Vilkår for tjenester

Vilkår for Hakka-garantien

Hakka-garanti er en unik tjeneste som gis til nye Nokian Hakka og Nokian Hakkapeliitta dekksett. Hakka-garantien betyr at dersom et normalt brukt dekk går i stykker slik at det ikke kan repareres, får du et tilsvarende nytt dekk uten kostnad fra en forhandler som selger Nokian Tyres produkter i Norge, Sverige eller Finland.

Andre generelle vilkår for Hakka-garantien

 • Disse vilkårene begrenser ikke kundens lovfestede rettigheter. 
 • Nokian Tyres har rett til å bruke underleverandører til å levere tjenestene, og kan videreformidle til dem all kunde-, kjøretøy- og dekkinformasjon som er nødvendig for å utføre de aktuelle tjenestene. 
 • Kunder kan nekte Nokian Tyres å bruke personopplysningene deres i forbindelse med direkte markedsføring samt markeds- og spørreundersøkelser. 
 • Nokian Tyres har rett til å gjøre opptak av kundeservicesamtaler og annen kommunikasjon knyttet til tjenestene for å kontrollere eventuelle inngåtte avtaler, forbedre kundeservicen samt undersøke og forbedre kvaliteten på tjenestene. 
 • Tjenestene tilpasses finsk, svensk eller norsk lov avhengig av hvilket land dekkene ble kjøpt i. 
 • Informasjonen i kunderegistrene for tjenestene brukes bl.a. i forbindelse med kundebehandling og markedsføring.
 • Det er kundens ansvar å sikre at de oppførte opplysningene er riktige. Kunden skal gi beskjed til Nokian Tyres umiddelbart hvis opplysningene må korrigeres.

Generelle betingelser for bruk av Intuitu mobilapplikasjonen

GENERELLE BETINGELSER FOR BRUK AV INTUITUS MOBILAPPLIKASJON

Versjon 1.1, 24.05.2023

1. BRUKSVILKÅRENES OMFANG

1.1. Nokian Tyres plc, registrert adresse på Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia, Finland (heretter kalt "Nokian Tyres"), spesialiserer seg på produksjon av dekk og tilbud av dekkrelaterte tjenester.

1.2. INTUITUS mobilapplikasjon (“applikasjon”) er en mobilapplikasjon hvor Nokian Tyres leverer informasjon til de som bruker applikasjonen (“bruker”) om dekkene deres, og gir definerbare varsler til brukere i tillegg til andre dekkrelaterte tjenester og funksjoner, som f.eks. dekkregistrering (”tjeneste”). Bruker betyr enhver person som bruker tjenesten, enten for sine egne private formål eller på vegne av en bedriftsenhet de representerer ("selskap"). Informasjonen som gis gjennom tjenesten kan for eksempel inneholde informasjon om dekktrykk og dekktemperatur samt definerbare varsler relatert til det samme.

1.3. Applikasjonen er en del av INTUITU-systemet, som i tillegg til applikasjonen også inkluderer sensorer festet til bestemte Nokian Tyres-merkede dekk, produsert av eller for Nokian Tyres eller deres datterselskaper (“dekk utstyrt med sensorer”). Sensorene er koblet til applikasjonen via Bluetooth-tilkobling.

1.4. Disse generelle bruksvilkårene for tjenesten ("bruksvilkår"), skal gjelde for bruken av tjenesten og eventuelle oppdateringer dertil.

1.5. Følgende prioritetsrekkefølge skal gjelde for alle vilkår og betingelser som gjelder for tjenester: (1) obligatorisk lovgivning, (2) spesielle vilkår som er avtalt med brukeren eller et selskap som brukeren representerer (hvis aktuelt), og (3) disse bruksvilkårene.

1.6. En bindende bruksavtale for tjenester opprettes når brukeren godtar disse bruksvilkårene i applikasjonen eller på et annet vis. Avtalen om bruk av tjenesten forblir i full kraft mens brukeren bruker applikasjonen.

1.7. Ved å godta disse bruksvilkårene, forplikter brukeren seg til vilkårene ikke bare på egne vegne, men også på vegne av et selskap brukeren representerer. Det som er angitt for brukeren i disse bruksvilkårene, gjelder også for selskapet den nevnte brukeren representerer.

1.8. Salg og levering av dekk utstyrt med sensorer er underlagt en egen avtale.

2. BRUK AV TJENESTEN

2.1. For å kunne bruke applikasjonen, må brukeren registrere seg for tjenesten gjennom en nettbasert registreringsprosess og opprette en brukerkonto. Registrering gjøres ved å legge inn den forespurte informasjonen i applikasjonen. Informasjonen som skal gis ved registrering inkluderer brukerens kontaktinformasjon.

2.2. Ved registrering bekrefter brukeren å ha lest og anerkjent både INTUITUs personvernerklæring og disse bruksvilkårene, samt at brukeren godtar disse bruksvilkårene og forplikter seg til å overholde dem ved bruk av tjenesten.

2.3. Tjenesten verifiserer brukerens e-postadresse i løpet av registreringsprosedyren, ved å sende en e-post til den oppgitte adressen. Brukeren får en kode i e-postmeldingen, som de må legge inn i applikasjonen. Her bekrefter og autentiserer brukeren e-postadressen som allerede er lagt inn (dobbel påmeldingskontroll).

2.4. For å kunne bruke tjenesten, må brukeren selv dekke:

i. en mobilenhet (med et kompatibelt operativsystem, som tidvis definert av Nokian Tyres)

ii. at Applikasjonen er installert på en kompatibel mobilenhet,

iii. at dekk utstyrt med sensorer er installert på brukerens kjøretøy for bruk av dekksensorfunksjoner i applikasjonen,

iv. Internett-tilgang for registrering og bruk av nettbaserte funksjoner i applikasjonen, og

v. en Applikasjon sammenkoblet med dekkene som er utstyrt med sensorer via en Bluetooth-tilkobling, for bruk av smartdekk-funksjoner i applikasjonen.

2.5. Brukeren har rett til å bruke tjenesten så lenge (i) brukeren har en aktiv brukerkonto og (ii) brukeren oppfyller sine forpliktelser slik de er beskrevet i disse bruksvilkårene og andre kontraktsforpliktelser brukeren kan ha, med hensyn til tjenesten og/eller Nokian Tyres eller deres datterselskaper.

2.6. Applikasjonen kan lastes ned på flere mobilenheter, som alle må være separat sammenkoblet med dekkene som er utstyrt med sensorer gjennom applikasjonen.

2.7. Som del av tjenesten og/eller i forbindelse med tjenesten, kan Nokian Tyres tilby brukeren andre tjenester eller produkter som kan være avgiftsbelagte.

2.8. Når brukeren registrerer seg for tjenesten, eller når de bruker tjenesten, kan brukeren separat gi sitt samtykke til at Nokian Tyres eller tredjepartspartnere med virksomhet tilknyttet Nokian Tyres’ virksomhet som en del av tjenesten, om bruk av brukerens kontaktinformasjon som generert fra tjenesten. Dette for å sende markedsføringsmeldinger eller annen kommersiell kommunikasjon vedrørende andre produkter eller tjenester fra Nokian Tyres eller deres tredjepartspartnere til brukeren.

2.9. Brukeren må til enhver tid følge gjeldende lover, forskrifter og myndighetsbeslutninger, inkludert lover som regulerer driften av et motorkjøretøy, når applikasjonen er i bruk. Brukeren er ansvarlig for å bruke tjenesten i samsvar med alle gjeldende lover.

3. TJENESTENS TILGJENGELIGHET OG INNHOLD

3.1. Tjenesten er normalt tilgjengelig døgnet rundt for brukeren, bortsett fra når programvareoppdateringer, modifikasjoner og vedlikehold av tjenesten og andre tekniske og driftsmessige årsaker unntaksvis kan forårsake forstyrrelser i tjenesten så lenge slike tiltak varer. Bruker aksepterer herved at tjenesten kan ha avbrudd og nedetid. Levering av programvareoppdateringer skjer etter eget skjønn fra Nokian Tyres. Nokian Tyres gir ingen garantier knyttet til dette.

3.2. Brukeren godtar at Nokian Tyres kan endre innholdet i tjenesten eller erstatte det med nye funksjoner eller funksjonalitet, eller gjøre andre endringer i tjenesten og tjenestekonseptet.

3.3. Nokian Tyres er til enhver tid etter eget skjønn berettiget til å stenge, blokkere, stanse tjenesten eller begrense bruken. I slike tilfeller gjelder avsnitt 6.5.

4. ORGANISASJONSKONTOER

4.1. Brukeren må bli med i en organisasjonskonto (“organisasjon”) i applikasjonen. For å bli med i en organisasjon, må brukeren enten (a) opprette en organisasjon i applikasjonen ved registrering eller (b) bli invitert til en eksisterende organisasjon av administratoren av en organisasjonskonto. En bruker som har opprettet en organisasjon, er organisasjonens kontoadministrator (“kontoadministrator”).

4.2. Flere brukere og flere kjøretøy med dekk utstyrt med sensorer kan legges til under én organisasjon i applikasjonen. Et kjøretøy med dekk utstyrt med sensorer kan kun legges til én organisasjon om gangen. En bruker kan være medlem av én organisasjon om gangen.

4.3. I applikasjonen kan kontoadministrator sende invitasjoner til nye brukere, slik at disse kan registrere seg for tjenesten og bli med i en organisasjon.

4.4. Kun kontoadministratoren for en organisasjon kan administrere kjøretøyene i applikasjonen ved å legge til eller fjerne kjøretøy.

4.5. Kontoadministratoren kan når som helst fjerne enhver bruker fra organisasjonen. Organisasjonskontoen slettes når alle brukere, inkludert alle kontoadministratorer, blir fjernet fra organisasjonen av en hvilken som helst kontoadministrator.

4.6. Kontoadministratoren kan utnevne andre brukere som kontoadministratorer.

4.7. Navnene og e-postadressene til brukere som har blitt med i en organisasjon er synlige for alle andre brukere i den samme organisasjon. Hvis et kjøretøy er koblet til applikasjonen, er sanntidsinformasjon om hvorvidt et kjøretøy er i aktiv modus (kjøretøyet er i bevegelse) synlig for alle brukere i en organisasjon. Ingen historiske data angående kjøretøystatus og ingen stedsdata for kjøretøy avsløres til organisasjonens brukere. Ved å stoppe applikasjonen fra å samle inn data, enten ved å logge ut fra applikasjonen eller slå av Bluetooth, kan brukeren slutte å dele kjøretøyets status med andre brukere.

5. BRUKERENS RETTIGHETER OG ANSVAR

5.1. Nokian Tyres gir brukeren en personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv tilgangsrett til tjenesten i den perioden som er spesifisert i avsnitt 2.5 og i samsvar med disse bruksvilkårene.

5.2. Brukeren er ansvarlig for å sikre at (i) de har rett til å utlevere brukerinformasjonen og teknisk informasjon forespurt for tjenesten til Nokian Tyres, og (ii) at Nokian Tyres har rett til å bruke denne informasjonen til å implementere og utvikle denne tjenesten samt utlevere informasjon til andre brukere i samsvar med avsnitt 4.7.

5.3. Brukeren sørger for at informasjonen som oppgis til tjenesten er riktig, fullstendig, egnet for formålet og oppdatert på tidspunktet for registreringen. Brukeren er gjennom hele varigheten av brukstiden for tjenesten ansvarlig for å korrigere eller oppdatere feil eller endret informasjon i tjenesten.

5.4. Hvis kjøretøyet med dekk utstyrt med sensorer ikke lenger eies eller kontrolleres av brukeren eller en organisasjon hvor kjøretøyet er lagt til, må brukeren eller kontoinnehaveren, ettersom hvilken gjelder, umiddelbart fjerne kjøretøyet fra applikasjonen. En ny eier eller kontrollør av kjøretøyet med dekk utstyrt med sensorer, kan legge til kjøretøyet med dekk utstyrt med sensorer i applikasjonen eller ved å kontakte [email protected].

5.5. Brukeren er alltid ansvarlig for å lagre og bruke sin personlige påloggingsinformasjon for tjenesten på en sikker måte, og skal ikke avsløre påloggingsinformasjonen til tredjeparter eller på annen måte tillate tredjeparter å bruke dem. Brukeren er ikke unntatt fra ansvar dersom tjenesten ble åpnet med brukerenheter, påloggingsinformasjon eller på annen måte ble brukt av en tredjepart fremfor brukeren.

5.6. Brukeren må varsle Nokian Tyres umiddelbart, hvis brukeren har grunn til å tro at en tredjepart har fått tilgang til eller kunnskap om brukerens påloggingsinformasjon.

5.7. Brukeren er ansvarlig for at deres mobilenhet er kompatibel med tjenesten. Brukeren er også ansvarlig for å sørge for at mobilenheten som benyttes for å få tilgang til tjenesten, fungerer riktig med hensyn til datasikkerhet.

5.8. Brukeren er ansvarlig for eventuelle datakostnader som måtte påløpe som følge av bruken av applikasjonen.

5.9. Brukeren er ansvarlig for å overholde alle instruksjoner fra Nokian Tyres, med hensyn til bruk av tjenesten og/eller INTUITU-systemet.

5.10. Hvis brukeren merker feil eller funksjonsfeil i tjenesten, anbefales det at brukeren varsler Nokian Tyres om en slik hendelse uten forsinkelse via e-post til følgende adresse: [email protected].

6. ANSVAR

6.1. Nokian Tyres' ansvar er alltid begrenset til direkte skader tjenesten har forårsaket brukeren. Imidlertid skal Nokian Tyres samlede ansvar under ingen omstendigheter overstige 1 000 euro. I den grad det er tillatt gjennom obligatorisk lovgivning, skal Nokian Tyres ikke holdes ansvarlig for indirekte eller følgeskader forårsaket av tjenesten (eller ved bruk av tjenesten) ovenfor brukeren eller noen tredjepart.

6.2. Nokian Tyres er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket av brukerens egen feil, utelatelse eller annen uaktsomhet, en funksjonalitet eller funksjonsfeil på brukerens enhet, uautorisert bruk av brukerens påloggingsinformasjon, brukerens manglende overholdelse av disse bruksvilkårene eller andre kontraktsvilkår eller instruksjoner vedrørende tjenesten.

6.3. Nokian Tyres er aldri ansvarlig for feil eller ufullstendig brukerinformasjon registrert og lagret i tjenesten, i den grad (i) denne informasjonen er gitt av brukeren til tjenesten; eller (ii) informasjonen ellers er innhentet fra brukeren; eller (iii) brukeren har forsømt å umiddelbart korrigere eller oppdatere informasjonen sin i tjenesten.

6.4. Brukeren erkjenner at tjenesten er satt opp for å gi informasjon om dekktrykk og dekktemperatur samt for å gi definerbare varsler om dekktilstand. Tjenesten og INTUITU-systemet er ikke ment å registrere alle karakteristikker ved dekkene, men fungerer som en ekstra metode for å overvåke dekktilstand. Tjenesten og INTUITU-systemet er ikke en erstatning for regelmessig kontroll av dekktilstand og manuelle inspeksjoner. Tjenesten og INTUITU er ikke utformet eller klassifisert for bruk i sikkerhetskritiske situasjoner, som transport av farlige stoffer (ADR), og skal ikke integreres eller modifiseres i slike systemer. En person som kjører et motorkjøretøy, må alltid utføre nødvendige dekkontroller, som instruert av respektive bilprodusenter og/eller dekkfirmaer.

6.5. Nokian Tyres er ikke ansvarlig, i den grad dette er tillatt gjennom obligatorisk lovgivning, for skader, kostnader eller kostnader som brukeren har pådratt seg på grunn av at tjenesten ikke er tilgjengelig eller at tjenesten eller INTUITU-systemet inneholder forsinkelser eller feil, inkludert, men ikke begrenset til unøyaktige eller feilaktige trykk- eller temperaturavlesning av dekk. Nokian Tyres er ikke ansvarlig for tap av data som følge av bruk av tjenesten.

6.6. Nokian Tyres er ikke ansvarlig for skade forårsaket av tjenesten, hvis (i) de er forårsaket av feil, forsinkelse eller avbrudd i kommunikasjonsnettverk eller på annen måte av en teleoperatørs tjenester; eller (ii) de er forårsaket av en annen lignende situasjon som ikke kan tilskrives Nokian Tyres.

6.7. Nokian Tyres er ikke ansvarlig for skade forårsaket av en såkalt force majeure-hendelse eller lignende hendelse som gjør det umulig eller urimelig vanskelig å levere tjenesten. En force majeure-hendelse henviser for eksempel til følgende: orkan, meteoritt, jordskjelv, flom og andre naturkatastrofer; brann, eksplosjon eller andre ulykker; rastløshet, opprør, mobilisering, terrorisme, krig og andre hendelser knyttet til offentlig orden; embargo, boikott, importforbud, beslag og andre kommersielle og statlige handlinger; arbeidskamp og avbrudd i offentlig transport; utbrudd av epidemi eller pandemi; eller andre lignende uventede eller eksepsjonelle hendelser og omstendigheter.

6.8. Så langt det er tillatt gjennom gjeldende obligatorisk lov, kan brukeren ikke fremsette krav eller reise sak relatert til tjenesten eller på annen måte under disse bruksvilkårene mot datterselskaper av Nokian Tyres. Uansett skal det som er avtalt i avsnitt 6 også gjelde krav som er fremsatt av brukeren i forbindelse med tjenesten eller på annen måte under disse vilkårene, for bruk mot datterselskaper av Nokian Tyres.

6.9. For å være berettiget til å kreve erstatning, må brukeren varsle Nokian Tyres om kravet de har vedrørende tjenesten innen rimelig tid og senest innen fjorten (14) dager etter at skaden oppsto. Slike varsler kan gjøres skriftlig ved å sende e-post til tjenestens adresse: [email protected].

6.10. Brukeren er ansvarlig for skader tjenesten har forårsaket ovenfor Nokian Tyres, hvis slike skader skyldes brukerens feil eller unnlatelse eller brukerens manglende overholdelse av sine kontraktsforpliktelser eller instruksjoner vedrørende bruken av tjenesten.

6.11. I tilfelle en skade eller trussel om dette, må brukeren ta de nødvendige tiltakene som med rimelighet kan forventes i en slik situasjon, eller som Nokian Tyres ber om fra brukeren, for å forhindre eller begrense skaden.

6.12. Det som står i avsnitt 6 vedrørende ansvarsbegrensningen, skal ikke gjelde dersom skader vedrørende tjenesten skyldes grov uaktsomhet eller en forsettlig handling.

7. INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER

7.1. Alle opphavsrettigheter og andre intellektuelle eiendomsrettigheter knyttet til tjenesten, inkludert forbedringer, oppdateringer og innhold, forblir den eksklusive eiendommen til Nokian Tyres, eller henholdsvis eiendommen til deres lisensgivere eller andre rettighetshavere. Nokian Tyres overfører eller tildeler brukeren ingen eierrettigheter, immaterielle rettigheter eller andre spesielle rettigheter, i tillegg til det som er uttrykkelig opplyst i disse bruksvilkårene.

7.2. Brukeren har ikke rett til å endre, kopiere, publisere, distribuere, sende, selge, leie, låne ut, overføre, gi tilgangsrettigheter eller på annen måte avhende tjenesten eller ilegge andre tiltak for tjenesten eller dens programvare.

7.3. Brukeren kan ikke foreta omvendt utvikling, oversette, demontere eller på annen måte undersøke tjenesten eller dens programvare for å finne ut av tjenestens funksjonalitet.

8. STENGING OG AVSLUTNING AV TJENESTEN

8.1. Brukeren kan avslutte tjenesten ved å be om en kontofjerning i applikasjonen eller ved å kontakte Nokian Tyres på [email protected].

8.2. Når tjenesten er avsluttet, blir alle data relatert til brukeren anonymisert. Imidlertid anonymiseres kjøretøydata når et kjøretøy fjernes fra organisasjonen, eller når en organisasjon som kjøretøyet er lagt til blir slettet. Hvis brukeren er den eneste brukeren av en organisasjon, blir kjøretøydata anonymisert når brukeren avslutter tjenesten.

8.3. Brukerens rett til å bruke tjenesten avsluttes umiddelbart etter at brukeren har avsluttet tjenesten, som beskrevet i avsnitt 8.1 ovenfor.

8.4. Nokian Tyres kan uten varsel og uten noe ansvar umiddelbart stenge eller avslutte brukerens bruk av tjenesten og blokkere brukerens brukerkonto eller organisasjonskonto for tjenesten permanent eller midlertidig, hvis bruker bryter disse bruksvilkårene eller på annen måte bruker tjenesten på en måte som kan forårsake skade eller skade på tjenesten, Nokian Tyres eller tredjeparter.

8.5. Opphør av tjenesten skal ikke påvirke brukerens ansvar som har oppstått før opphør av tjenesten eller før sletting av brukerens personopplysninger.

8.6. Brukerens brukerinformasjon og brukerkonto fjernes fra tjenesten så snart som mulig, etter at brukerforholdet er avsluttet og senest fem (5) år etter at brukeren sist logget inn på tjenesten (passivitet), med mindre gjeldende lover krever at Nokian Tyres skal beholde noe informasjon i lengre tid.

9. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

9.1. Nokian Tyres behandler personopplysningene i tjenesten i samsvar med den personvernforordningen (GDPR) og bestemmelsene i gjeldende nasjonal personvernlovgivning.

9.2. Nokian Tyres behandler personopplysninger i forbindelse med tjenesten for å implementere og utvikle tjenesten, brukerkommunikasjon, kundeservice, behandling av krav og markedsføring. Brukeren erkjenner at dataene som genereres av INTUITU-sensoren vedrørende bruken av dekkene som er utstyrt med sensoren, kan brukes til å håndtere krav angående INTUITU-sensoren og/eller dekkene som er utstyrt med sensoren.

9.3. Nokian Tyres’ behandling av personopplysninger i forbindelse med tjenesten er beskrevet mer detaljert i INTUITUs personvernerklæring, som er tilgjengelig i applikasjonen og/eller på Nokian Tyres’ personvernnettsted (https://www.nokiantyres.com/privacy-statement/ ).

9.4. Før registrering og bruk av tjenesten, forventes det at brukeren leser INTUITUs personvernerklæring. Brukeren anerkjenner behandlingen av personopplysningene deres for de formål som er beskrevet i personvernerklæringen, og godtar bruken av personopplysningene i samsvar med disse bruksvilkårene.

9.5. Som beskrevet i INTUITUs personvernerklæring, kan brukeren når som helst slette personopplysningene side fra tjenesten ved å sende en slik slettingsforespørsel til [email protected]. Sletting av personopplysninger vil også umiddelbart resultere i avslutning av tjenesten, som beskrevet i avsnitt 8.2 av disse bruksvilkårene.

10. DIREKTE MARKEDSFØRING

10.1. Nokian Tyres kan sende brukerkommunikasjonsmeldinger vedrørende tjenesten. Basert på brukerens separate markedsføringstillatelse kan Nokian Tyres sende digitale markedsføringsmeldinger vedrørende andre tjenester og produkter fra Nokian Tyres og/eller tredjeparter, dersom deres drift er tilknyttet Nokian Tyres’ virksomhet.

10.2. Brukeren kan alltid trekke tilbake sitt samtykke for direkte markedsføring i applikasjonen, eller ganske enkelt klikke på avmeldingskoblingen i markedsføringsmeldingene. De kan også kontakte Nokian Tyres via e-post på adressen [email protected].

10.3. For klarhetens skyld, påvirker ikke brukerens handling om å trekke tilbake markedsføringstillatelsen Nokian Tyres’ rett til å fortsette å sende brukeren meldinger via e-post eller andre kommunikasjonsmåter, dersom de er nødvendig for å administrere eller levere tjenesten.

11. ENDRINGER OG OVERFØRING AV RETTIGHETER

11.1. Nokian Tyres kan ensidig og etter eget skjønn, endre disse bruksvilkårene for tjenesten ved å publisere de endrede bruksvilkårene i applikasjonen. Det er brukerens ansvar å sjekke for eventuelle endringer i bruksvilkårene.

11.2. Hvis brukeren fortsetter å bruke tjenesten etter å har blitt informert om endringer i disse bruksvilkårene eller etter at informasjon om slike endringer er publisert i applikasjonen, indikerer dette at brukeren godtar endringene i bruksvilkårene som sådan.

11.3. Nokian Tyres har rett til å overføre eller overføre alle rettigheter som oppstår i forbindelse med tjenesten og disse bruksvilkårene innad i gruppen av tilknyttede selskaper og/eller med tredjeparter, helt eller delvis, uten brukerens tillatelse.

11.4. Nokian Tyres har rett til å bruke, under begrensninger, underbehandlere og tredjeparts tjenesteleverandører i implementeringen og utviklingen av tjenesten.

11.5. Brukeren har ikke rett til å overføre noen av sine brukerrettigheter og/eller forpliktelser knyttet til tjenesten, som beskrevet i disse bruksvilkårene, til en tredjepart uten forutgående skriftlig samtykke fra Nokian Tyres.

12. SPESIFIKKE BESTEMMELSER FOR APPLE

12.1. Hvis brukeren har lastet ned applikasjonen fra Apple Inc. ("Apple") App Store eller bruker applikasjonen på en iOS-enhet, erkjenner brukeren å ha lest, forstått og godtatt følgende merknad angående Apple: Disse bruksvilkårene er mellom Nokian Tyres og brukeren, ikke Apple. Nokian Tyres er eneansvarlig for applikasjonen og alt innhold produsert på den. Hvis det er noen konflikter mellom disse bruksvilkårene og Apple Stores bruksvilkår, skal Apple Stores bruksvilkår gjelde. Lisensen gitt til brukeren er for bruk på Apple-merkede produkter, eid eller kontrollert av brukeren. Applikasjonen kan brukes eller åpnes av andre kontoer knyttet til brukeren via familiedeling eller volumkjøp. Hvis brukeren trenger støtte relatert til applikasjonen, bør brukeren kontakte Nokian Tyres ([email protected]) og ikke Apple, siden Apple ikke er forpliktet til å hjelpe med spørsmål om støtte eller vedlikehold. I tilfelle applikasjonen eller tjenesten unnlater å samsvare med gjeldende garantier, kan brukeren varsle Apple som vil refundere eventuell kjøpspris som brukeren måtte ha betalt for applikasjonen til brukeren, samt at brukeren godtar til størst mulig grad tillatt i henhold til gjeldende lov, at Apple ikke har noen annen garantiforpliktelse overhodet med hensyn til applikasjonen, og alle andre krav, tap, skader, kostnader eller utgifter som kan tilskrives manglende samsvar med noen garanti, vil være Nokian Tyres ansvar. Apple er ikke ansvarlig for å behandle noen krav fra brukeren eller tredjeparter knyttet til applikasjonen, inkludert (i) krav om produktansvar; (ii) ethvert krav om at applikasjonen ikke samsvarer med gjeldende juridiske eller regulatoriske krav; (iii) krav som oppstår under forbrukerbeskyttelse eller lignende lovgivning; og (iv) krav relatert til brudd på åndsverk. Apple er ikke ansvarlig for undersøkelser, forsvar, forlik og fraskrivelse av tredjepartskrav om at applikasjonen krenker denne tredjepartens immaterielle rettigheter. Brukeren representerer og garanterer at (i) brukeren ikke befinner seg i et land som er underlagt embargo fra myndighetene USA, eller som er utpekt av myndighetene i USA som et "terroriststøttende" land; og at (ii) brukeren er ikke oppført i oversikter over forbudte eller begrensede parter utstedt av myndighetene i USA. Brukeren må overholde gjeldende tredjeparts avtalevilkår ved bruk av applikasjonen. Apple og Apple-datterselskaper er tredjepartsbegunstigede av disse bruksvilkårene, og etter brukerens aksept av disse bruksvilkårene har Apple rett (og vil anses som å ha akseptert retten) til å håndheve disse bruksvilkårene ovenfor brukeren.

13. UGYLDIGHET

13.1. Disse bruksvilkårene begrenser ikke brukerens rettigheter i henhold til den obligatoriske gjeldende lovgivningen.

13.2. Dersom én eller flere bestemmelser i disse bruksvilkårene skulle erklæres ugyldige, forblir de andre bestemmelsene gyldige og gjeldende.

14. GJELDENDE LOV OG DOMSTOLENS JURISDIKSJON

14.1. Lovene i Finland, med unntak av bestemmelser vedrørende valg av lovgivning, skal gjelde for disse bruksvilkårene. Eventuelle tvister og/eller krav som oppstår som følge av tjenesten, skal primært løses ved minnelige forhandlinger mellom brukeren og Nokian Tyres.

14.2. I tilfelle tvist, kontroverser eller krav mellom Nokian Tyres og en hvilken som helst individuell bruker alene, uten involvering av et selskap brukeren måtte representere, skal tvisten, kontroversen eller kravet som oppstår fra eller er relatert til tjenesten eller disse bruksvilkårene, eller brudd, oppsigelse eller gyldighet av disse avgjøres av tingretten i Pirkanmaa, med mindre en annen domstol har jurisdiksjon over tvisten i henhold til obligatorisk gjeldende lov. I tilfelle et selskaps involvering i en tvist, kontrovers eller krav, skal avsnitt 14.3. benyttes for å løse tvisten, kontroversen eller kravet mellom Nokian Tyres og den individuelle brukeren, fremfor å benytte dette avsnittet 14.2.

14.3. I tilfelle tvist, kontroverser eller krav mellom Nokian Tyres på den ene siden og et selskap alene eller sammen med brukeren som representerer selskapet på den annen siden, skal tvisten, kontroversen eller kravet som skyldes eller er knyttet til bruken av tjenesten eller disse bruksvilkårene, eller brudd, opphør eller gyldighet derav, avgjøres endelig ved voldgift i samsvar med voldgiftsreglene til Finlands handelskammer. Antall voldgiftsdommere skal være én. Voldgiftssetet skal være Tammerfors, Finland. Voldgiftsspråket skal være engelsk, med mindre annet er avtalt mellom partene.

eVianor-tjenestens brukervilkår

1. GENERELT

eVianor-tjenesten («Tjenesten») tilbys av Vianor Holding Oy («Tjenesteleverandøren»), adresse: Pirkkalaistie 7, 37101 Nokia, Organisasjonsnummer: FI16344633.

eVianor er en nettbasert tjeneste for bedriftskunder («Kunden») som tilbyr tjenester knyttet til kjøp og bruk av dekk samt informasjon om de tilgjengelige produktene. Kundenes representanter («Brukeren») kan registrere seg i tjenesten og legge inn bestillinger, bruke andre funksjoner som er åpnet for brukeren gjennom tjenesten og administrere materialet til selskapet de representerer som er lagret i tjenesten, som for eksempel salgsprislister, samt motta kundespesifikke rapporter fra tjenesteleverandøren gjennom tjenesten. Tjenesten er gratis tilgjengelig.

Bruken av tjenesten er underlagt disse brukervilkårene for eVianor-tjenesten («Brukervilkårene»), som brukeren må lese nøye før registeringen i tjenesten og bruken av denne. Salg av produkter som selges gjennom eVianor er underlagt separate salgsbetingelser som er oppgitt i tjenesten.

Forutsetningen for bruken av tjenesten er brukeren og kunden godkjenner av brukervilkårene og forplikter seg til å følge disse. Brukervilkårene anses som godkjent av brukeren og kunden når brukeren registrerer seg i tjenesten og godtar disse brukervilkårene i forbindelse med eller etter registreringen. Det som er sagt nedenfor om brukeren, gjelder også kunden.

2. REGISTRERING OG RETT TIL Å BRUKE TJENESTEN

Brukeren kan søke om registrering i tjenesten ved å fylle ut registreringsskjemaet på adressen www.evianor.com. I forbindelse med registreringen må brukeren oppgi både kundens kontaktinformasjoner og brukerens egne kontaktinformasjoner.

Brukeren som skal registreres må ha rettigheten til å representere og opptre på vegne av kunden i tjenesten. Ved å registrere seg i tjenesten bekrefter brukeren sin rett til å representere kunden. 

Når registreringssøknaden er godkjent, blir det sendt brukernavn og passord til den e-postadressen brukeren har oppgitt, og brukeren kan logge seg inn i tjenesten med disse.

Tjenesteleverandøren har rett til å la være å godta en registreringssøknad uten å melde spesielt ifra om det og årsaken til dette.

3. BRUKERENS FORPLIKTELSER OG ANSVAR

Brukeren forplikter seg til å bruke tjenesten i samsvar med de til enhver tid gjeldende bruksvilkårene samt de gjeldende lovene og andre forskrifter og myndighetenes bestemmelser. Brukeren er pliktig til å melde ifra til tjenesteleverandøren umiddelbart dersom brukerens rett til å representere kunden opphører.

Ved å bruke tjenesten forplikter brukeren seg til dette:

 1. Brukeren bruker tjenestens brukernavn og passord nøye og gir dem ikke videre til tredjeparter,
 2. Brukeren vil umiddelbart varsle tjenesteleverandøren om dette dersom det er grunn til å tro at en tredjepart har fått tilgang til brukerens påloggingsopplysninger,
 3. Brukeren har forsikret seg om at materialet som sendes inn til tjenesten ikke inneholder virus eller andre skadelige egenskaper,
 4. Materialet som sendes inn av brukeren er korrekt og oppdatert, brukeren har juridisk rett til å utlevere materialet til tjenesteleverandøren til de formålene som er angitt i disse vilkårene og personvernerklæringen, og det er ikke i strid med gjeldende lover, standarder eller myndighetenes forskrifter, og
 5. Brukerens materiale er brukerens eget eller brukeren har ubegrenset rett til å bruke materialet i tjenesten.

Brukeren forplikter seg til å la være å bruke tjenesten:

 1. til noen virksomhet som gjør det vanskelig for andre brukere å bruke nettstedet,
 2. til formidling av søppelpost og annen uautorisert eller ulovlig kommunikasjon, eller
 3. ved å utgi seg for å være en representant for tjenesteleverandøren eller andre uten rettighet til det.

Lagring, publisering, undersøkelse, reproduksjon eller distribusjon av tjenestens innhold eller en del av den uten en forhåndstillatelse fra rettighetshaveren er forbudt.

Brukeren må også følge eventuelle andre instruksjoner om bruken av tjenesten som tjenesteleverandøren spesielt har gitt.

Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader som tjenesteleverandøren eller et selskap som tilhører samme konsern er utsatt for, dersom skaden skyldes brudd på disse bruksvilkårene eller unnlatelse av å følge de gitte instruksjonene. Brukeren må sette i gang alle rimelige tiltak som tjenesteleverandøren krever for å forhindre eller minimalisere skaden.

4. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Når brukeren registrerer seg i tjenesten, må man oppgi de personopplysningene tjenesteleverandøren ber om, som navn og e-postadresse.

Personopplysningene til brukerne brukes bl.a. til å tilby og utvikle tjenesten samt til kundekommunikasjon og markedsføring. Brukeren må gjøre seg kjent med tjenesteleverandørens personvernerklæring.

Kunden har rett til å få informasjon av tjenesteleverandøren om de brukerne som har registrert seg som kundens representanter i tjenesten samt om innkjøpene de har gjort, og tjenesteleverandøren har rett til å gi disse opplysningene til kunden.

Personopplysninger som brukeren har gitt gjennom tjenesten kan behandles av tjenesteleverandøren på den måten den gjeldende personvernlovgivningen tillater det, i samsvar med disse brukervilkårene samt personvernerklæringen og de formålene som er nevnt der.

Vianor Holding Oy er en del av Nokian Tyres-konsernet. Personopplysningene som er oppgitt i tjenesten kan gis videre til selskap som tilhører Nokian Tyres-konsernet.

Ytterligere informasjon om tjenesteleverandørens behandling av personopplysninger fås i personvernerklæringen på adressen: https://www.nokiantyres.no/personvernerklaering-og-vilkar-for-tjenester/personvernerklaering/#personvernerklaering-for-vianor

5. KOMMUNIKASJON OG DIREKTE MARKEDSFØRING

Tjenesteleverandøren kan sende brukeren meldinger knyttet til tjenesten samt meldinger knyttet til andre tjenester eller produkter som tilbys av tjenesteleverandøren eller selskap som tilhører samme konsern, med mindre annet er bestemt i de gjeldende lovreguleringene.

Brukeren har muligheten til å forby direkte markedsføringsmeldinger. Brukeren kan ikke forby tjenesteleverandøren å sende meldinger som er nødvendige for å administrere eller tilby tjenesten.

6. IMMATERIELLE RETTIGHETER OG LISENSER

Tjenesten og materialet den inneholder som tilbys av tjenesteleverandøren er beskyttet av opphavsrett.

Eierretten til tjenesten, opphavsretten og alle andre immaterielle rettigheter knyttet til tjenesten og materialet den inneholder (medregnet bl.a. opphavsrett, uregistrerte og registrerte varemerke- og modellrettigheter, patenter, domenenavn, forretningshemmeligheter og databaserettigheter) tilhører tjenesteleverandøren eller en tredje rettighetshaver.

Tjenesteleverandøren gir brukeren en begrenset lisens til å bruke tjenesten og materialene den inneholder til de formålene som er beskrevet i disse brukervilkårene og tjenesteleverandørens beskrivelser av tjenesten.

Brukeren har lisens til firmaspesifikt materiale som er skapt ved hjelp av tjenesten (som salgsprislister, kundespesifikke rapporter og tilsvarende materialer). Brukeren har ikke rett til å dele firmaspesifikt materiale som er skapt ved hjelp av tjenesten utenforstående.

7. LENKER TIL EKSTERNE NETTSTEDER

Tjenesteleverandøren kan legge inn lenker til nettsteder som vedlikeholdes av tredjeparter i tjenesten. Bruk av slike lenker fører brukeren ut av tjenesten. Tjenesteleverandøren overvåker eller kontrollerer ikke innholdet på eksterne nettsider, og tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for riktigheten, påliteligheten eller personvernet på slike nettsider.

Brukeren bruker de lenkede nettsteder på eget ansvar.

8. UNDERLEVERANDØRER

Tjenesteleverandøren har rett til å bruke underleverandører for å gjennomføre og utvikle tjenesten samt til gjennomføringen av markedsføringen og kommunikasjonen knyttet til tjenesten.

9. ENDRINGER I TJENESTEN OG DENS VILKÅR

Tjenesteleverandøren har rett til å endre disse brukervilkårene uten forvarsel. Dersom brukeren fortsetter å bruke tjenesten etter at brukeren er informert om endringer eller etter at de endrede brukervilkårene er publisert i tjenesten, regner man med at brukeren har akseptert de endrede brukervilkårene.

Tjenesteleverandøren har rett til å endre tjenesten eller deler av den og ta tjenesten eller en del av den ut av bruk uten forvarsel.

10. ANSVARSBEGRENSNING

Tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle skader, utgifter og/eller tap som eventuelt oppstår for brukeren som følge av tjenesten eller bruken av tjenesten, med mindre skaden er forårsaket med vilje eller ved grov uaktsomhet.

Tjenesteleverandøren går innenfor rimelighetens grenser inn for å sikre at tjenesten er kontinuerlig tilgjengelig og uten forstyrrelser for brukerne. Med mindre den gjeldende lovgivningen tilsier noe annet, er tjenesteleverandøren likevel ikke ansvarlig for at tjenesten fungerer uavbrutt, til riktig tid eller feilfritt, og heller ikke for avbrudd og kommunikasjonsforstyrrelser på grunn av tekniske feil, vedlikehold eller installasjonsarbeid eller eventuelle endringer i eller tap av data og/eller brukerens materiale på grunn av dette.

Tjenesteleverandøren er heller ikke ansvarlig for endringer eller tap av materiale som følge av endring eller avslutning av tjenesten.

Tjenesteleverandøren garanterer ikke for at materialene som tjenesteleverandøren tilbyr gjennom tjenesten er riktige eller feilfrie. Brukeren er selv ansvarlig for bruken av slikt materiale.

11. OPPSIGELSE AV TJENESTELISENS

Tjenesteleverandøren har rett til å begrense brukerens bruksrett eller si opp brukerens lisens til tjenesten umiddelbart dersom

 1. Tjenesteleverandøren anser brukeren for å ha har brukt tjenesten på en måte som er i strid med de gjeldende brukervilkårene eller som ellers kan forårsake skade for tjenesten, utenforstående, tjenesteleverandøren eller et selskap som tilhører samme konsern som tjenesteleverandøren; eller
 2. det er nødvendig for å overholde en lov eller myndighetenes bestemmelser.

Tjenesteleverandøren har også rett til å si opp brukerens lisens med umiddelbar virkning dersom

 1. brukeren ikke er ansatt i bedriften han/hun representerer lengre;
 2. Tjenesteleverandøren eller en bedrift som tilhører samme konsern har forfalte fordringer fra selskapet som brukeren representerer eller
 3. Tjenesten eller deler av den avsluttes.

Dersom det har gått mer enn to år siden brukerens forrige innlogging på tjenesten, har tjenesteleverandøren rett til å slette brukerens konto og si opp tjenesten med umiddelbar virkning.

Brukeren har rett til å avslutte bruken av tjenesten når som helst. Man må sende inn en fri oppsigelse via tjenestens tilbakemeldingskanal. Deretter vil alt materialet til brukeren det gjelder (inkludert det bedriftsspesifikke materialet som er tilgjengelig i brukerens tjeneste) bli fjernet fra tjenesten og det er ikke tilgjengelig for brukeren lengre.

12. OVERFØRING TIL EN TREDJEPART

Brukeren har ikke rett til å overføre lisensen sin til tjenesten til en tredjepart. Tjenesteleverandøren har rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse bruksvilkårene til en tredjepart uten en egen tillatelse til dette fra brukeren.

13. LOVANVENDELSE OG TVISTELØSNING

Disse bruksvilkårene er underlagt Finlands lover.

Partene skal i første rekke forsøke å løse uoverensstemmelser på grunn av avtalen med forhandlinger. Dersom partene ikke klarer å komme til en løsning med forhandlinger, løser man uoverensstemmelsene i en voldgift med ett (1) medlem i Tammerfors i samsvar med reglene til voldgiftskomiteen i det finske handelskammeret Centralhandelskammaren. Voldgiftsdommeren skal oppnevnes av komiteen som er nevnt ovenfor.