må. juni 11 07:58 2012 i kategori Selskapsnyheter

Dekksiden gir nyttig informasjon!For den som vet hva man skal se etter, gir merkingen på dekksiden mye nyttig informasjon. Her får du vite hvor dekket er produsert, når det er produsert, hvilken hastighet det er godkjent for og mye mer.

For å få best mulig dekkøkonomi med dekk som holder lengst mulig, er det viktig å følge bilprodusentens anbefalinger for dekkvalg. Dette gjelder både for belastning, fart og dimensjon. Alle disse opplysningene kan du lese på dekksiden, men den byr i tillegg på atskillig mer detaljert informasjon om dekket du kjører på.

Tydeligst og mest lesbart på dekksiden er navnet på dekkprodusenten, dekktypen og dimensjonen. Dimensjon som på illustrasjonen – 205/55R16 – forteller at slitebanebredden er 205 mm, profilen på radialdekket er 55 mm og felgdimensjonen er 16 tommer.

- Det er i dag en tendens til at mange velger så brede dekk som mulig. I Nokian Tyres anbefaler vi imidlertid at man følger bilprodusentens anbefalinger også når det gjelder bredden på dekk, sier Matti Morri, sjef for teknisk kundeservice i NokianTyres plc.

- Hvordan påvirker forholdet mellom bredde og dekkprofil egenskaper som komfort og kjøreegenskaper?
- Vanligvis gir de lavere dekkene noe redusert komfort, men til gjengjeld bedre kjøreegenskaper, forteller han.

Du leser ellers på dekksiden at dekket i dette tilfellet er produsert av Nokian Tyres, og er av typen Hakka H (eksempel).

Lastindeksen forteller deg noe om hvilken belastning dekket er godkjent for, og bokstaven bak – her ”H” – er hastighetsmerkingen. Denne må stemme med bilens ytelse og fartsressurser for at sikkerheten skal være fullgodt ivaretatt.

- Er det nødvendig med høy hastighetsmerking når man aldri kjører spesielt fort?
- Også på dette punktet er det lurt å følge bilprodusentens anbefalinger. Dekk med den hastighetsmerking som er anbefalt for bilen betyr vanligvis bedre kjøreegenskaper fordi det er tilpasset til bilens oppheng og fjæring etc. Vi anbefaler derfor ikke at man faller for fristelsen til å velge et billig dekk med betydelig lavere hastighetsmerking enn anbefalt. Å bruke dekk som er optimale for bilen er viktig for sikkerheten, understreker Matti Morri.

Av andre interessante opplysninger, finnes eksempelvis informasjon om produksjonsland, spesiell merking for montering, og produksjonstid. Merking for montering brukes på retningsbestemte dekk.

Produksjonstiden merkes med uke/år på denne måten: 1412 = Uke 14, år 2012.

Dekk er ferskvare, og det er derfor en god idé å vite hvordan man kan se når et dekk er produsert. Her er det også viktig å være klar over at dekk som er riktig lagret har god holdbarhet i flere år.

- Hvor gammelt kan et dekk være, og fremdeles ha sine grunnleggende viktige egenskaper i behold?
- Vi anbefaler maks 6 år i bruk, og maks 10 år totalt, sier Matti Morri.

Dekksiden omfatter ellers informasjon om bl.a. E-godkjenning, strukturdetaljer, produksjonskode og enkelte USA-spesifikke opplysninger.

Det som her er nevnt gjelder alle dekkprodusenter. I tillegg har enkelte produsenter egen informasjon på dekksiden. For Nokian Tyres gjelder dette eksempelvis miljøsymboler i tillegg til den såkalte inforuten, som både gir opplysning om hvor på bilen dekket sitter – og hvilket lufttrykk det skal ha.

Illustrasjonen viser de forskjellige merkingene.

Mer informasjon:

Matti Morri
Sjef teknisk kundeservice
+35810 401 7621
matti.morri(at)nokiantyres.com

www.nokiantyres.no

Nokian TyresNokian Tyres er eneste dekkprodusent i verden som konsentrerer seg om produkter og tjenester for sikker bilkjøring under nordiske forhold. Innovative dekk for person- og lastebiler, samt traktorer og tunge arbeidsmaskiner markedsføres hovedsakelig i områder med snø og skoger, og med krevende kjøreforhold på grunn av ulike årstider. Nokian Tyres utvikler produkter der målet er holdbar sikkerhet gjennom hele dekkets levetid. Nokian Tyres eier dekkjeden Vianor, som omfatter over 910 avdelinger i 23 land. Nokian Tyres omsetning i 2011 ble 1.456 millioner euro, og antall ansatte er nærmere 4.000. Nokian Tyres-aksjen noteres på NASDAQ OMX i Helsingfors. Mer informasjon på www.nokiantyres.com