Dekksikkerhet

Dekksikkerhet

DEKKSIKKERHET

Dekktrykk innebærer en alvorlig risiko for eksplosjon, de svært kraftige dekkmaskinene utgjør en fare, og arbeidet med dekk innebærer også en rekke andre sikkerhetsrisikoer. Dekkene har økt i både størrelse og masse, og følgelig har dekktrykket også steget. Profesjonelle dekk-ansatte håndterer et økende antall dekk av forskjellige størrelser og tekniske egenskaper hver dag. Det viktigste er å være klar over risikoen på forhånd og ta effektive grep for å kontrollere dem.

Luftfylling av dekkene

LES MER

Montering av dekk på traktorer med firehjulstrekk

LES MER

EU-Dekkmerking

LES MER

Teknisk kundeservice støtter våre kunder

Kontakt oss

DEKK OG DEKKMERKING

De grunnleggende dekkmerkene er beskrevet i dekk normer. I tillegg inneholder dekket andre sikkerhetsmerkinger, slik som maksimalt trykk på felgen og det maksimale ekspansjonstrykket.

Er du usikker på om dekket egner seg for et bestemt formål, og ved eventuelle uklare situasjoner, bør dekkprodusenten konsulteres. Maksimalt trykk mot felgen bør også alltid verifiseres. Hvis dekket ikke sitter ordentlig på felgen, demontere dekket og forsøk å finne ut årsaken til problemet.

TEKNISK HÅNDBOK

Denne tekniske håndboken vil være verktøyet du trenger for å finne riktig dekk til arbeidet ditt. I tillegg til informasjon om dekk og supplerende produkter, fokuserer denne håndboken på de spesielle nødvendigheter og krav i hver produktkategori. Skogbruksdelen, for eksempel, har en detaljert guide til riktig valg av dekk og lufttrykk i forhold til bruksområde.

NÅR BØR DU KASTE ET DEKK?

Du må kaste dekk med defekter av et slikt omfang at de kan svekke dekkstrukturen eller trykkapasitet, f.eks defekter i stammen lagene eller beltene.

DEKKSIKKERHETSKORT

En landsomfattende system for dekksikkerhetstrening har vært etablert i Finland for å bedre sikkerheten for dekkarbeid.

Hovedmålet med opplæringen er å øke bevisstheten om risiko og ansvar knyttet til dekkoperasjoner, og gi veiledning i å bruke riktig, trygge arbeidsmetoder. Treningen fokuserer spesielt på risikoen knyttet til montering av store anleggsdekk-typer. Mekanikere gjennomfører opplæringen mottar et dekk-sikkerhetskort som er gyldig i fem år.

Dekk-sikkerhetskortet har vist seg å være overraskende populært. En av fire dekk-industrimekanikere har allerede skaffet seg kortet. Det er det eneste bransjespesifikke yrkessikkerhetskortet per i dag.

Effekten av dekksikkerhetskortet kan sees på arbeidsplasser i form av forbedringer i den generelle sikkerhetskulturen.

I tillegg til de generelle sikkerhetsanvisningene må landspesifikke regler og forskrifter utstedt av arbeidsstedet, arbeidsgiver og lokale myndigheter alltid følges.

MONTERING AV TUNGE DEKK

Tunge dekk monteres under ulike forhold. Vanligvis utføres monteringen av spesialiserte bedrifter, men noen ganger kan det være nødvendig å gjennomføre i arbeidstiden, for eksempel i skogen.

Dekkmonteringsprosessen kan deles inn i følgende trinn:

  • Forberedelse og støtte/stabilisering av maskinen
  • Demontere hjulet og trykkavlastning eller fjerning av filler fra dekket
  • Demontering av dekket fra felgen
  • Montering av dekk på felg
  • Fylle luft i dekket
  • Montering av hjulet på maskinen eller kjøretøyet.
  • Hver fase inneholder spesifikke sikkerhetselementer. En viktig sikkerhetsfaktor er lufttrykket. Hjulene skal alltid demonteres og håndteres med minimalt lufttrykk.

En sikkerhetsbur bør alltid benyttes når dekk skal fylles med luft, både nye dekk og defekte, for å finne de defekte områder. Beskyttelsesbur egnet for håndtering av store hjul er ikke alltid tilgjengelig. I slike tilfeller må en sørge for å holde tilstrekkelig sikkerhetsavstand til dekket.