ty. juni 18 08:00 2019 i kategori Selskapsnyheter

Dekkene dine kan bidra til reduserte CO2-utslipp – Nokian Tyres jobber mot grønnere dekk

Bileiere har flere måter å ta miljøvennlige valg på enn de kanskje er klare over. En måte er å velge dekk med lavere rullemotstand, som både vil spare drivstoff og redusere CO2-utslippene. Nokian Tyres jobber hardt for å lage grønnere dekk. Dekkenes rullemotstand har blitt redusert med 8 prosent i gjennomsnitt siden 2013.

– Denne reduksjonen på åtte prosent tilsvarer eksosutslippet til 65 000 biler, sier Teppo Huovila, Vice President, Quality & Sustainability i Nokian Tyres.

Rullemotstanden dreier seg om energien som går tapt når dekket ruller under kjøring. Jo lavere rullemotstand, jo mindre energi mister du, og dermed bruker du mindre drivstoff. Bedre drivstoffeffektivitet påvirker miljøet, og hver enkelt sjåførs karbonfotavtrykk, gjennom å redusere CO2-utslippene. For el-biler betyr lavere rullemotstand lengre rekkevidde.

Som et eksempel ville det gitt store positive utslag dersom alle personbiler i Norge, Sverige og Finland benyttet vinterdekket Nokian Hakkapeliitta R3 gjennom hele bilens livssyklus. Sammenliknet med andre premium vinterdekk ville drivstoffbesparelsene vært nesten 300 millioner liter, og CO2-utslippene ville sunket med 710 000 tonn.*

I EU er det beregnet at rundt 24 prosent av drivhusgass-utslippene kommer fra trafikk. Målet er å redusere drivhusgass-utslippene med 20 prosent innen 2020 sammenliknet med nivåene fra 1990. Strengere mål satt av EU vil gjelde fra 2021.

Premium dekkprodusenter som Nokian Tyres jobber aktivt for å redusere rullemotstanden gjennom å utvikle avanserte gummiblandinger og ved å introdusere nye innovative dekkdesign og dekk-konstruksjoner.

– Våre ingeniører jobber hardt for å opprettholde det gode arbeidet. Målet vårt er å redusere rullemotstanden til hver dekkgenerasjon uten at dette får konsekvenser for sikkerheten, påpeker Huovila.

Spar drivstoff – og miljøet

Over 90 prosent av Nokian Tyres’ dekk har energieffektivitetsklassifiseringen (symbol på dekkenes rullemotstand) A, B eller C. For å gi litt perspektiv: den vanligste klassifiseringen på markedet er E (ETRMA-analyse, Oktober 2018). Forskjellen er stor for bileierne – og ikke bare når det kommer til utslipp. Et sommerdekk merket med kategori A, som har riktig lufttrykk, kan spare opp mot 0,5 liter drivstoff per 100 kilometer, sammenliknet med dekkene som gjør det dårligst.

Nokian Tyres har jobbet årevis med bærekraft som en kjerne i sin forretningsmodell. I RobecoSAM Sustainability Yearbook 2019 mottok selskapet sølvutmerkelsen. Selv om over 85 prosent av karbonfotavtrykket fra dekket kommer fra bruken av det, fortsetter Nokian Tyres å jobbe med å redusere effekten på miljøet fra hele dekkets livsløp.

Derfor er vi også stolt over disse prestasjonene:

RESIRKULERING

100 prosent av avfallet fra vår fabrikk i Nokia i Finland ble resirkulert i 2018. Nesten 100 prosent av de brukte dekkene blir resirkulert i nordiske land, mens for Europa er dette tallet rundt 95 prosent.

ENERGIBESPARENDE

Varmen som genereres av en ny skrubber, som renser røyk og avgasser fra anlegget i Nokia, gir oss varmt vann og damp. Dette har allerede ført til en besparelse på 185 lastebillass med drivstoff.

FORNYBAR ENERGI

På vår fabrikk, og vårt hovedkontor, i Nokia i Finland blir rundt 47 prosent av all energi produsert ved hjelp av fornybare energikilder. Vi har installert solcellepaneler på lageret vårt i Lillestrøm, og Vermont i USA.

BÆREKRAFTIG RÅMATERIALE

Nokian Tyres ble med i den globale plattformen for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) i mars 2019. GPSNR arbeider for å forbedre respekten for menneskerettigheter, forhindre landran, beskytte biomangfold og vannressurser, forbedre avkastningen og øke åpenheten og etterprøvbarheten i verdikjeden.

FORBERDREDE ARBEIDSRETTIGHETER

Nokian Tyres’ oppfølgingstilsyn knyttet til bærekraft i Malaysia og Indonesia viste forbedringer i arbeidsrettigheter sammenliknet med svakheter som ble trukket frem i tidligere tilsyn.

Nokian Tyres plc
Päivi Antola 
SVP, Corporate Communications and Investor Relations 

Mer informasjon: Teppo Huovila, Vice President, Quality & Sustainability, tel. +358 10 401 7701

*Kalkulasjonene er basert på en sammenlikning mellom rullemotstanden til Nokian Hakkapeliitta R3 og rullemotstanden til andre premium vinterdekk. Hovedantagelsene benyttet i kalkulasjonene er følgende: antall personbiler i Finland 2,6 millioner, årlig gjennomsnittlig kjørelengde er 14 400 km, og årlig gjennomsnittlig drivstoff-forbruk i Finland 6,7l/100km. Vinterdekk er beregnet til å stå for 45 prosent av kjørelengden. Samfunnskostnadene for karbondioksidutslipp har blitt beregnet med en antatt pris på 40 euro per tonn CO2, som er i tråd med kostnaden bruk av Finnish Transport Agency, Statens Vegvesen og US Enviromental Protection Agency. Kilde: Vurdering basert på KPGMs True Value-metodologi.