiltak og verktøy på SnapSkan-nettsiden og i nyhetsbrev. Disse informasjonskapslene og verktøyene gjør det mulig for oss å følge effektiviteten av online-reklame og annen reklame og noen av disse er avgjørende for funksjon av nettsiden og/eller fleksibel bruk av tjenesten. Ytterligere informasjon om hvordan NOKIAN DEKK-konsernet bruker informasjonskapsler, er tilgjengelig her .

2. Innhenting av personopplysninger og informasjonskilder

Vi innhenter personopplysninger fra følgende kilder i forbindelse med SnapSkan-tjenesten: 

 • tjenestens måleenhet (rampen man kjører over på parkeringsplassene og håndholdte enheter brukt hos NOKIAN DEKK eller hos våre samarbeidspartnere)
 • kameraer som er plassert på parkeringsplasser og som er integrert i tjenesten (skiltgjenkjenning)
 • fra brukerne av tjenesten
 • offentlige registere (f.eks. Statens vegvesen eller Bilregisteret)
 • andre registere i NOKIAN DEKK og/eller deres samarbeidspartnere og kunder

Vi innhenter og oppbevarer følgende basisinformasjon i SnapSkan-tjenesten:

 • bilens registreringsnummer
 • måleresultatene av dekkene
 • tidspunkt og sted for måling

Vi innhenter opplysninger på en av følgende to måter: (1) kunden kjører over måleenheten koblet til SnapSkan-tjenesten (kjøre over en rampe på parkeringsplassen) eller (2) dekkene blir målt av en medarbeider hos en av våre samarbeidspartnere ved bruk av et håndholdt måleapparat.

Dekkenes overflate/mønsterdybde måles av SnapSkan-enheten når rampen er knyttet til riktig bil ved å bruke bildedata fra kameraet i nærheten av rampen. I prinsippet tar kameraet bilde av alle bilder som kjører over rampen. Vi har forsøkt så godt det lar seg gjøre å stille inn kameraet slik at det ikke tas bilder av sjåføren. Bildet blir behandlet automatisk slik at det kun er registreringsnummeret som vises i tekstformat og originalbildet slettes fra tjenesten. Registreringsnummeret slettes også innen syv (7) dager etter målingen dersom sjåføren ikke har registrert seg som bruker av tjenesten.

Du kan registrere deg i SnapSkan-tjenesten ved å (a) sende en SMS til nummer 26601 eller (b) registrere deg i tjenesten online på: https://www.snapskan.no/. Etter at du har registrert deg og for å kunne levere tjenesten, vil vi kombinere basisinformasjonen beskrevet ovenfor med annen informasjon du oppgir i SnapSkan-tjenesten og som vi mottar fra andre kilder.

Informasjonen vi innhenter i SnapSkan-tjenesten kan kategoriseres som brukerinformasjon og teknisk informasjon.

Brukerinformasjon er opplysninger vi innhenter fra registrerte brukere eller som opprettes når brukeren benytter vise funksjoner i SnapSkan-tjenesten. Brukerinformasjon består f.eks. av brukerens navn, adresse, e-postadresse, innloggingsinformasjon til tjenesten, andre brukerspesifikk informasjon oppbevart i tjenesten, måledata fra dekkene når denne informasjonen er knyttet til annen informasjon i tjenesten, informasjon om brukerens sosiale media-profil hvis relevant for tjenesten, informasjon om produkter eller tjenester som er kjøpt gjennom tjenesten og tilbakemeldinger om tjenesten. Vi innhenter ikke aktivt stedsinformasjon, men dette leses indirekte av informasjon basert på hvor måling ble foretatt.

Teknisk informasjon er stort sett informasjon som ikke brukes for å identifiser enkeltbrukere eller personer, men som er nødvendig for å levere og utvikle SnapSkan-tjenesten for formålet angitt ovenfor. Teknisk informasjon omfatter f.eks. måleresultater fra dekkmåling, informasjon om brukerens nettsøk, nettleserinformasjon, IP-adresser, informasjon om andre tjenesteleverandører online og besøkstid. Det er normalt ikke mulig å koble teknisk informasjon til en enkeltbruker eller person, men der hvor det er mulig, behandler vi dette som personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen.

3. Utlevering av personopplysninger og overføring til utlandet

NOKIAN DEKK kan overføre eller utlevere personopplysninger om SnapSkan-brukere til andre selskaper i konsernet og/eller til tredjeparter vi samarbeider med. Vi overfører eller utleverer kun personopplysninger til tredjeparter når dette er absolutt nødvendig for å levere og utvikle tjenesten som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi bruker samarbeidspartnere stort sett ved teknisk utvikling og vedlikehold av SnapSkan-tjenesten, der samarbeidspartneren kan ha begrenset tilgang til personopplysninger i tjenesten avhengig av tjenesten de leverer.

Vi kan bruke tredjepartsleverandører til behandling av personopplysninger på våre vegne også i støttefunksjoner som er indirekte knyttet til SnapSkan-tjenesten, som f.eks. betalingstjenester, inkassotjenester, dataanalysetjenester, reklame og markedsføringstjenester.

Overføring eller utlevering av personopplysninger kan også være nødvendig mellom NOKIAN DEKK-konsernselskaper eller til tredjeparter i forbindelse med ulike fusjoner og oppkjøp, konkurs eller avvikling eller om vi selger alle eller deler av våre eiendeler.

Hvis gjeldende lov krever det, kan vi være nødt til å overføre eller utlevere personopplysninger i SnapSkan-tjenesten til offentlige myndigheter.

I enkelte tilfeller kan vi også overføre personopplysninger utenfor EØS-området (medlemsland i EU og EØS). For øyeblikket oppbevares kopier av tjenesten i databaser i USA.

NOKIAN DEKK forsøker å sette inn alle nødvendig tiltak for å sikre at personopplysninger som blir overført eller utlevert innen konsernet og/eller til tredjeparts samarbeidspartnere, har tilfredsstillende grad av personvern og informasjonssikkerhet. Personopplysninger behandles i tråd med gjeldende lovgivning når de overføres eller utleveres, og når personopplysninger overføres utenfor EØS.

4. Oppbevaring av data

NOKIAN DEKK oppbevarer registrerte brukere hos SnapSkan sine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen. Maks tid for oppbevaring bestemmes ved å ta i betraktning formålene dataene brukes for og eventuelle gjeldende lovbestemmelser, som kan kreve at NOKIAN DEKK beholder dataene i en viss minimumsperiode. Dette punkt 4 beskriver hovedtider for oppbevaring som gjelder for tjenesten.

Vi sletter personopplysninger for brukere som ikke har registrert seg i tjenesten innen syv (7) dager etter målingen. Vi kan lagre en teknisk sikkerhetskopi av denne informasjon i ytterligere syv (7) dager.

Vi sletter personopplysninger for registrerte SnapSkan brukere så snart det er mulig etter at kundeforholdet er avsluttet og senest fem (5) år etter at brukeren sist logget inn på tjenesten (passivitet), dersom ikke gjeldende lover pålegger NOKIAN DEKK å beholde noe av informasjonen lengere.

5. Dine rettigheter knyttet til personvern

Du har følgende rettigheter i henhold til personvernlovgivning når du bruker SnapSkan-tjenesten (som de er beskrevet i, og i noen tilfeller begrenset av, gjeldende lover):

 • rett til innsyn i personopplysningene dine som vi behandler og rett til å få personopplysningene dine rettet eller slettet fra tjenesten
 • rett til å kreve begrensning i behandlingen av personopplysningene dine i tjenesten og rett til å motsette deg mot visse behandlinger i tjenesten
 • rett til dataportabilitet, det vil si rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format samt overføre personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig
 • rett til å klage til din nasjonale databeskyttelsesmyndighet (i Norge Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/ ), dersom tjenesten har krenket dine juridiske rettigheter

Dersom du har registrert deg i SnapSkan-tjenesten kan du enkelt få personopplysningene dine slettet ved å gå til  . Med hensyn til dine andre personvernrettigheter, vennligst kontakt oss på privacy@nokiantyres.com.

Vi anbefaler at du også leser gjennom NOKIAN DEKK sine generelle personvernerklæring her.

Generelle vilkår og betingelser for snapskan tjenesten

1. Omfanget av de generelle vilkårene og betingelsene

1.1. Nokian Dekk AS (”NOKIAN DEKK”) er et selskapet som har spesialisert seg på dekkproduksjon og dekktjenester.

1.2. SnapSkan er en tjeneste der NOKIAN DEKK leverer til sine registrerte brukere måleresultatene på dekkflaten/mønsterdybden og tilbyr dekk- og bilvedlikeholdstjenester når det er nødvendig (heretter kalt "TJENESTEN").

1.3. Disse vilkårene og betingelsene skal gjelde når NOKIAN DEKK tilbyr denne digitale dekkmønstermål-TJENESTEN til forbrukerkunder (heretter kalt "KUNDE").

1.4. Følgende prioritetsrekkefølge skal brukes på vilkår som gjelder for TJENESTEN: (1) ufravikelig lov, (2) spesielle vilkår som er avtalt med KUNDEN og (3) disse generelle vilkårene for TJENESTEN.

1.5. En bindende avtale for TJENESTEN er inngått mellom KUNDEN og NOKIAN DEKK når (1) KUNDEN er registrert i TJENESTEN enten ved (a) å sende en SMS til nummeret oppgitt i TJENESTE-informasjonen (26601) eller (b) å registrere seg i TJENESTEN online på: https://www.snapskan.no/ og når (2) KUNDEN i forbindelse med registrering bekrefter at de godtar disse vilkårene og forplikter seg til å følge dem når de bruker TJENESTEN.

2. Bruk av Tjenesten

2.1. Den tekniske målingen av dekkets overflate/mønsterdybde som trengs for å levere TJENESTEN kan utføres på to alternative måter: (1) KUNDEN kjører over måleapparatet koblet til TJENESTEN (kjøre over en rampe på parkeringsplassen) eller (2) dekkene blir målt av en medarbeider hos en av våre samarbeidspartnere ved bruk av et håndholdt måleapparat.

2.2. Etter at dekkene har blitt målt teknisk, kan KUNDEN begynne å bruke TJENESTEN ved enten (a) å sende en SMS til nummeret oppgitt i TJENNESTE-informasjonen (##) eller (b) ved å registrere seg i TJENESTEN online på: https://www.snapskan.no/.

2.3. Når man registrerer seg i TJENESTEN, må KUNDEN oppgi nødvendig kundeinformasjon som også kan inneholde personopplysninger som f.eks. KUNDENS navn, telefonnummer, adresse, e-postadresse og registreringsnummeret på minst én målt bil.

2.4. KUNDEN har rett til å bruke TJENESTEN så lenge (i) KUNDEN har en aktiv brukerkonto og (ii) oppfyller sine forpliktelser slik de er beskrevet i disse generelle vilkårene, samt andre avtaleforpliktelse de måtte ha i forbindelse med TJENESTEN.

2.5. Som en del av TJENESTEN og/eller i forbindelse med TJENESTEN, kan NOKIAN DEKK tilby KUNDEN andre tjenester eller produkter som de kan måtte betale for. Når KUNDEN registrerer seg i TJENESTEN eller bruker TJENESTEN, kan KUNDEN gi sin tillatelse til at NOKIAN DEKK bruker KUNDENS kontaktinformasjon i TJENESTEN til å sende reklamemeldinger eller annen kommersiell kommunikasjon vedrørende andre produkter eller tjenester til KUNDEN.

2.6. Dersom KUNDEN har gitt sitt samtykke til direkte markedsføring når de bruker TJENESTEN slik det er beskrevet i punkt 2.5, kan også underleverandører NOKIAN DEKK bruker ved levering av TJENESTEN sende tilbud og reklame til KUNDEN om deres egne tjenester og produkter.

2.7. TJENESTEN er operativ og vanligvis tilgjengelig for KUNDEN 24/7, unntatt ved programvareoppdateringer, justeringer og vedlikehold av TJENESTEN, og andre tekniske og operasjonelle årsaker kan unntaksvis føre til forstyrrelser og nedetid i TJENESTEN i løpet av disse tiltakene. KUNDEN godtar at det kan oppstå forstyrrelser og nedetid i TJENESTEN.

2.8. KUNDEN godtar at NOKIAN DEKK kan endre innholdet i TJENESTEN eller erstatte den med nye funksjoner eller funksjonaliteter eller gjøre andre endringer i TJENESTEN eller tjenestekonseptet om nødvendig.

2.9. NOKIAN DEKK har til enhver tid rett til å stenge, blokkere eller innstille TJENESTEN eller begrense bruken dersom f.eks. lover, bestemmelser eller krav fra myndighetene krever dette.

2.10. NOKIAN DEKK vil ikke være ansvarlig, så langt det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, for eventuelle skader, anklager eller kostnader pådratt av KUNDEN på grunn av at TJENESTEN ikke er tilgjengelig eller at TJENESTEN inneholder feil eller forsinkelser.

2.11. Alle opphavs- og andre immaterielle rettigheter knyttet til TJENESTEN tilhører NOKIAN DEKK eller tilknyttede selskaper eller, tilhører lisensgivere eller andre rettighetshavere.

2.12. NOKIAN DEKK gir KUNDEN begrenset tilgang til TJENESTEN for den perioden som er definert i pkt 2.4 og i samsvar med disse vilkårene.

2.13. NOKIAN DEKK overfører eller tildeler ikke noen andre eierrettigheter, immaterielle rettigheter eller andre særlige rettigheter til KUNDEN utover det som uttrykkelig følger av disse vilkårene.

2.14. KUNDEN har ikke rett til å endre, kopiere, publisere, distribuere, sende, selge, lease, låne, overføre, gi tilgang til eller på noen andre måte disponere over TJENESTEN eller pålegge andre tiltak i TJENESTEN eller programvare på annen måte enn det som fremgår av pkt 2.12 og 2.16 vedrørende KUNDENS rettigheter.

2.15. KUNDEN kan heller ikke omvendt konstruere, oversette, ta fra hverandre eller på annen måte undersøke TJENESTEN eller dens programvare for å finne ut av TJENESTENS funksjonalitet.

2.16. Den detaljerte tjenestebeskrivelsen av TJENESTEN er tilgjengelig på TJENESTENS egen nettside på https://www.snapskan.no/ og på NOKIAN DEKK hovednettside på https://www.nokiantyres.no/snapskan/.

3. Kundens rettigheter og plikter

3.1. KUNDEN har ansvar for å sjekke at (i) de har rett til å utlevere til NOKIAN DEKK og tilknyttede selskaper brukerinformasjon og teknisk informasjon som er nødvendig for TJENESTEN og (ii) at NOKIAN DEKK og tilknyttede selskaper har rett til å bruke denne informasjonen til implementering og utvikling av denne TJENESTEN.

3.2. KUNDEN er ansvarlig for å sjekke at opplysningene de oppgir i TJENESTEN når de registrerer seg, er korrekt, fullstendig og anvendelig for formålet og at de er oppdaterte.

3.3. KUNDEN er ansvarlig for, under hele varigheten av TJENESTEN, å korrigere og oppdatere feilaktig eller endret informasjon i TJENESTEN.

3.4. KUNDEN må umiddelbart varsle NOKIAN DEKK dersom telefonnummeret oppgitt ved registrering i TJENESTEN er endret. KUNDEN må også umiddelbart slette registreringsnummeret dersom KUNDEN ikke lenger eier eller har kontroll over bilen som har dette registreringsnummeret. Formålet med disse tiltakene er å forhindre at ny eier av telefonnummer eller bilen (og registreringsnummeret) bruker KUNDENS kundekonto i TJENESTEN.

3.5. NOKIAN DEKK har aldri ansvar for feilaktig eller ufullstendig KUNDE-informasjon som er registrert og lagret i TJENESTEN, forutsatt at (i) informasjonen er oppgitt av KUNDEN i TJENESTEN eller (ii) informasjonen ellers er innhentet fra KUNDEN eller (iii) KUNDEN har forsømt straks å korrigere eller oppdatere sin informasjon i TJENESTEN.

3.6. KUNDEN har alltid ansvar for forsvarlig oppbevaring og bruk av sine innloggingsdetaljer i TJENESTEN på en sikker måte og ikke gjør dem kjent for tredjeparter eller på annen måte tillater tredjeparter å bruke dem.

3.7. KUNDEN må varsle NOKIAN DEKK straks dersom KUNDEN har grunn til å tro at tredjepart har fått tilgang eller kjennskap til KUNDENS innloggingsdetaljer.

3.8. KUNDEN er ikke fritatt fra ansvar dersom TJENSTEN ble åpnet med KUNDENS enheter eller innloggingsdetaljer eller på annen måte av en tredjepart.

3.9. KUNDEN er ansvarlig for å sikre at smarttelefonen eller mobile enheter de bruker for å få tilgang til TJENESTE-funksjonene virker forsvarlig med hensyn til datasikkerhet og funksjon av TJENESTEN.

3.10. KUNDEN er ansvarlig for å etterleve instrukser fra NOKIAN DEKK med hensyn til bruk av TJENESTEN.

3.1. KUNDEN er til enhver tid ansvarlig for å overholde lover, forskrifter og instrukser fra offentlig myndighet som gjelder TJENESTEN.

3.12. Dersom KUNDEN oppdager noen feil eller funksjonsfeil i TJENESTEN, er det anbefalt at KUNDEN, så snart som mulig, varsler NOKIAN DEKK om dette enten i e-post til privacy@nokiantyres.com eller på telefon til Vianors kundeservice på telefon til Vianors kunderservice på tel.nr. 915 11 500 (man-søn 7-21).

4. Ansvar

4.1. NOKIAN DEKK sitt ansvar overfor KUNDEN knyttet til TJENESTEN avgjøres i samsvar med bestemmelser i lovgivning som gjelder vern av forbrukere og på en slik måte at NOKIAN DEKK sitt ansvar alltid begrenses til direkte skade påført KUNDEN som følge av TJENESTEN.

4.2. NOKIAN DEKK skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle indirekte skader eller følgeskader som oppstår som følge av TJENESTEN (eller ved bruk av TJENESTEN) overfor KUNDEN eller eventuelle tredjeparter.

4.3. NOKIAN DEKK skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som har oppstått på grunn av KUNDENS egne feil, utelatelser eller annen uaktsomhet, funksjonsfeil eller maskinfeil på KUNDENS egne enheter, uautorisert bruk av KUNDENS innloggingsdetaljer eller KUNDENS manglende etterlevelse av disse vilkårene eller andre avtalebetingelser eller instrukser som gjelder TJENESTEN.

4.4. NOKIAN DEKK er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av TJENESTEN dersom (i) de er påført av brudd, forsinkelse eller forstyrrelser på telefonlinjer eller andre kommunikasjonsnettverk eller ellers av en teleoperatørtjeneste, (ii) de er påført av forstyrrelser i strøm, vann eller annen infrastruktur på parkeringsplassen eller (iii) de er påført av andre lignende situasjoner som ikke her forårsaket av NOKIAN DEKK.

4.5. NOKIAN DEKK kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av såkalt force majeure-hendelser eller eventuelle lignende hendelser som gjør det umulig eller urimelig vanskelig å levere TJENESTEN. En force majeure hendelse kan være f.eks.: orkan, meteoritt, jordskjelv, flom og andre naturkatastrofer; brann, eksplosjon eller andre ulykker; rastløshet, opprør, mobilisering, terrorisme, krig og andre hendelser knyttet til offentlig orden; handelsforbud, boikott, importforbud, beslagleggelse og andre kommersielle og statlige handlinger; industrielle tiltak og avbrudd i offentlig transport; eller andre lignende uventede eller særlige hendelser og omstendigheter.

4.6. For å kunne kreve erstatning, må KUNDEN underrette NOKIAN DEKK om kravet de har vedrørende TJENESTEN innen rimelig tid og senest innen fjorten (14) dager etter at skaden oppstod. Slike varsler kan gjøres skriftlig eller via e-post til privacy@nokiantyres.com.

4.7. KUNDEN er ansvarlig for skader forårsaket av TJENESTEN overfor NOKIAN DEKK dersom slik skade følger av KUNDENS feil eller utelatelse eller KUNDENS manglende overholdelse av sine avtaleforpliktelser eller andre instrukser som gjelder bruk av TJENESTEN.

4.8. I tilfelle av skade eller trussel om skade, må KUNDEN ta nødvendige skritt som rimelig kan forventes i en slik situasjon eller som NOKIAN DEKK krever av KUNDEN for å hindre eller begrense skaden.

4.9. Det som er nevnt under dette punkt 4 om ansvarsbegrensning, gjelder ikke dersom skade på TJENESTEN skyldes grov uaktsomhet eller bevisst handling.

5. Suspensjon og oppsigelse av tjenesten

5.1. KUNDEN kan si opp TJENESTEN når som helst på TJENESTENS nettside på https://www.snapskan.no/ og/eller ved å slette informasjonen sin på https://www.snapskan.no/opt-out.

5.2. KUNDENS rett til å bruke TJENESTEN opphører umiddelbart etter at KUNDEN har sagt opp TJENESTEN eller slettet sin informasjon som beskrevet i pkt. 5.1.

5.3. NOKIAN DEKK kan umiddelbart suspendere eller avslutte KUNDENS bruk av TJENESTEN, og stenge KUNDENS brukerkonto for TJENESTEN permanent eller midlertidig, hvis KUNDEN vesentlig bryter disse vilkårene, eller på annen måte bruker TJENESTEN på en måte som kan forårsake skade på TJENESTEN, NOKIAN DEKK eller tredjepart.

5.4. Oppsigelsen/opphøret av TJENESTEN skal ikke påvirke KUNDENS ansvar som er oppstått før TJENESTEN avsluttes, eller før personopplysningene slettes.

5.5. KUNDENS brukerinformasjon og brukerkonto vil bli fjernet fra TJENESTEN så snart som mulig etter at kundeforholdet har opphørt og senest fem (5) år etter at KUNDEN sist logget seg på TJENESTEN (passivitet), med mindre gjeldende lover krever at NOKIAN DEKK oppbevarer informasjon lenger.

6. Behandling av personopplysninger

6.1. NOKIAN DEKK behandler personopplysninger i TJENESTEN i tråd med personvernforordningen (GDPR) og bestemmelsene i gjeldende personvernlovgivning.

6.2. NOKIAN DEKK forplikter seg til å behandle alle personopplysninger i TJENESTEN med særlig forsiktighet.

6.3. NOKIAN DEKK behandler personopplysninger knyttet til TJENESTEN for det formålet å implementere og utvikle TJENESTEN, kundekommunikasjon og markedsføring.

6.4. NOKIAN DEKK sin behandling av personopplysninger i tilknytning til TJENESTEN er beskrevet mer utførlig i SnapSkans Personvernerklæring som er tilgjengelig på TJENESTENS nettside på https://www.snapskan.no/no/terms eller på NOKIAN DEKK nettside på privacy.nokiantyres.com.

6.5. Før registrering og bruk av TJENESTEN må KUNDEN lese gjennom SnapSkans Personvernerklæring og samtykke i behandling av sine personopplysninger for det formålet som er angitt i Personvernerklæringen og i samsvar med vilkårene i Personvernerklæringen.

6.6. Som angitt i Personvernerklæringen, kan KUNDEN til enhver tid slette sine personopplysninger i TJENESTEN ved å sende en forespørsel om sletting på TJENESTENS nettside på https://www.snapskan.no/opt-out. TJENESTEN vil også umiddelbart opphører ved sletting av personopplysninger, som beskrevet i pkt. 5.1 i disse vilkårene.

6.7. KUNDEN kan trekke tilbake sitt samtykke til direkte markedsføring. Dette kan påvirke hvordan KUNDEN kan bruke TJENESTEN og kan resultere i at KUNDEN ikke lenger har tilgang til TJENESTEN.

7. Direkte markedsføring

7.1. NOKIAN DEKK kan sende kundeinformasjonom TJENESTEN og på bakgrunn av KUNDENS særlige samtykke, også markedsinformasjon om NOKIAN DEKK sine andre tjenester og produkter. Etter å innhentet slikt samtykke kan NOKIAN DEKK også dele KUNDENS informasjon med tilknyttede selskaper med virksomhet knyttet til NOKIAN DEKK sin virksomhet, der de tilknyttede selskapene i så fall kan sende tilbud og reklame om sin virksomhet til KUNDEN.

7.2. KUNDEN kan også trekke tilbake sitt samtykke til direkte markedsføring ved å klikke på linken i meldingen eller ved å kontakte NOKIAN DEKK i e-post på: privacy@nokiantyres.com.

7.3. Tilbaketrekking av samtykke til direkte markedsføring påvirker ikke NOKIAN DEKK sine rettigheter til å sende andre meldinger i e-post eller på andre måter til KUNDEN som er påkrevet for å håndtere eller levere TJENESTEN.

8. Endringer og overføring av rettigheter

8.1. NOKIAN DEKK kan ensidig og etter eget skjønn endre disse vilkårene for TJENESTEN. Slike eventuelle endringer vil bli sendt KUNDEN på forhånd. Oppdaterte, gjeldende vilkår finnes på TJENESTENS nettside på https://www.snapskan.no/ og på NOKIAN DEKK sin nettside på https://www.nokiantyres.no/snapskan/.

8.2. Dersom KUNDEN forsetter å bruke TJENSESTEN etter at å ha blitt informert om endringer i vilkårene og/eller informasjon om slike endringer har vært publisert på ovennevnte nettsider, anses KUNDEN for å ha godtatt endringene i TJENESTE-vilkårene.

8.3. NOKIAN DEKK har rett til å overføre rettigheter som oppstår som følge av TJENESTEN og disse vilkårene til andre selskaper innen konsernet og/eller til tredjepart helt eller delvis, uten KUNDENS tillatelse.

8.4. NOKIAN DEKK har rett til uten begrensning å bruke underleverandører og tredjepartsleverandører ved implementering og utvikling av TJENESTEN.

8.5. KUNDEN har ikke rett til å overføre sine rettigheter knyttet til disse vilkårene til en tredjepart uten forhåndssamtykke fra NOKIAN DEKK.

9. Gjeldende rett og verneting

9.1. The laws of Finland, with the exclusion of any provisions regarding choice of law, shall apply to the SERVICE contract between CUSTOMER and NOKIAN DEKK.

9.2. Eventuelle tvister og/eller krav som oppstår i tilknytning til TJENESTEN skal løses i minnelighet, fortrinnsvis ved forhandling mellom KUNDEN og NOKIAN DEKK

9.3. Dersom KUNDEN og NOKIAN DEKK ikke klarer å løse konflikten ved forhandling, kan KUNDEN bringe saken inn for Forbrukertvistutvalget og be om en skriftlig avgjørelse fra utvalget. Forbrukertvistutvalgets avgjørelse er ikke bindende for NOKIAN DEKK.

9.4. Tvister som oppstår i tilknytning til TJENESTEN kan også løses ved alminnelig domstol der NOKIAN DEKK har sitt verneting (domstol) eller der KUNDEN har sitt permanente bostad, jfr. tvisteloven.

10. Kundeservice og kontaktinformasjon

10.1. Kontaktinformasjon til NOKIAN DEKK kundeservice finnes i den tekniske dekkrapporten som leveres KUNDEN som en del av TJENESTEN i tillegg til på TJENESTENS nettside: https://www.snapskan.no/.


Hakka-garanti

Vilkår for Hakka-garantien

Hakka-garanti er en unik tjeneste som gis til nye Nokian Hakka og Nokian Hakkapeliitta dekksett. Hakka-garantien betyr at dersom et normalt brukt dekk går i stykker slik at det ikke kan repareres, får du et tilsvarende nytt dekk uten kostnad fra en forhandler som selger Nokian Tyres produkter i Norge, Sverige eller Finland.

 • Hakka-garantien er tilgjengelig 24 timer i døgnet i Norge, Sverige og Finland. 
 • Hakka-garantien er kjøretøyspesifikk og gjelder kun i ett år fra dekkene ble kjøpt, og så lenge mønsterdybden er minst fire (4) mm. For å kunne bruke garantien må det fremvises kjøpskvittering eller annet bevis for når dekkene ble kjøpt. 
 • Hvis dekket er trygt å lappe, skal det ikke byttes i et nytt. Kostnaden for lappingen dekkes av Nokian Dekk. 
 • Garantien dekker ikke felger som har blitt ødelagt i forbindelse med punktering, og heller ikke andre direkte eller indirekte skader. 
 • Dekket må være korrekt montert på en felg som oppfyller dekkstandarden ETRTO/STRO. 
 • Lufttrykket er i samsvar med anbefalingene fra bilprodusenten, og dekket har ikke vært overbelastet. 
 • Dekket skal være brukt under normale forhold. Garantien dekker ikke bilsport eller bruk på utrykningskjøretøy eller tilsvarende. 
 • Garantien er ikke gyldig dersom punktering skyldes feil på kjøretøyet, uriktig bruk, hærverk eller tyveri. 
 • Garantien dekker ikke piggskader eller skader som er forårsaket av pigger. 
 • Forsikringsselskapet LähiTapiola er ansvarlig for produktforsikringen.
 • Hakka-garantien gjelder følgende sommerdekk og vinterdekk som er blitt kjøpt i Norge, Sverige eller Finland i tidsrommet 1.3.2019-29.2.2020: Nokian Hakka Green 2, Nokian Hakka Blue 2, Nokian Hakka Black 2, Nokian Hakka Black (Gjelder for produkter som er kjøpt før 28 februar 2019), Nokian Hakka Blue 2 SUV, Nokian Hakka Black 2 SUV, Nokian Hakka Black SUV (Gjelder for produkter som er kjøpt før 28 februar 2019), Nokian Hakka C2, Nokian Hakkapeliitta 9, Nokian Hakkapeliitta R3, Nokian Hakkapeliitta 8, Nokian Hakkapeliitta R2 (Gjelder for produkter som er kjøpt før 28 februar 2019), Nokian Hakkapeliitta 9 SUV, Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, Nokian Hakkapeliitta 8 SUV, Nokian Hakkapeliitta R2 SUV (Gjelder for produkter som er kjøpt før 28 februar 2019), Nokian Hakkapeliitta LT2, Nokian Hakkapeliitta LT3, Nokian Hakkapeliitta C3, Nokian Hakkapeliitta CR3.

Vilkår for Hakka-veitjenesten

Hakka-garantiens veihjelp sørger for at du kommer frem selv om uhellet er ute. Dersom et dekk går i stykker, kommer veihjelpen for å hjelpe deg når du ringer dem. Hakka-garantiens veihjelp tilbyr sine registrerte kunder teknisk bistand og veiassistanse, eksempelvis dekkbytte og tauing til nærmeste forhandler som selger Nokian Tyres produkter i Norge, Sverige og Finland. Tjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

 • Tjenesten forutsetter at Hakka-garantien ble aktivert innen to (2) uker fra kjøpsdato. 
 • Aktivering av garantien gjøres ved å sende ordet HAKKA på SMS til 26655, ved å ringe til 800 30 999. Kunden må oppgi alle opplysninger som Nokian Tyres tenger for tjenesten. 
 • Garantien trer i kraft 24 timer etter registrering. Ring vår veitjeneste på nummer 800 30 999 og få bilberging og annen teknisk hjelp ved behov. 
 • Hakka-veitjenesten dekker kun tjenester som er bestilt på telefon 800 30 999. Tauing og andre tjenester som bestilles fra en tredjepart, dekkes ikke. 
 • Hvis dekkene ikke kan lappes eller byttes samme dag, vil Hakka-veitjenesten dekke ett av følgende: Leiebil (klasse A/B, maks 3 døgn, inkluderer ikke drivstoffkostnader), Innkvartering på mellomklassehotell (maks 2 netter) for alle passasjerer i bilen hvis det er mer enn 80 km hjem, Buss, tog, taxi samt fly hvis hjemreisen er mer enn 600 km lang, inklusive henting av den reparerte bilen med buss eller tog. 
 • Ansvaret som Nokian Tyres har hvis tjenesten gjennomføres på en måte som strider mot disse vilkårene, er – innenfor rammen av gjeldende lov – begrenset til å gjennomføre tjenesten på nytt uten unødvendige forsinkelser. Eventuelle skader som har oppstått, blir ikke erstattet. 
 • Utgiftene som Nokian Tyres dekker gjennom Hakka-veitjenesten, er under alle omstendigheter begrenset til maks 500 euro utover veihjelp og tauing.
 • Hakka-garantien gjelder følgende sommerdekk og vinterdekk som er blitt kjøpt i Norge, Sverige eller Finland i tidsrommet 1.3.2019-29.2.2020: Nokian Hakka Green 2, Nokian Hakka Blue 2, Nokian Hakka Black 2, Nokian Hakka Black (Gjelder for produkter som er kjøpt før 28 februar 2019), Nokian Hakka Blue 2 SUV, Nokian Hakka Black 2 SUV, Nokian Hakka Black SUV (Gjelder for produkter som er kjøpt før 28 februar 2019), Nokian Hakka C2, Nokian Hakkapeliitta 9, Nokian Hakkapeliitta R3, Nokian Hakkapeliitta 8, Nokian Hakkapeliitta R2 (Gjelder for produkter som er kjøpt før 28 februar 2019), Nokian Hakkapeliitta 9 SUV, Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, Nokian Hakkapeliitta 8 SUV, Nokian Hakkapeliitta R2 SUV (Gjelder for produkter som er kjøpt før 28 februar 2019), Nokian Hakkapeliitta LT2, Nokian Hakkapeliitta LT3, Nokian Hakkapeliitta C3, Nokian Hakkapeliitta CR3.

Vilkår for Hakka-fornøydgarantien

Hvis du ikke er fornøyd med dine nye Nokian Hakka sommerdekk, har du rett til å levere tilbake dekkene og få tilsvarende nye i bytte. Garantien gjelder dekk som er kjøpt og montert hos en Nokian Tyres forhandler som tilbyr Hakka-fornøydgaranti.

 • Hvis kunden ikke er fornøyd med sine Nokian Hakka-sommerdekk, kan disse leveres tilbake og bytte i andre dekk innen 14 dager fra kjøpsdatoen i den butikken der de ble kjøpt. Original kjøpskvittering må fremvises.
 • Tallet 8 skal være godt synlig på DSI (Driving Safety Indicator)-slitasjeindikatorene på alle dekkene som returneres.
 • Kunden betaler ingenting for skifte og montering av nye dekk.
 • Hvis kunden bytter til dekk som er dyrere eller billigere enn de opprinnelige, utjevnes prisforskjellen gjennom tilleggsbetaling eller kreditering.
 • Garantien forutsetter at dekkene ble kjøpt og montert hos en forhandler som tilbyr Hakkafornøydgaranti.
 • Fornøydgarantien er kjøretøyspesifikk, og kan kun brukes én gang.
 • Hakka-fornøydgaranti gjelder følgende sommerdekk som har blitt kjøpt i Norge, Sverige eller Finland i tidsrommet 1.3.2019–29.2.2020: Nokian Hakka Green 2, Nokian Hakka Blue 2, Nokian Hakka Black 2, Nokian Hakka Blue 2 SUV, Nokian Hakka Black 2 SUV, Nokian Hakka C2.

Andre generelle vilkår for Hakka-garantien

 • Disse vilkårene begrenser ikke kundens lovfestede rettigheter. 
 • Nokian Tyres har rett til å bruke underleverandører til å levere tjenestene, og kan videreformidle til dem all kunde-, kjøretøy- og dekkinformasjon som er nødvendig for å utføre de aktuelle tjenestene. 
 • Kunder kan nekte Nokian Tyres å bruke personopplysningene deres i forbindelse med direkte markedsføring samt markeds- og spørreundersøkelser. 
 • Nokian Tyres har rett til å gjøre opptak av kundeservicesamtaler og annen kommunikasjon knyttet til tjenestene for å kontrollere eventuelle inngåtte avtaler, forbedre kundeservicen samt undersøke og forbedre kvaliteten på tjenestene. 
 • Tjenestene tilpasses finsk, svensk eller norsk lov avhengig av hvilket land dekkene ble kjøpt i. 
 • Informasjonen i kunderegistrene for tjenestene brukes bl.a. i forbindelse med kundebehandling og markedsføring. Register- og datavernbeskrivelser for tjenestene er tilgjengelige her
 • Det er kundens ansvar å sikre at de oppførte opplysningene er riktige. Kunden skal gi beskjed til Nokian Tyres umiddelbart hvis opplysningene må korrigeres.