ty. november 1 08:00 2016 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres plc 3. kvartal 2016:

Markedsandel, omsetning og lønnsomhet økte i tredje kvartal

Oslo, 01.11.2016: Nokian Tyres omsatte for 317.2 millioner EUR i årets tredje kvartal, opp 2 prosent fra tilsvarende kvartal i 2015. Markedsutviklingen generelt er flat mens Russland er i ferd med å stabiliseres.

Nokian Tyres så en bedring både i salg og lønnsomhet i tredje kvartal. Den globale økonomien er i ferd med å bedres, selv om tempoet er moderat målt mot nivåene før krisen. Vekstraten forventes å være noe høyere i 2017 og 2018.

Nybilsalget vokste i alle markeder, med unntak av Russland. Likevel var det en nedgang i dekksalget i markedene, med unntak av Europa hvor salg av vinterdekk økte med 2 prosent.

– I tredje kvartal har markedet vært stabilt, nesten flatt. Vinterdekksesongen forskyver seg fremdeles mot fjerde kvartal. Sommerdekksalget i Russland ble en positiv overraskelse og er ett av de første svake signalene om at den økonomiske situasjonen er i ferd med å stabiliseres. Salget i Russland og de største markedene i Øst-Europa hadde til og med vekst, men markedet er fremdeles på et lavt nivå og det er ingen rask vekst i sikte, sier Nokian Tyres konsernsjef Ari Lehtoranta.

For heavy tyres var det stor variasjon mellom segmentene. Økt etterspørsel etter trevarer og gode betingelser for celluloseindustrien vil støtte opp under salget de neste kvartalene. Alt i alt forventer Nokian Tyres et flatt marked. For Russland vil markedet være svakt, selv om det så langt i inneværende har vært vekst i dette markedet.

Nokian Tyres egne kanaler, Vianor, NAD og N-Tyre, økte med 141 i tredje kvartal 2016. I alt har Nokian 3.079 utsalg i sitt distribusjonsnettverk.

Reduserte råvarekostnader

Det er forventet en vekst i råvarekostnadene i siste kvartal 2016, men godt under nivåene i 2015. For årets tre første kvartaler har råmaterialkostnaden gått ned 7,7 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartaler i 2015. Totalt for året forventer Nokian Tyres en nedgang på 6 prosent mot 2015. Dette utgjør en forskjell på rundt 17 millioner EUR mot 2015.

– Produksjonsvolumene våre har vært høyere enn i fjor og produktiviteten har positiv utvikling. Råvarekostnadene har begynt å øke, som forventet, men vi har fremdeles god effekt av lavere produksjonskostnader. Vi har også klart å ta andeler i alle våre målmarkeder, til tross for alle utfordringer, sier Lehtoranta.

Utsikter

Det er til dels store forskjeller mellom markedene. Det amerikanske markedet hadde en svak vekst i nybilsalget, men en reduksjon i dekksalget på 2,6 prosent. Likevel er det ventet at markedet vil forbli på nivå som i fjor. Det europeiske nybilsalget økte med 8 prosent i årets tre første kvartal, sammenlignet med tilsvarende periode i 2015. Det var en vekst i salg til distributører på 1 prosent og en vekst i salg av vinterdekk på 2 prosent. Det er ventet en svak oppgang i Sentral-Europa. Det er imidlertid et betydelig prispress i dette markedet.

For Norden var nybilsalget også opp 8 prosent, men dekksalget var likevel ned 1 prosent. For året er markedet forventet å være flatt, målt mot 2015.

Nybilsalget i Russland var ned 14 prosent i årets tre første kvartal, men i september isolert var nedgangen 11 prosent. Det russiske markedet forventes å reduseres med 10-15 prosent i 2016 fra 2015 Den økonomiske situasjonen er i bedring. Dette vil igjen kunne sørge for vekst når konsumentene får økt kjøpekraft.

Denne pressemeldingen er en oversettelse. Den engelske kvartalsrapporten for 3. kvartal 2016 fra Nokian Tyres kan lastes ned her: https://www.nokiantyres.com/releases

Tabell (Tall i mill. euro) 

 

7-9 /16

7-9 /15

Endring %

1–9 /16

1–9 /15

Endring %

2015

Omsetning

317.2

311.0

2.0

930.5

937.9

-0.8

1,360.1

Driftsresultat

74.1

72.4

2.4

202.0

201.2

0.4

296.0

Driftsmargin %

23.3

23.3

 

21.7

21.5

 

21.8

Resultat før skatt

69.2

64.6

7.1

192.4

201.3

-4.4

274.2

Resultat

59.4

57.7

2.9

160.6

257.5

-37.6

240.7