la. august 23 09:00 2003 i kategori Produkt pressemeldinger

Dekk og farlige PAH-stoffer - mer miljøvennlig alternativ fra Nokian TyresDekkindustrien har tradisjonelt brukt såkalt høyaromatiske oljer (HA= High aromatic) som myknere i bummiblandinger. På femtitallet, da dekkenes fysikalske egenskaper var svært så beskjedne, brukte man blant annet tjære og harpiks som myknere.

HA-oljer er restprodukter fra oljeraffinering. Mykningsoljens oppgave er å ”hjelpe” på sammenblandingen av forskjellige gummisorter og å justere gummiblandingens egenskaper slik at dekket får godt våtgrep, lav rullemotstand og høy holdbarhet foruten godt veigrep ved varierende temperaturer.

Høyaromatiske oljer har spilt en viktig rolle for å gi dekket best mulige egenskaper, spesielt i slitebanens gummiblandinger. HA-oljer brukes fremfor alt for å sikre dekkene best mulig våtgrep.

PAH-stoffer resultat av ufullstendig forbrenning

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) inneholder bare karbon- og hydrogenblandinger. Disse danner en gruppe på mer enn hundre forskjellige stoffer. Enkelte av disse PAH-stoffene er kreftfremkallende for mennesker, og er derfor tatt med i EUs lovgivning.

Man har funnet åtte kreftfremkallende, eller sannsynlig kreftfremkallende stoffer blant alle de stoffene som finnes igjen i høyaromatiske oljer etter produksjonsprosessen. I høye konsentrasjoner kan de forårsake kreft dersom man utsettes for dem over lengre tid.

PAH-stoffer dannes ved ufullstendig forbrenning av organiske materialer, både i naturen og i industrielle prosesser. PAH-stoffer finnes i luft, vann og jord.

PAH-stoffer havner i atmosfæren ved forbrenning av olje, kull eller trevirke. Også avgasser fra diesel- og bensindrevne biler, røyk fra metallsmelting og skogbranner inneholder PAH-stoffer. Disse polyaromatiske stoffene havner takket være vindens hjelp i vassdrag og går derfra videre til drikkevannet vårt.

PAH-stoffer som finnes i luften dreier seg vanligvis om konsentrasjoner på nanogram per kubikkmeter, i vann nanogram per liter. I veistøv og sterkt forurensede vassdrag kan det finnes opptil flere hundre nanogram PAH per kilo. Disse stoffene er miljøfarlige fordi de har lang levetid i naturen.

I trafikkmiljø kommer de fleste PAH-stoffene fra drivstoff, og spesielt fra dieseloljen tyngre lastebiler bruker. En slitt eller skadet bilmotor som forbrenner olje kan slippe ut flere hundre ganger mer PAH-stoffer enn en velfungerende motor.

I dekkene ligger PAH-stoffene fast i gummiblandingen. Når dekket slites, frigjøres små gummipartikler som inneholder PAH-stoffer. Disse partiklene ender i naturen. Sammenlignet med andre kilder, handler det imidlertid om meget små mengder.

I Nokian Tyres produksjonsprosess går oljer og løsemidler i et lukket system, og utgjør derfor ingen risiko for hverken mennesker eller miljø. I en del av gummimaterialene er aromatiske oljer ferdig innblandet når materialet kjøpes.

Ren olje og sikre dekk

Gjennom ekstrahering kan de høyaraomatiske oljene skilles nesten helt ut fra PAH-stoffene. Samtidig svekkes imidlertid oljenes blandingsegenskaper med gummien. For å kunne beholde og forbedre gummiblandingens egenskaper må nye gummiblandinger utvikles og testes.

Som et resultat av mer enn 10 års utviklingsarbeide har Nokian Tyres lykkes med å få frem gummiblandinger som produseres av rene oljer. Gummiblandingene fungerer meget bra, og de gode våtegenskapene – som er svært vanskelige å utvikle – er et faktum takket være helt nye polymerkvaliteter.

Det finnes svært få leverandører av rene, lavaromatiske oljer og gummikvaliteter som inneholder rene, lavaromatiske oljer. Derfor er det en stor utfordring å produsere dekk som er mindre skadelige for miljøet. Takket være en gjennomtenkt innkjøpsfilosofi og gode leverandørkontakter kan Nokian Tyres produsere stadig renere produkter til forbrukerne.

Ytterst nøyaktige måle- og forskningsprosedyrer, effektive test- og utviklingsprosesser og produksjon samlet på ett og samme sted bidrar til at Nokian Tyres kan produsere stadig sikrere og bedre dekk som samtidig er mindre skadelige for miljøet.

Mer informasjon:

Adm. direktør Bjørn Kamphus, tlf. 64847700, e-post: [email protected]
Produktutviklingssjef Teppo Huovila, tlf. +358 3 340 7701, e-post: [email protected]
Materialutviklingssjef Raimo Perkiö, tlf. +358 3 3407713, e-post: [email protected]