ty. november 20 09:00 2018 i kategori Selskapsnyheter

Den globale etterspørselen øker – Nokian Tyres' nye forsknings- og utviklingssenter tar produktutvikling til et nytt nivå

Etterspørselen etter premium dekk til tungt arbeid er i vekst globalt og det er behov for nye, større dekk for større maskiner. For å oppfylle behovene bygger Nokian Heavy Tyres i 2019 et nytt forsknings- og utviklingssenter i Nokia i Finland. Det moderne forsknings- og utviklingssenteret hjelper utviklingen for nye dekkmodeller, samtidig som premium kvaliteten som Nokian Tyres har vært kjent for i 120 år opprettholdes.

Etterspørselen etter premium dekk til tungt arbeid er i vekst globalt og det er behov for nye, større dekk for større maskiner. For å oppfylle behovene bygger Nokian Heavy Tyres i 2019 et nytt forsknings- og utviklingssenter i Nokia i Finland. Det moderne forsknings- og utviklingssenteret hjelper utviklingen for nye dekkmodeller, samtidig som premium kvaliteten som Nokian Tyres har vært kjent for i 120 år opprettholdes.

Den globale etterspørselen øker – Nokian Tyres' nye forsknings- og utviklingssenter tar produktutvikling til et nytt nivå

«Gjennom hele historien til Nokian Tyres er dette den største investeringen i produktutviklingen av dekk til tunge maskiner», sier direktøren for Nokian Heavy Tyres R&D, Kalle Kaivonen.

Det nye forsknings- og utviklingssenteret på ca. 3 500 kvadratmeter er en del av en betydelig økning i produksjonskapasiteten. For ett år siden reagerte Nokian Heavy Tyres Ltd, en del av Nokian Tyres-gruppen, på økende global etterspørsel etter dekk med en pågående 3-årig investering i forskning, utvikling og produksjon på ca. 70 millioner euro og et mål om 50 % økning i produksjonsveksten. 

«Alt går etter planen. Det første stadiet av utvidelsen av fabrikken er fullført, og den andre delen vil være klar i april 2019. Sommeren 2019 vil vi starte monteringen av nye maskiner», sier fabrikksjef for Nokian Heavy Tyres, Pasi Antinmaa.

Ro i sjela under alle forhold

Nokian Heavy Tyres fortsetter å produsere verdens beste dekk og betjener alle områder med tungt arbeid, fra skogbruk og landbruk til gruvedrift og transport. I det nye forsknings- og utviklingssenteret vil all innendørstesting foregå på samme anlegg og i nærheten av produksjonslinjene som alle befinner seg i Nokia. Dette gjør driften svært effektiv.

«Senteret vil fylles med moderne maskineri», sier utviklingssjef hos Nokian Heavy Tyres, Matti Kaunisto. «Vi kan tredoble antall dekk som testes og teste flere variabler for å gi OEM-kundene våre den høyeste standarden.»

For Nokian Tyres er det en prioritet å gjøre hele livssyklusen til dekket økologisk. For å oppnå denne høye standarden innen bærekraft, er de nye teknologiene for forskning og utvikling et langt steg forover.

Klare for revolusjonen med ubemannede kjøretøy

De nye, moderne testmaskinene i forsknings- og utviklingssenteret og økende innsamling av spesifikke data, vil sørge for at Nokian Heavy Tyres leder an i den kommende revolusjonen for tungt arbeid. Nyskapninger vil legge til rette for utvikling av banebrytende løsninger. For å bevege seg trygt og forutsigbart uten sjåførens erfaring og vurdering, har styresystemet til et ubemannet kjøretøy, for eksempel, høyere krav til dekkbransjen.

«Ubetjente traktorer vil jobbe sammen med oss i fremtiden, og disse maskinene trenger premium dekk, i tillegg til omfattende data for å gjøre styring sikkert og nøyaktig», sier Kaunisto.

Om Nokian Tyres

Nokian Tyres er verdens nordligste dekkprodusent og en av de mest bærekraftige virksomhetene i bransjen. Våre miljøvennlige dekk av høy kvalitet til personbiler, lastebiler og tunge maskiner gir trygghet uansett vær- og kjøreforhold. Vi er spesielt kjent for våre innovative vinterdekk. Konsernet omfatter også Vianor-kjeden, som har spesialisert seg på vedlikehold av dekk og kjøretøy. I 2017 hadde konsernet 4600 ansatte og en omsetning på ca. 1,6 milliarder euro. Nokian Tyres er notert på Nasdaq Helsinki. For ytterligere informasjon: www.nokiantyres.no

Mer informasjon og bilder:

Bilder og pressemateriale: www.nokiantyres.com/RDCenterPR

Selskapets nettsted: www.nokiantyres.com/heavy

For ytterligere informasjon:

Toni Silfverberg, leder av Sales and Marketing, Nokian Heavy Tyres Ltd 
[email protected], tlf. +358 10 401 7854

Kalle Kaivonen, sjef for forskning og utvikling, Nokian Heavy Tyres Ltd.
[email protected], tlf. +358 10 401 7357