Nokian Heavy Tyres BEGRENSET GARANTI

Disse ansvarsvilkårene dekker råstoff- og produksjonsfeil på produktene (“produkter”) laget av eller for Nokian Heavy Tyres Ltd (“Nokian Heavy Tyres”). Ansvaret gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for produktet eller i fem (5) år fra produksjonen av produktet, avhengig av hvilken som kommer først.

Hvis det registreres en råvare- eller produksjonsfeil i produktet ved inspeksjon av Nokian Heavy Tyres, er Nokian Heavy Tyres ansvarlige for denne feilen i samsvar med disse ansvarsvilkårene.

Disse ansvarsvilkårene gjelder ikke i følgende tilfeller:

a) normal bruk og slitasje;
b) feil bruk eller bruk mot de gitte instruksjonene;
c) bruk i billøp eller andre tilsvarende eksepsjonelle forhold;
d) feil montering på felgen, utført av en annen part enn Nokian Heavy Tyres eller deres autoriserte entreprenør;
e) feil lagring av produktet, utført av en annen part enn Nokian Heavy Tyres eller deres autoriserte entreprenør;
f) feil implementering av pigger, utført av en annen part enn Nokian Heavy Tyres eller deres autoriserte entreprenør;
g) endringer eller reparasjoner av produktet, utført av en annen part enn Nokian Heavy Tyres eller deres autoriserte entreprenør;
h) skade forårsaket av andre enn Nokian Heavy Tyres eller deres autoriserte entreprenør, slik som skader forårsaket under transport eller montering;
i) skade forårsaket av kjetting eller annet tilbehør;
j) feil eller ufullstendig informasjon eller instruksjoner gitt til kunden, som ikke er bekreftet eller godkjent av Nokian Heavy Tyres; eller
k) andre forhold som kan sammenlignes med de som er nevnt i avsnitt a – j, som ligger utenfor Nokian Heavy Tyres’ innflytelsesområde.

 

Til tross for det ovennevnte om gyldigheten av Nokian Heavy Tyres’ ansvar, gjelder disse ansvarsvilkårene bare så lenge det defekte produktets spordybde oppfyller lovens krav i salgslandet.

For at Nokian Heavy Tyres’ ansvar skal gjelde, må kunden varsle Nokian Heavy Tyres eller deres autoriserte forhandleren om mangelen umiddelbart, og senest innen to (2) måneder etter at feilen ble oppdaget eller fra det øyeblikket feilen burde ha blitt oppdaget. Kunden må umiddelbart returnere produktet som de anser er defekt til Nokian Heavy Tyres, eller til deres autoriserte dekkforhandler. Nokian Heavy Tyres skal undersøke produktet. Produkter som blir funnet å være defekte, skal ikke returneres til kunden. Ved behandlingen av garantikravet, forbeholder Nokian Heavy Tyres seg retten til å bruke data om bruk av produktet generert av Nokian Tyres’ digitale tjenester, som kunden har registrert seg for å bruke. 

Defekte produkter skal erstattes med et lignende produkt som er uten feil. Kunden skal imidlertid kompensere Nokian Heavy Tyres med prisforskjellen mellom det nye produktet og den urealiserte fordelen ved bruk av det returnerte produktet (realiserbart dersom det returnerte produktet ikke hadde vært defekt). Prisen på det nye produktet som leveres til kunden skal være prisen som gjelder ved tidspunktet for når det defekte produktet skal erstattes til med lignende nytt produkt, basert på disse ansvarsvilkårene. Den urealiserte fordelen skal beregnes på grunnlag av gjenværende spordybde og/eller brukstid for produktet. Ved beregning av den urealiserte fordelen for det defekte produktet, skal prisen på det defekte produktet anses å være prisen som er vurdert av Nokian Heavy Tyres ved tidspunktet for retur av det defekte produktet, og i henhold til markedsprisen for produktet av samme modell, størrelse og type i landet hvor det aktuelle produktet ble solgt.

 For råvare- eller produksjonsfeil på integrerte produkter, for eksempel pigger, skal ansvarsvilkårene for produsentene av disse produktene anvendes.

Nokian Heavy Tyres er ikke ansvarlig for skader, og disse ansvarsvilkårene gjelder ikke i tilfelle force majeure eller andre problemer utenfor Nokian Heavy Tyres innflytelsesområde.

Ansvaret til Nokian Heavy Tyres er begrenset til det ovennevnte, og skal kun være gyldig i henhold til disse ansvarsvilkårene. Nokian Heavy Tyres skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlige for indirekte eller tilfeldig skade, tap av inntekt eller annen fortjeneste, annen økonomisk skade, eller for skader forårsaket av manglende evne til å bruke produktet.

Disse ansvarsvilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med lovgivningen i Finland. Disse ansvarsvilkårene begrenser ikke kundens rettigheter i henhold til den obligatoriske lokale lovgivningen.