to. april 25 09:00 2002 i kategori Produkt pressemeldinger

Bedre resultat i første kvartalDen finske dekkprodusenten Nokian Tyres kunne i 1.kvartal i år notere både økt omsetning og bedre resultat enn i samme periode i fjor. Omsetningen økte med 10,3 prosent til 84,5 mill. EURO eller ca. 650 mill. kroner (2001: 76,6 mill. EURO/ 585 mill. kr). Driftsresultatet var – 1,0 mill. EURO eller minus 7,61 mill. kroner (-1,9 mill. EURO/ -14,5 mill. kr.). Resultat pr. aksje var –0,31 EURO/-2,36 NOK). Nokian Tyres har som målsetting å øke omsetningen og bedre resultatet for året som helhet sammenlignet med 2001.

Etterspørselen på de europeiske dekkmarkedene lå på samme nivå som året før. Etterspørselen etter personbildekk økte i de nordiske land, Øst-Europa og Russland, som er viktige markeder for Nokian Tyres. Usikkerhet i verdensøkonomien påvirket fortsatt etterspørselen etter tunge dekk, men situasjonen var likevel en anelse bedre enn mot slutten av fjoråret.

Salget av sommerdekk startet bra i Norden. Nokian Tyres forventer at også etterspørselen etter Nokians vinterdekk vil øke i år, dels på grunn av endret konkurransesituasjon og dels på grunn av at etterspørselen etter vinterdekk både i Norden og i Europa som helhet generelt ventes å øke i år.

Salget av personbildekk beløp seg til 48,1 mill. EURO/366 mill. kr (39,2 mill EURO/ 299 mill. kr), noe som var 22,4 prosent høyere enn på samme tid i fjor- Driftsresultatet var her 7,1 mill. EURO/ 55 mill. kr. (4 mill. EURO/ 30,5 mill. kr).

Salget av tunge dekk endte på 12,0 mill. EURO/92 mill.kr (13,3 mill. EURO/102 mill. kr). Dette var 10,1 prosent mindre enn på samme tid i 2001. Driftsresultatet ble her 0,9 mill. EURO/6,9 mill. kr (1,5 mill. EURO/12 mill. kr).

Salget av sykkeldekk beløp seg til 1,5 mill. EURO/12 mill. kr (1,6 mill. EURO/12,5 mill.kr), 5 prosent lavere enn i fjor.

Salget av regummieringsprodukter endte i 1.kvartal på 2,0 mill. EURO/15,2 mill. kr (2,4 mill. EURO/18,5 mill. kr), 14,4 prosent lavere enn samme periode i fjor.

Dekkverkstedkjeden Vianor nådde i 1.kvartal en omsetning på 32,2 mill. EURO/247 mill. kr (29,4 mill. EURO/225 mill. kr), 10 prosent høyere enn første kvartal i fjor.

For mer informasjon: VD Kim Gran, tlf. +358 3 340 7336