Luftfylling av dekk

Luftfylling av dekk

LUFTFYLLING AV DEKKENE

Luftfylling av dekk innebærer en av de største arbeidssikkerhetsrisikoene i dekkbransjen. Denne risikoen kan minimeres ved å innføre riktige arbeidsmetoder og utvise aktsomhet og forsiktighet.

De viktigste sikkerhetsinstruksene for luftfylling:

  • Sjekk dekkmonteringen før du fyller
  • Bruk et sikkerhetsbur når du har muliget
  • Fyll dekket på en monteringsmaskin eller etter at dekket er montert på kjøretøyet
  • Ha god distanse fra dekket, på slitebanesiden
  • Hvis du ser eller hører noe uvanlig, slipp luften ut av dekket, sjekk felgen og monteringen.

Fremfor alt: konsentrer deg om det du gjør!

Montering av dekk

Les mer