Kjøretesting

Dekkenes slitstyrke testes i såkalt konvoitester, der tre like biler kjører etter hverandre på en fastlagt rute. Gjennom en periode på 2 uker kjøres cirka 1500 mil med bilene. To av bilene har testdekk, mens den tredje har referansedekk. Resultatene for testdekkene sammenlignes med resultatet for referansedekkene. Testen viser hvor raskt dekkene slites, og om de beholder formen uten feil selv når de blir slitt. 

I felttesting brukes også taxibiler. Nordiske taxtbiler i normal trafikk gir reell, autentisk informasjon om dekkslitasje ved kjøring på forskjellige veier og under forskjellige vær- og føreforhold.

Transportselskapers vare- og distribusjonsbiler utstyres med C-dekk. Takket være dette får man direkte tilbakemeldinger om dekkenes egenskaper og om hvordan de fungerer ved vanlig kjøring.

Finn rett dekk til din bil: 
https://www.nokiantyres.no/dekk/personbiler/vinterdekk/
https://www.nokiantyres.no/dekk/personbiler/sommerdekk/