on. oktober 31 08:00 2018 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres plc resultatfremleggelse 3. kvartal 2018: Vekst i alle hovedmarkeder. Negativ valutaeffekt og oppdatert guiding

Vi presterte bra og vi vokste raskere enn markedet, sier president og CEO, Hille Korhonen i Nokian Tyres.

Juli-september 2018

 • Omsetningen falt med 1.7 prosent til 356.9 millioner EUR. Justert for negativ valutaeffekt var det en vekst på 1.2 prosent.
 • Driftsresultatet falt til 85.9 millioner EUR fra 89.8 millioner samme periode i fjor. Valutaendringer hadde en negativ effekt.
 • Resultatet for perioden var på 65.2 millioner EUR, mot 10.2 millioner i 2017. Resultatet inkluderer 59 millioner EUR i tilleggsbeskatning relatert til skatteåret 2011.
 • Resultat per aksje var 0.48 EUR, opp fra 0.08 samme periode i fjor.
 • Kontantstrøm fra driften var -73.7 millioner EUR ned fra -88.1 i samme periode 2017.
 • Guidingen er oppdatert.

Januar-september 2018

 • Omsetningen økte med 3.7 prosent til 1,122.0 millioner EUR. Justert for valutaeffekt økte omsetningen med 8.7 prosent sammenlignet med samme periode 2017.
 • Driftsresultatet økte til 255.2 millioner EUR fra 242.8 millioner samme periode i 2017.
 • Resultatet for perioden var 199.3 millioner EUR mot 126.7 millioner i samme periode i 2017. Resultatet på 199.3 millioner EUR inkluderer en ekstra skattebelastning og renter på 59 millioner EUR fra en skattesak knyttet til regnskapsåret 2011.
 • Resultat per aksje var 1,45 EUR mot 0,93 EUR samme periode i fjor.
 • Kontantstrøm fra driften var 76.9 millioner EUR mot -134.1 millioner EUR tilsvarende periode i 2017. Relatert til skattesaken for årene 2007-2011, tilbakebetalte de finske skattemyndighetene tidligere innbetalte beløp, inkludert renter, på 148 millioner EUR i juni 2018.

Finansiell guiding

I 2018, forventer vi at salg og driftsresultat vil være på samme nivå eller svakt opp fra 2017 på grunn av en vedvarende negativ valutaeffekt.

Tabell
(Tall i mill. euro) 

 

7-9
/18

7-9
/17

Endring %

1-9

2018

     1-9

2017

 

Endring %

2017

Omsetning

356.9

363.1

-1.7

1,122.0

1,082.0

3,7

1,572.5

Driftsresultat

85.9

89.8

 

255.2

242.8

 

365.4

Driftsmargin

24.1

24.7

 

22.7

22.4

 

23.2

Resultat før skatt

82.8

67.4

 

248.2

213.4

 

332.4

Resultat

65.2

10.2

 

199.3

126.7

 

221.4

«I januar til september presterte vi bra og vi vokste raskere enn markedet, sier president og CEO, Hille Korhonen i Nokian Tyres.

Med sammenlignbare valutakurser, økte salget med 8,7 prosent. Driftsresultatet økte svakt sammenlignet med de første ni månedene av 2017, til tross for en betydelig negativ valutaeffekt. Salget fra juli til september var negativt påvirket av høye lagerbeholdninger av sommerdekk i Russland og lavere nybilsalg i Sverige og Norge.

Byggearbeidene ved vår nye amerikanske fabrikk i Dayton Tennessee går som planlagt og kommersiell produksjon er planlagt å starte i 2020. Testsenterprosjektet i Spania er pågående og i rute. Både den amerikanske fabrikken og det spanske testsenteret vil være viktige ressurser for oss nå som vi fokuserer på vår neste vekstfase.  Vi satser på å doble omsetningen i Nord-Amerika og samtidig øke omsetningen i Sentral-Europa med 50 prosent de neste fem årene. Samtidig skal vi beholde markedslederposisjonen i Norden og Russland. I tråd med vårt strategiske vekstmål for Sentral-Europa, hadde vi to store produktlanseringer i oktober; to nye sommerdekk for det sentraleuropeiske markedet - Nokian Powerproof og Nokian Wetproof.

Bærekraft er en viktig del av vår strategi og jeg er spesielt stolt over å kunngjøre at vi igjen er inkludert i Dow Jones DJSO World sustainability index. Vårt selskap er også valgt ut for den strengere definerte DJSI Europe index».

Den fullstendige rapporten for 3. kvartal 2018 og første ni måneder i 2018 fra Nokian Tyres kan lastes ned her: Nokian Tyres Q3 2018 EN release.pdf