BEGRENSET GARANTI FOR INTUITU-SENSOR

 

INTUITU Sensor er en sensor festet i et dekk produsert av eller for Nokian Heavy Tyres (“sensor”).

 

Eventuelle material- eller produksjonsfeil på sensoren laget av eller for Nokian Heavy Tyres Ltd (“Nokian Heavy Tyres”), inkludert mangler i festingen av sensoren til dekket, er underlagt denne begrensede garantien for INTUITU-sensoren (“sensorens begrensede garanti) ”).

 

Ansvaret for sensoren forblir gjeldende i to (2) år fra kjøpsdatoen eller til sensoren når 8 000 driftstimer, avhengig av hva som skjer først. Dersom det registreres en materiale- eller produksjonsfeil i produktet, ved inspeksjon av Nokian Heavy Tyres, er Nokian Heavy Tyres ansvarlige for denne feilen i samsvar med sensorens begrensede garanti.

 

Sensorens begrensede garanti gjelder ikke i følgende tilfeller:

a. feil bruk av sensoren eller dekk utstyrt med sensor, eller bruk mot de gitte instruksjonene;
b. bruk av dekk utstyrt med sensor i billøp eller andre tilsvarende eksepsjonelle forhold;
c. endringer eller reparasjoner av sensoren eller dekk utstyrt med sensor, utført av en annen part enn Nokian Heavy Tyres eller deres autoriserte entreprenør;
d. skade forårsaket av væsker av noe slag injisert i dekket, for eksempel vann, saltvann, skum eller annen lekkasjeforebyggende løsning;
e. skade forårsaket av eller på kjetting eller annet tilbehør, slik som rør;
f. skade forårsaket av feil eller ufullstendig informasjon eller instruksjoner gitt til kunden, som ikke er bekreftet eller godkjent av Nokian Heavy Tyres; eller
g. skade forårsaket av en annen part enn Nokian Heavy Tyres eller deres autoriserte entreprenør, slik som skade forårsaket ved transport eller montering;
h. andre forhold som kan sammenlignes med de som er nevnt i avsnitt a) – g), som ligger utenfor Nokian Heavy Tyres’ innflytelsesområde.

 

Til tross for det ovennevnte om gyldigheten av Nokian Heavy Tyres’ ansvar, gjelder denne begrensede garantien for sensoren kun så lenge spordybden på dekket som er utstyrt med en defekt sensor oppfyller lovens krav i salgslandet.

For at Nokian Heavy Tyres’ ansvar skal gjelde, må kunden varsle Nokian Heavy Tyres eller deres autoriserte forhandleren om mangelen umiddelbart, og senest innen to (2) måneder etter at feilen ble oppdaget eller fra det øyeblikket feilen burde ha blitt oppdaget.

Kunden må umiddelbart varsle Nokian Heavy Tyres om en sensor som anses å være defekt, og levere dekket utstyrt med sensoren til Nokian Heavy Tyres eller deres autoriserte forhandler. Nokian Heavy Tyres skal undersøke sensoren.   Hvis en sensor blir funnet å være defekt, skal Nokian Heavy Tyres etter eget valg enten erstatte den defekte sensoren med en lignende sensor som er uten mangler, eller tilbakebetale kunden den fullstendige prisen som er betalt for sensoren. Prisen som betales for sensoren skal beregnes ved å trekke listeprisen for et dekk som ikke er utstyrt med en sensor, fra prisen kunden betalte for dekket utstyrt med en sensor. En sensor som blir funnet å være defekt, skal ikke returneres til kunden.

Nokian Heavy Tyres skal betale rimelige og begrunnede kostnader som oppstår ved levering av dekket til Nokian Heavy Tyres’ autoriserte forhandler, hvis Nokian Heavy Tyres finner ut at sensoren er defekt som beskrevet i denne begrensede garantien for sensoren. Hvis sensoren viser seg å være uten mangler, skal Nokian Heavy Tyres belaste kunden for transportkostnadene. Nokian Heavy Tyres er ikke ansvarlig for kostnadene ved montering eller balansering av dekk, med mindre annet er påkrevd av obligatorisk lokal lovgivning.

Nokian Heavy Tyres er ikke ansvarlig for skader forårsaket av, og denne begrensede garantien for sensoren gjelder ikke for tilfelle force majeure eller andre problemer utenfor Nokian Heavy Tyres’ innflytelsesområde.

Ansvaret til Nokian Heavy Tyres er begrenset til det ovennevnte, og skal kun være gyldig i henhold til denne begrensede garantien for sensoren. Nokian Heavy Tyres skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlige for indirekte eller tilfeldig skade, tap av inntekt eller annen fortjeneste, annen økonomisk skade, eller skader forårsaket av manglende evne til å bruke sensoren eller dekket utstyrt med sensoren.

Denne begrensede garantien for sensoren dekker ikke dekket som er utstyrt med sensor, andre utstyrstilkoblinger, tilbehør eller mobilapplikasjoner som brukes sammen med sensoren. Råvare- eller produksjonsfeil på dekk utstyrt med sensor er underlagt en separat begrenset garanti fra Nokian Heavy Tyres.

Garantiutvidelsen til registrerte brukere av INTUITU-mobilapplikasjonen, gjelder ikke for denne begrensede garantien for sensoren                  

Det som er erklært i denne begrensede garantien for sensoren, gjelder også for salg av dekk utstyrt med sensor fra andre selskaper som tilhører samme gruppe selskaper innen Nokian Heavy Tyres.

Denne begrensede garantien for sensoren skal styres av og tolkes i samsvar med lovgivningen i Finland. Denne begrensede garantien for sensoren begrenser ikke kundens rettigheter i henhold til den obligatoriske lokale lovgivningen.