Vilkår for tjenester

Vilkår for Hakka-garantien

Hakka-garanti er en unik tjeneste som gis til nye Nokian Hakka og Nokian Hakkapeliitta dekksett. Hakka-garantien betyr at dersom et normalt brukt dekk går i stykker slik at det ikke kan repareres, får du et tilsvarende nytt dekk uten kostnad fra en forhandler som selger Nokian Tyres produkter i Norge, Sverige eller Finland.

Vilkår for Hakka-veitjenesten

Disse vilkårene gjelder for dekk kjøpt før 1.3.2023 og registrert innen to uker i Hakka-garantien.

 • Garantien trer i kraft 24 timer etter registrering. Ring vår veitjeneste på nummer 800 30 999 og få bilberging og annen teknisk hjelp ved behov. 
 • Hakka-veitjenesten dekker kun tjenester som er bestilt på telefon 800 30 999. Tauing og andre tjenester som bestilles fra en tredjepart, dekkes ikke. 
 • Hvis dekkene ikke kan lappes eller byttes samme dag, vil Hakka-veitjenesten dekke ett av følgende: Leiebil (klasse A/B, maks 3 døgn, inkluderer ikke drivstoffkostnader), Innkvartering på mellomklassehotell (maks 2 netter) for alle passasjerer i bilen hvis det er mer enn 80 km hjem, Buss, tog, taxi samt fly hvis hjemreisen er mer enn 600 km lang, inklusive henting av den reparerte bilen med buss eller tog. 
 • Ansvaret som Nokian Tyres har hvis tjenesten gjennomføres på en måte som strider mot disse vilkårene, er – innenfor rammen av gjeldende lov – begrenset til å gjennomføre tjenesten på nytt uten unødvendige forsinkelser. Eventuelle skader som har oppstått, blir ikke erstattet. 
 • Utgiftene som Nokian Tyres dekker gjennom Hakka-veitjenesten, er under alle omstendigheter begrenset til maks 500 euro utover veihjelp og tauing.
 • Hakka-garanti gjelder følgende sommerdekk og vinterdekk som er blitt kjøpt i Norge, Sverige eller Finland i tidsrommet 1.3.2022-28.2.2023: Nokian Tyres Hakka Green 3, Nokian Tyres Hakka Blue 2, Nokian Tyres Hakka Blue 3, Nokian Tyres Hakka Blue 2 SUV, Nokian Tyres Hakka Blue 3 SUV, Nokian Tyres Hakka Black 2, Nokian Tyres Hakka Black 2 SUV, Nokian Tyres Hakka Van, Nokian Tyres Hakkapeliitta 9, Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 SUV, Nokian Tyres Hakkapeliitta 10, Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 EV, Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 SUV, Nokian Tyres Hakkapeliitta R3, Nokian Tyres Hakkapeliitta R5, Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 EV, Nokian Tyres Hakkapeliitta R3 SUV, Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 SUV, Nokian Tyres Hakkapeliitta LT 3, Nokian Tyres Hakkapeliitta C3, Nokian Tyres Hakkapeliitta C4, Nokian Tyres Hakkapeliitta CR3, Nokian Tyres Hakkapeliitta CR4.

Vilkår for Hakka-fornøydgarantien

Hvis du ikke er fornøyd med dine nye Nokian Hakka sommerdekk, har du rett til å levere tilbake dekkene og få tilsvarende nye i bytte. Garantien gjelder dekk som er kjøpt og montert hos en Nokian Tyres forhandler som tilbyr Hakka-fornøydgaranti.

 • Hvis kunden ikke er fornøyd med sine Nokian Hakka-sommerdekk, kan disse leveres tilbake og bytte i andre dekk innen 14 dager fra kjøpsdatoen i den butikken der de ble kjøpt. Original kjøpskvittering må fremvises.
 • Tallet 8 skal være godt synlig på DSI (Driving Safety Indicator)-slitasjeindikatorene på alle dekkene som returneres.
 • Kunden betaler ingenting for skifte og montering av nye dekk.
 • Hvis kunden bytter til dekk som er dyrere eller billigere enn de opprinnelige, utjevnes prisforskjellen gjennom tilleggsbetaling eller kreditering.
 • Garantien forutsetter at dekkene ble kjøpt og montert hos en forhandler som tilbyr Hakkafornøydgaranti.
 • Fornøydgarantien er kjøretøyspesifikk, og kan kun brukes én gang.
 • Hakka-fornøydgaranti gjelder følgende sommerdekk som har blitt kjøpt i Norge, Sverige eller Finland i tidsrommet 1.3.2023–29.2.2024: Nokian Tyres Hakka Black 3​, Nokian Tyres Hakka Black 3 SUV​, Nokian Tyres Hakka Blue 3, Nokian Tyres Hakka Blue 3 SUV, Nokian Tyres Hakka Green 3​, Nokian Tyres Hakka Van.

Andre generelle vilkår for Hakka-garantien

 • Disse vilkårene begrenser ikke kundens lovfestede rettigheter. 
 • Nokian Tyres har rett til å bruke underleverandører til å levere tjenestene, og kan videreformidle til dem all kunde-, kjøretøy- og dekkinformasjon som er nødvendig for å utføre de aktuelle tjenestene. 
 • Kunder kan nekte Nokian Tyres å bruke personopplysningene deres i forbindelse med direkte markedsføring samt markeds- og spørreundersøkelser. 
 • Nokian Tyres har rett til å gjøre opptak av kundeservicesamtaler og annen kommunikasjon knyttet til tjenestene for å kontrollere eventuelle inngåtte avtaler, forbedre kundeservicen samt undersøke og forbedre kvaliteten på tjenestene. 
 • Tjenestene tilpasses finsk, svensk eller norsk lov avhengig av hvilket land dekkene ble kjøpt i. 
 • Informasjonen i kunderegistrene for tjenestene brukes bl.a. i forbindelse med kundebehandling og markedsføring. Register- og datavernbeskrivelser for tjenestene er tilgjengelige her
 • Det er kundens ansvar å sikre at de oppførte opplysningene er riktige. Kunden skal gi beskjed til Nokian Tyres umiddelbart hvis opplysningene må korrigeres.

eVianor-tjenestens brukervilkår

1. GENERELT

eVianor-tjenesten («Tjenesten») tilbys av Vianor Holding Oy («Tjenesteleverandøren»), adresse: Pirkkalaistie 7, 37101 Nokia, Organisasjonsnummer: FI16344633.

eVianor er en nettbasert tjeneste for bedriftskunder («Kunden») som tilbyr tjenester knyttet til kjøp og bruk av dekk samt informasjon om de tilgjengelige produktene. Kundenes representanter («Brukeren») kan registrere seg i tjenesten og legge inn bestillinger, bruke andre funksjoner som er åpnet for brukeren gjennom tjenesten og administrere materialet til selskapet de representerer som er lagret i tjenesten, som for eksempel salgsprislister, samt motta kundespesifikke rapporter fra tjenesteleverandøren gjennom tjenesten. Tjenesten er gratis tilgjengelig.

Bruken av tjenesten er underlagt disse brukervilkårene for eVianor-tjenesten («Brukervilkårene»), som brukeren må lese nøye før registeringen i tjenesten og bruken av denne. Salg av produkter som selges gjennom eVianor er underlagt separate salgsbetingelser som er oppgitt i tjenesten.

Forutsetningen for bruken av tjenesten er brukeren og kunden godkjenner av brukervilkårene og forplikter seg til å følge disse. Brukervilkårene anses som godkjent av brukeren og kunden når brukeren registrerer seg i tjenesten og godtar disse brukervilkårene i forbindelse med eller etter registreringen. Det som er sagt nedenfor om brukeren, gjelder også kunden.

2. REGISTRERING OG RETT TIL Å BRUKE TJENESTEN

Brukeren kan søke om registrering i tjenesten ved å fylle ut registreringsskjemaet på adressen www.evianor.com. I forbindelse med registreringen må brukeren oppgi både kundens kontaktinformasjoner og brukerens egne kontaktinformasjoner.

Brukeren som skal registreres må ha rettigheten til å representere og opptre på vegne av kunden i tjenesten. Ved å registrere seg i tjenesten bekrefter brukeren sin rett til å representere kunden. 

Når registreringssøknaden er godkjent, blir det sendt brukernavn og passord til den e-postadressen brukeren har oppgitt, og brukeren kan logge seg inn i tjenesten med disse.

Tjenesteleverandøren har rett til å la være å godta en registreringssøknad uten å melde spesielt ifra om det og årsaken til dette.

3. BRUKERENS FORPLIKTELSER OG ANSVAR

Brukeren forplikter seg til å bruke tjenesten i samsvar med de til enhver tid gjeldende bruksvilkårene samt de gjeldende lovene og andre forskrifter og myndighetenes bestemmelser. Brukeren er pliktig til å melde ifra til tjenesteleverandøren umiddelbart dersom brukerens rett til å representere kunden opphører.

Ved å bruke tjenesten forplikter brukeren seg til dette:

 1. Brukeren bruker tjenestens brukernavn og passord nøye og gir dem ikke videre til tredjeparter,
 2. Brukeren vil umiddelbart varsle tjenesteleverandøren om dette dersom det er grunn til å tro at en tredjepart har fått tilgang til brukerens påloggingsopplysninger,
 3. Brukeren har forsikret seg om at materialet som sendes inn til tjenesten ikke inneholder virus eller andre skadelige egenskaper,
 4. Materialet som sendes inn av brukeren er korrekt og oppdatert, brukeren har juridisk rett til å utlevere materialet til tjenesteleverandøren til de formålene som er angitt i disse vilkårene og personvernerklæringen, og det er ikke i strid med gjeldende lover, standarder eller myndighetenes forskrifter, og
 5. Brukerens materiale er brukerens eget eller brukeren har ubegrenset rett til å bruke materialet i tjenesten.

Brukeren forplikter seg til å la være å bruke tjenesten:

 1. til noen virksomhet som gjør det vanskelig for andre brukere å bruke nettstedet,
 2. til formidling av søppelpost og annen uautorisert eller ulovlig kommunikasjon, eller
 3. ved å utgi seg for å være en representant for tjenesteleverandøren eller andre uten rettighet til det.

Lagring, publisering, undersøkelse, reproduksjon eller distribusjon av tjenestens innhold eller en del av den uten en forhåndstillatelse fra rettighetshaveren er forbudt.

Brukeren må også følge eventuelle andre instruksjoner om bruken av tjenesten som tjenesteleverandøren spesielt har gitt.

Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader som tjenesteleverandøren eller et selskap som tilhører samme konsern er utsatt for, dersom skaden skyldes brudd på disse bruksvilkårene eller unnlatelse av å følge de gitte instruksjonene. Brukeren må sette i gang alle rimelige tiltak som tjenesteleverandøren krever for å forhindre eller minimalisere skaden.

4. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Når brukeren registrerer seg i tjenesten, må man oppgi de personopplysningene tjenesteleverandøren ber om, som navn og e-postadresse.

Personopplysningene til brukerne brukes bl.a. til å tilby og utvikle tjenesten samt til kundekommunikasjon og markedsføring. Brukeren må gjøre seg kjent med tjenesteleverandørens personvernerklæring.

Kunden har rett til å få informasjon av tjenesteleverandøren om de brukerne som har registrert seg som kundens representanter i tjenesten samt om innkjøpene de har gjort, og tjenesteleverandøren har rett til å gi disse opplysningene til kunden.

Personopplysninger som brukeren har gitt gjennom tjenesten kan behandles av tjenesteleverandøren på den måten den gjeldende personvernlovgivningen tillater det, i samsvar med disse brukervilkårene samt personvernerklæringen og de formålene som er nevnt der.

Vianor Holding Oy er en del av Nokian Tyres-konsernet. Personopplysningene som er oppgitt i tjenesten kan gis videre til selskap som tilhører Nokian Tyres-konsernet.

Ytterligere informasjon om tjenesteleverandørens behandling av personopplysninger fås i personvernerklæringen på adressen: https://www.nokiantyres.no/personvernerklaering-og-vilkar-for-tjenester/personvernerklaering/#personvernerklaering-for-vianor

5. KOMMUNIKASJON OG DIREKTE MARKEDSFØRING

Tjenesteleverandøren kan sende brukeren meldinger knyttet til tjenesten samt meldinger knyttet til andre tjenester eller produkter som tilbys av tjenesteleverandøren eller selskap som tilhører samme konsern, med mindre annet er bestemt i de gjeldende lovreguleringene.

Brukeren har muligheten til å forby direkte markedsføringsmeldinger. Brukeren kan ikke forby tjenesteleverandøren å sende meldinger som er nødvendige for å administrere eller tilby tjenesten.

6. IMMATERIELLE RETTIGHETER OG LISENSER

Tjenesten og materialet den inneholder som tilbys av tjenesteleverandøren er beskyttet av opphavsrett.

Eierretten til tjenesten, opphavsretten og alle andre immaterielle rettigheter knyttet til tjenesten og materialet den inneholder (medregnet bl.a. opphavsrett, uregistrerte og registrerte varemerke- og modellrettigheter, patenter, domenenavn, forretningshemmeligheter og databaserettigheter) tilhører tjenesteleverandøren eller en tredje rettighetshaver.

Tjenesteleverandøren gir brukeren en begrenset lisens til å bruke tjenesten og materialene den inneholder til de formålene som er beskrevet i disse brukervilkårene og tjenesteleverandørens beskrivelser av tjenesten.

Brukeren har lisens til firmaspesifikt materiale som er skapt ved hjelp av tjenesten (som salgsprislister, kundespesifikke rapporter og tilsvarende materialer). Brukeren har ikke rett til å dele firmaspesifikt materiale som er skapt ved hjelp av tjenesten utenforstående.

7. LENKER TIL EKSTERNE NETTSTEDER

Tjenesteleverandøren kan legge inn lenker til nettsteder som vedlikeholdes av tredjeparter i tjenesten. Bruk av slike lenker fører brukeren ut av tjenesten. Tjenesteleverandøren overvåker eller kontrollerer ikke innholdet på eksterne nettsider, og tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for riktigheten, påliteligheten eller personvernet på slike nettsider.

Brukeren bruker de lenkede nettsteder på eget ansvar.

8. UNDERLEVERANDØRER

Tjenesteleverandøren har rett til å bruke underleverandører for å gjennomføre og utvikle tjenesten samt til gjennomføringen av markedsføringen og kommunikasjonen knyttet til tjenesten.

9. ENDRINGER I TJENESTEN OG DENS VILKÅR

Tjenesteleverandøren har rett til å endre disse brukervilkårene uten forvarsel. Dersom brukeren fortsetter å bruke tjenesten etter at brukeren er informert om endringer eller etter at de endrede brukervilkårene er publisert i tjenesten, regner man med at brukeren har akseptert de endrede brukervilkårene.

Tjenesteleverandøren har rett til å endre tjenesten eller deler av den og ta tjenesten eller en del av den ut av bruk uten forvarsel.

10. ANSVARSBEGRENSNING

Tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle skader, utgifter og/eller tap som eventuelt oppstår for brukeren som følge av tjenesten eller bruken av tjenesten, med mindre skaden er forårsaket med vilje eller ved grov uaktsomhet.

Tjenesteleverandøren går innenfor rimelighetens grenser inn for å sikre at tjenesten er kontinuerlig tilgjengelig og uten forstyrrelser for brukerne. Med mindre den gjeldende lovgivningen tilsier noe annet, er tjenesteleverandøren likevel ikke ansvarlig for at tjenesten fungerer uavbrutt, til riktig tid eller feilfritt, og heller ikke for avbrudd og kommunikasjonsforstyrrelser på grunn av tekniske feil, vedlikehold eller installasjonsarbeid eller eventuelle endringer i eller tap av data og/eller brukerens materiale på grunn av dette.

Tjenesteleverandøren er heller ikke ansvarlig for endringer eller tap av materiale som følge av endring eller avslutning av tjenesten.

Tjenesteleverandøren garanterer ikke for at materialene som tjenesteleverandøren tilbyr gjennom tjenesten er riktige eller feilfrie. Brukeren er selv ansvarlig for bruken av slikt materiale.

11. OPPSIGELSE AV TJENESTELISENS

Tjenesteleverandøren har rett til å begrense brukerens bruksrett eller si opp brukerens lisens til tjenesten umiddelbart dersom

 1. Tjenesteleverandøren anser brukeren for å ha har brukt tjenesten på en måte som er i strid med de gjeldende brukervilkårene eller som ellers kan forårsake skade for tjenesten, utenforstående, tjenesteleverandøren eller et selskap som tilhører samme konsern som tjenesteleverandøren; eller
 2. det er nødvendig for å overholde en lov eller myndighetenes bestemmelser.

Tjenesteleverandøren har også rett til å si opp brukerens lisens med umiddelbar virkning dersom

 1. brukeren ikke er ansatt i bedriften han/hun representerer lengre;
 2. Tjenesteleverandøren eller en bedrift som tilhører samme konsern har forfalte fordringer fra selskapet som brukeren representerer eller
 3. Tjenesten eller deler av den avsluttes.

Dersom det har gått mer enn to år siden brukerens forrige innlogging på tjenesten, har tjenesteleverandøren rett til å slette brukerens konto og si opp tjenesten med umiddelbar virkning.

Brukeren har rett til å avslutte bruken av tjenesten når som helst. Man må sende inn en fri oppsigelse via tjenestens tilbakemeldingskanal. Deretter vil alt materialet til brukeren det gjelder (inkludert det bedriftsspesifikke materialet som er tilgjengelig i brukerens tjeneste) bli fjernet fra tjenesten og det er ikke tilgjengelig for brukeren lengre.

12. OVERFØRING TIL EN TREDJEPART

Brukeren har ikke rett til å overføre lisensen sin til tjenesten til en tredjepart. Tjenesteleverandøren har rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse bruksvilkårene til en tredjepart uten en egen tillatelse til dette fra brukeren.

13. LOVANVENDELSE OG TVISTELØSNING

Disse bruksvilkårene er underlagt Finlands lover.

Partene skal i første rekke forsøke å løse uoverensstemmelser på grunn av avtalen med forhandlinger. Dersom partene ikke klarer å komme til en løsning med forhandlinger, løser man uoverensstemmelsene i en voldgift med ett (1) medlem i Tammerfors i samsvar med reglene til voldgiftskomiteen i det finske handelskammeret Centralhandelskammaren. Voldgiftsdommeren skal oppnevnes av komiteen som er nevnt ovenfor.