FacebookInstagrammenu-iconicon-playscroll-downsearchTwitterYouTube

Registrer beskrivelse 

1. Registeransvarlig

Nokian Tyres Plc (org.nummer 0680006-8) (sammen med konsernselskapene "Nokian Tyres")
Adresse 
PB 20 
Pirkkalaistie 7 
FI-37101 Nokia, Finland
t. +358 10 401 7000
info(at)nokiantyres.com

2. Kontaktperson i saker som gjeder registeret

Anu Moisio, anu.moisio@nokiantyres.com

3. Registerets navn

Kunde- og brukerregister for Nokian Tyres’ nettjenester

4. Formålet med behandlingen av personopplysningene

Formålet med behandlingen av personopplysningenei registeret er å ivareta og følge opp Nokian Tyres’ kundeforhold samt å utvikle og føre statistikk over Nokian Tyres’ virksomhet. I den utstrekning personvernloven tillater det med tanke på relasjoner basert på konto og relevante sammenhenger, kan personopplysninger kan bli behandlet i forbindelse med vedlikehold, administrering, utvikling og analyser (herunder statistiske analyser, målrettet service-, kommunikasjons-, markedsførings- og undersøkelsesvirksomhet samt nødvendige autentiserings- og sikkerhetsprosedyrer i ulike kanaler). Elektronisk direkte markedsføring forutsetter imidlertid alltid uttrykkelig forhåndssamtykke fra kunden.

5. Registerets datainnhold

Registeret inneholder følgende data oppgitt av brukerne:
• navn
• telefonnummer
• e-postadresse
• postadresse
• kjøretøyets/kjøretøyenes registreringsnummer
• produktinformasjon om produktet kunden har anskaffet/registrert
• andre nødvendige opplysninger med tanke på bruksformålet til registeret

6. Kilder som vanligvis benyttes

Opplysningene som lagres i registeret fås fra personer som har registrert seg som kunde av Nokian Tyres samt fra personer som har registrert Hakka-garantien personlig.

7. Opplysninger som vanligvis utleveres

Opplysningene i registeret kan utleveres til Nokian Tyres’ eksterne partnere ved å innhente samtykke fra brukeren eller med hjemmel i en lovbestemmelse som gir rett til utlevering uten forhåndsgodkjennelse.

8. Utlevering av opplysninger til parter utenfor EU eller EØS

Opplysningene i registeret kan utleveres til partnere utenfor EU eller EØS bare innenfor Nokian Tyres-konsernet. Opplysningene utleveres ikke til Nokian Tyres-konsernets partnere utenfor EU eller EØS uten brukerens samtykke.

9. Prinsipper for beskyttelse av registeret

Registeret oppbevares ikke på papirform.

Kunderegisteret til Nokian Tyres behandles konfidensielt. Registeret er forskriftsmessig beskyttet mot uvedkommende med brannmurer og andre tekniske beskyttelsestiltak.

Registeret blir kun brukt av personer som har til oppgave å bruke registeret. Brukerne er bundet av taushetsplikt.

Eventuelle samarbeidspartnere som bruker opplysningene i registeret, og som opplysningene kan utleveres til, er pliktige til å følge de samme bestemmelsene som Nokian Tyres i egenskap av registeransvarlig.

10. Innsynsrett

En registrert person har i tillegg med hjemmel i personopplysningsloven rett til å benytte sin innsynsrett ved å be om å få undersøkt sine opplysninger på egen hånd ved et undertegnet dokument eller personlig hos registeransvarlig. Forespørselen om innsyn i opplysningene må sendes skriftlig til følgende adresse:

Nokian Tyres Plc
Kunderegisteret
PB 20
37101 Nokia
Innsynsretten hos registeransvarlig kan gjennomføres på adressen nevnt i punkt 1 ovenfor.

11. Rett til å kreve at opplysninger endres eller fjernes

En registrert person har rett til å kreve at feilaktige, mangelfulle, unødvendige eller foreldede opplysninger rettes opp eller fjernes ved å melde skriftlig fra om dette til registeransvarlig til adressen nevnt i punkt 10 ovenfor. 

Brukerens opplysninger kan fjernes fra registeret på forespørsel fra brukeren med unntak av eventuelle bestillings- og serviceopplysninger, som er nødvendige å oppbevare f.eks. på grunn av garantier knyttet til disse.

12. Andre rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysninger

En registrert person har rett til benytte seg av forbudsretten fastsatt i markedsføringsloven, som retten til å forby bruken av sine opplysninger i direkte markedsføring, ved å melde fra om forbudet i nettjenesten til Nokian Tyres eller skriftlig til adressen nevnt i punkt 10 ovenfor. En registrert person kan også reservere seg mot direkte markedsføring i det norske reservasjonsregisteret.