Fikk du en punktering
på et dekk?

Ingen fare – vi hjelper deg, og du får et nytt dekk gratis.

Så lenge Hakka-garantien din er gyldig, behøver du aldri å bli stående alene langs veikanten. Vi hjelper til slik at din reise kan fortsette som planlagt.


 1. RING ETTER HJELP DIT DU ER

Ring til 80030999 (24h) og Hakka-garantiens veihjelp kommer og hjelper deg uten kostnad:

 • Teknisk hjelp, for eksempel skifte til reservehjul
 • Tauing til dekkverkstedet

Hakka-garantiens veihjelp kontrollerer at din Hakka-garanti er gyldig*.


 2. LEVER DET SKADDE DEKKET TIL DEKKVERKSTEDET

Veihjelpen tauer bilen din til nærmeste dekkforhandler som selger Nokian Tyres dekk og dekkskaden blir undersøkt. 

Dersom du ikke behøver å bruke veihjelp, leverer du selv det skadde dekket til en dekkforhandler som  selger Nokian dekk.


 3. DU FÅR ET NYTT DEKK

Dersom du oppfyller vilkårene for Hakka-garanti, bytter dekkverkstedet dekket som ikke kan repareres med et nytt tilsvarende produkt helt gratis!

Nokian Tyres forhandleren kontrollerer at Hakka-garantien er gyldig*.


 4. FORTSETT REISEN DIN!

Dersom dekket ikke kan repareres i løpet av samme dag, kan du likevel fortsette din reise ved hjelp av våre kostnadsfrie tilleggstjenester.

Når det er 80 kilometer til hjemmeadressen dekker vi leiebil i klasse A/B i høyst tre dager, eller hotellopphold for alle passasjerer i bilen i høyst to netter (andre hotelltjenester er ikke inkludert).

Når det er 600 kilometer til hjemmeadressen dekker vi reise til reisemålet med taxi, buss eller fly for deg og andre passasjerer i bilen. 


 *) For å kunne benytte deg av Nokian Tyres kostnadsfrie kundefordeler må du kunne bevise at din Hakka-garanti er gyldig.

 • Hakka-garantien gjelder i ett år regnet fra kjøpsdato for dekkene (eller til minst fire millimeters mønsterdybde).
 • På forespørsel skal du kunne vise kjøpskvittering eller annet bevis for når dekkene ble kjøpt.
 • Gyldigheten for Hakka-garantien kan bekreftes også i ettertid. 

 Forutsetninger og betingelser for Hakka-garanti:

 • Dekket skal være korrekt montert på en felg som oppfyller dekknormen ETRTO/STRO
 • Dekket må ikke ha vært overbelastet, og man må ha hatt det lufttrykk som bilprodusenten anbefaler.
 • Dekket må ha vært brukt til normal kjøring. Garantien gjelder ikke dersom dekket har vært benyttet i bilsport, på utrykningskjøretøy eller noen annen lignende kjøretøytype.
 • Hakka-garantien gjelder høyst til gjenstående mønsterdybde er fire (4) mm, i ett (1) år fra kjøpsdato og er knyttet til et bestemt kjøretøy.
 • Hakka-garantien dekker ikke skader som er oppstått på grunn av hærverk eller tyveri.
 • Piggskader/skader forårsaket av pigger dekkes ikke av Hakka-garantien
 • Hakka-garantien begrenser ikke ufravikelige rettigheter som kunden har etter gjeldende lovgivning.

Forutsetningene og begrensningene for Hakka-veitjeneste:

 • Tjenesten forutsetter en registrering som Nokian Tyres kunde på forhånd innen to (2) uker etter dekkenes kjøpsdato, ved å ringe til Hakka-telefonen (800 30 999), eller ved å sende en tekstmelding. Kunden må da gi de opplysninger som Nokian Tyres forutsetter og som er nødvendige for å utføre tjenesten. Tjenesten er tilgjengelig etter 24 timer fra registrering skjer. Kunden er ansvarlig for riktigheten av de registrerte opplysningene. Kunden må også umiddelbart melde fra om endringer i opplysningene til Nokian Tyres. 
  • Tjenesten gjelder for Nokian Hakka sommerdekk og Nokian Hakkapeliitta vinterdekk i ett (1) år fra kjøpsdato og høyst til gjenstående mønsterdybde er 4 mm.
  • En forutsetning for å benytte seg av tjenesten er at de generelle betingelsene i Hakka-garantien er oppfylt. 
  • Hvis det ikke er mulig å reparere/bytte dekkene samme dag, dekker Hakka-veitjeneste også følgende tilleggstjenester:
  – Leiebil ( A-B-klasse, i maksimalt 3 døgn)
  – Alternativene til leiebil (for alle passasjerer i bilen):
  • Innkvartering på middelklasse hotell (2 netter), hvis hjemreisen er på over 80 km og kunden ikke benytter seg av andre tjenester. 
  • Reise med buss/tog/taxi. Flyreise hvis hjemreisen er på over 600 km. • En kombinasjon av de foran nevnte alternativene er også mulig • Erstatning for henting av reparert bil (reise med buss/tog)
  • MERK! Hakka-veitjeneste dekker bare tjenester som er bestilt for kunden gjennom telefonnumeret 800 30 999. Hakka-veitjeneste dekker ikke taue- eller andre tjenester som kunden har bestilt andre steder.

MERK! Nokian Tyres’ ansvar for at tjenesten er gjennomført i strid med disse betingelsene, er begrenset til å utføre tjenesten på nytt uten ugrunnet forsinkelse. De skader som er påført erstattes ikke. I alle tilfeller er beløpet som Nokian Tyres må betale for utgifter forårsaket av tjenesten alltid maksimalt begrenset oppad til 500 € i tillegg til veitjenesten og tauingen. Hakka-veitjeneste begrenser ikke ufravikelige rettigheter som kunden har etter gjeldende lovgivning.