må. juni 4 07:25 2012 i kategori Selskapsnyheter

EUs nye dekkmerking kan villede forbrukere i NordenEUs nye dekkmerking kan gi feil signaler til forbrukerne i Norden, viser en ny markedsundersøkelse som YouGov Group har gjennomført på oppdrag av Nokian Tyres i Norge, Sverige og Finland. Nordiske bilister som svarte på markedsundersøkelsen ønsker først og fremst at vinterdekk skal ha godt grep på is- og snødekte veier.

Selv om flertallet av bilistene vet at nordiske forhold stiller helt spesielle krav til bilkjøring om vinteren, så svarte hver fjerde i Norge (24 prosent), hver femte i Finland (21 prosent) og hver tiende i Sverige (13 prosent) at vinterdekk med gode våtegenskaper også har godt grep på isete veier. 18 prosent av de norske bilistene, eller de som var ansvarlig for kjøp av dekk, mente at et bra sentraleuropeisk vinterdekk også gir bra grep under våre nordiske forhold. Tilsvarende tall for Sverige og Finland, var henholdsvis 10 prosent og 17 prosent.

- Teknisk sett er våtgrep og isgrep nesten helt motsatte egenskaper. Dessverre forteller EUs nye dekkmerking ingen ting om vinterdekkenes grep på is, selv om dette er en svært viktig sikkerhetsegenskap i Norden. Vi er redde for at dekkmerkingen derfor skal villede en del av forbrukerne slik at de velger feil dekktype. Å stole blindt på dekkmerkingen kan derfor skape fare for både bilisten selv og for andre trafikanter, sier Tuija Aro, sjef for kunderelasjoner i Nokian Tyres.

Flertallet av de som svarte på markedsundersøkelsen vil kjøpe vinterdekk med godt våtgrep. 79 prosent i Norge, 76 prosent i Sverige og 66 prosent i Finland vil kjøpe vinterdekk med god våtgrepsklassifisering. Nokian Tyres mener at vinterdekk også burde ha en klassifisering for is- og snøgrep.

EUs nye dekkmerking, som trer i kraft i november, gir sammenlignbar informasjon om vinter- og sommerdekks drivstoffeffektivitet, våtgrep og ekstern dekklyd, noe som skal gjøre det enklere å velge dekk. Merkingen omfatter imidlertid ikke piggdekk.

Fokus på vinterdekkNokian Tyres produserer både nordiske og sentraleuropeiske piggfrie vinterdekk. Nordiske piggfrie vinterdekk er utviklet for å gi godt grep på glatt underlag, is og snø, som er vanlig i Norden. For sentraleuropeiske piggfrie vinterdekk ligger hovedfokus på rask kjøring på tørre veier på bekostning av isgrepet. Forskjellen dette utgjør på glatt føre er meget stor. En test i det finske motormagasinet Tekniikan Maailma (19/2011) viser at det beste nordiske piggfrie vinterdekket hadde en bremsestrekning fra 80 km/t som var hele 18 meter kortere enn for det beste piggfrie sentraleuropeiske vinterdekket.

For å ha mest mulig sikre og komfortable kjøreegenskaper er det viktig å velge riktig type dekk for de kjøreforhold man oftest har. Dette gjelder spesielt vinterdekk. Dersom valget er vanskelig, eller man ikke helt vet hva man skal gjøre, er det bryet vel verdt å skaffe seg mer informasjon ved å prate med en dyktig dekkforhandler, lese tester i motorbladene – eller spørre dekkprodusentene, sier Tuija Aro.

Sammenligningstester en viktig kunnskapskildeI tillegg til de tre klassifiseringene i EUs dekkmerking, er det flere andre faktorer som påvirker sikkerhet, ytelser og miljø, og som dekkprodusentene har fokus på ved utvikling og testing av nye dekk. Eksempelvis inneholder Nokian Tyres testprogram mer enn 300 standardiserte dekktester.

De uavhengige og profesjonelle dekktestene som motorbladene gjør, gir et troverdig helhetsbilde av dekkenes viktigste egenskaper. De tester titalls kriterier som eksempelvis sikkerhetsegenskaper på is og snø, kjøreegenskaper, styrefølelse og dekkenes slitestyrke.

Markedsundersøkelsen viser at dekktester er den viktigste informasjonskanalen for norske, svenske og finske dekkjøpere. 35 prosent av de som besvarte markedsundersøkelsen i Norge oppga motorbladenes dekktester som sin viktigste informasjonskilde. I både Sverige og Finland var det tilsvarende tallet 31 prosent. I Norge var hva slekt og venner mener den nest viktigste informasjonskilden, mens den var tredje viktigst i Sverige og fjerde viktigst i Finland. I både Sverige og Finland var det dekkforhandlerne som ble oppgitt som nest viktigste informasjonskilde.

Markedsundersøkelsen om EUs dekkmerking ble gjennomført på nettet i april/mai 2012 i YouGov Groups forbrukerpaneler i Norge, Sverige og Finland. Målgruppene var nordboere i alderen 17-74 år som enten kjører bil eller er med på å bestemme valg av dekk. I Norge svarte 808 personer på markedsundersøkelsen, i Sverige 770 og i Finland 762. Både utvalg og endelig svargruppe ble valgt slik at den var representativ for befolkningen, både når det gjelder alder, kjønn og bosted.

Mer om EUs dekkmerking: www.nokiantyres.no/eu-nye-dekkmerking

Bilder: www.nokiantyres.com/EUtyrelabel

Mer informasjon: www.nokiantyres.no

Nokian Tyres plc
Tuija Aro
kunderelasjonssjef
tel +358 10 401 7727
tuija.aro(at)nokiantyres.com

Tron Gulbrandsen
salgssjef Nokian Dekk AS
tlf. 64 84 77 00
tron.gulbrandsen(at)nokiantyres.com

www.facebook.com/nokiantyresnorge
www.youtube.com/NokianTyresCom