Nokian Heavy Tyres' største investering noensinne tar form: Det 3 500 m2 Forsknings- og utviklingssenteret vil stå klart i 2019 og fabrikken vil ha full kapasitet i 2021

Nokian Heavy Tyres' største investering noensinne tar form: Det 3 500 m2 Forsknings- og utviklingssenteret vil stå klart i 2019 og fabrikken vil ha full kapasitet i 2021

17.6.2019 7:00 i kategori Selskapsnyheter

I 2018 annonserte Nokian Heavy Tyres sin store målsetting: å øke produksjonen av dekk med opptil 50 % og mer enn doble antallet nye produkter ved å satse stort på produksjon og produktutvikling. Den totale investeringen vil ligge på rundt 70 millioner Euro. Det som startet som en visjon, har fort blitt en realitet.

Matti Kaunisto, utviklingsansvarlig hos Nokian Tyres, er fornøyd. Etter måneder med planlegging av alle detaljer og bygging av modelltegninger av bygget, kan han endelig se det enorme forsknings- og utviklingssenteret på 3500 m2 ta form. "Å se det på en skjerm er én ting", sier han, "men å faktisk gå der inne, er noe helt annet. Det er vanskelig å forestille seg størrelsen via skjermen, men når du står her, får du virkelig føle hvor stort det er. 

For øyeblikket er betongelementene i ferd med å komme på plass, men planene for installasjon av maskiner er godt i gang. "Byggeplanen var ambisiøs, men vi har klart å holde oss til skjemaet", sier Kaunisto. "Så fort bygningen er fullført, vil det bidra til bedre innovasjonsarbeid og til å få produktene raskere ut på markedet."

Utvidelsen av fabrikken

Et annet prosjekt involverer utvidelse av produksjonslokalene, og når det gjelder arbeidet med dette, så er konstruksjonen allerede ferdig. "Bygningen er oppført og installasjon av maskiner er i full gang", sier fabrikksjef Pasi Antinmaa "Dette lover godt for fremtiden."

Tidsmessig gikk ikke gjennomføringen helt etter planen til å begynne med, men nå er vi ajour med tidsplanen. "Som annonsert vil vi oppnå full kapasitet i løpet av 2021", sier Antinmaa selvsikkert. "Den neste milepælen nå er å få på plass automatisert visuell inspeksjon og lager til dekkutstyr i august. Vi benytter sjansen til dette mens vi likevel tar en pause for planlagt, årlig vedlikehold.

Smidig kontruksjon

Å utvide en fabrikk samtidig som produksjonen går for fullt er litt som å reparere sykkelen mens du sykler. Hos Nokian Tyres har nøye planlegging og en smidig ledelse vist seg å være en glimrende kombinasjon. "Ved å implementere LEAN-modellen har vi vært i stand til å forbedre leveringskapasiteten med 15 % hittil i år. Dette samtidig som renovasjonsarbeidet pågår", sier Pasi Antinmaa stolt. "God planlegging, forventninger og samarbeid har gjort dette mulig."

Å være forutseende betyr at man ikke alltid kan holde seg til planen. "For eksempel skulle byggingen av et nytt samlebånd for curing av dekk opprinnelig starte i den ene enden av fabrikken", sier Antinmaa. "Men underveis fant vi ut at det ville ha mindre påvirkning på produksjonen dersom vi staret fra en annen side. Så en rask endring av planene, gav oss en fordel."

Sikkerhet først

I tillegg til å sørge for å skape økt kapasitet og fremtidig vekst, spiller de nye fasilitetene en viktig rolle ved å bidra til bedre og sikrere arbeid. "De gamle lokalene var håpløst små", innrømmer forsknings- og utviklingsdirektør  Kalle Kaivonen. "Nå er dekktesting og produksjonsplanlegging bedre integrert."

 

Teamet bak innovasjonen

All planlegging, konstruksjon og bygging er viktig, men den virkelige innovasjonen finner vi i våre ansatte. "Målet med investeringen er å produsere 50 % mer og mer enn doble antallet nye produkter", påpeker Kalle Kaivonen. "Vi har jobbet mye med rekruttering for å få på plass et team som var i stand til å få dette til å skje – og vi har lykkes."

Konstant læring, samarbeid utover teamets grenser og det å overgå deg selv, er dypt forankret i Nokian Tyres' kultur. Kaivonen er glad for at de nyansatte raskt har blitt integrert og blitt en del av teamet. "I en så omfattende prosess er det mye som skjer, og utfordringer er uunngåelige", sier han. "At det går så bra, ved at nye og gamle ansatte utfyller hverandre, gir et løft til hele organisasjonen."

Misjon: mat til verden

Det at vi ekspanderer handler ikke bare om å skape flere ressurser, det handler også om å få mest mulig ut av de ressursene som allerede eksisterer. Dette krever fleksibilitet, effektivitet og nye måter å tenke på. "I det store bildet hjelper våre produkter til med å utnytte jordas ressurser bedre", sier Kaivonen. "Vår største satsing innenfor forskning og utvikling er innenfor jordbruket, hvor det handler om å utnytte eksisterende dyrkbar mark på en mest mulig bærekraftig måte."

Bedre dekk har absolutt en viktig rolle i det å skaffe mat til verden. "Langtransport, CO2-avtrykk, drivstofforbruk, jordvennlighet – den nye dekkteknologien er i stor grad lenket opp mot den globale matproduksjonen", oppsummerer Kalle Kaivonen.

 

Mer informasjon og bilder:

Bilder og pressemateriale: www.nokiantyres.com/NHTinvestmentPR

Toni Silfverberg, salgs- og markedsføringssjef, Nokian Heavy Tyres Ltd.

toni.silfverberg(at)nokiantyres.com, tlf. +358 10 401 7854

Pasi Antinmaa, fabrikksdirektør, Nokian Heavy Tyres Ltd

pasi.antinmaa(at)nokiantyres.com, tlf. +358 10 401 7398

Kalle Kaivonen, forskning og utviklings direktør, Nokian Heavy Tyres Ltd.

kalle.kaivonen(at)nokiantyres.com, tlf. +358 10 401 7357

Kalle Kaivonen, forskning og utviklings direktør, Nokian Heavy Tyres Ltd.

kalle.kaivonen(at)nokiantyres.com, tlf. +358 10 401 7357