Menu

VET DU TILSTANDEN PÅ DEKKENE DINE?

SnapSkan gir deg ro til sinns, for veien videre

Mange sjåfører er ikke klar over den dårlige tilstanden til dekkene deres. En høy andel av ulykker i sammenheng med dekkforhold er forårsaket av for lav mønsterdybde.

SnapSkan fra Nokian Tyres er en gratistjeneste som varsler deg om hvilken tilstand dekkene dine er i og hvordan det påvirker veisikkerheten.

Hvordan du sjekker dekkene dine

SnapSkan - ANGI REGISTRERINGSNUMMERET DITT

angi registreringsnummeret ditt

Angi registrerings­nummeret ditt her.

SnapSkan - Skann dekkene dine med SnapSkan

Skann dekkene dine med SnapSkan

Dekkene dine skannes automatisk når du kjører over SnapSkan-skanneren.

SnapSkan - Motta en gratisrapport

Motta en gratisrapport 

Rapporten indikerer tilstanden til dekkene dine og hvordan det påvirker veisikkerheten.

Skann dekkene dine ved nærmeste SnapSkan-sted. Finn servicesenter her.

SnapSkan-steder

I tillegg til SnapSkan-felter i parkeringshus, kan du skanne dekkene dine ved mange Vianor-servicesentre.

Finn din nærmeste servicesentre

For media

Gamle og slitte dekk bør ikke lenger brukes på veiene. For å bedre trafikksikkerheten, har Nokian Tyres lansert SnapSkan – en revolusjonerende ny teknologi for dekkskanning. Den lar sjåførene sjekke hvilken tilstand dekkene deres er i, og gjør det fullstendig gratis.

Last ned SnapSkan-mediasett