fr. desember 4 09:54 2009 i kategori Produkt pressemeldinger

EU-vedtak om merking av dekk:


Viktig fremskritt for forbrukerneEU-parlamentet godkjente nylig en forordning som innebærer at alle dekk som selges innenfor EU etter 1. november 2012 må ha merking som viser hvor drivstoffeffektivt dekket er, hvor godt våtgrepet er, og hvor lav dekklyd dekket har. Den nye klassifiseringen ligner den som husholdningsapparater allerede har.

- Vi har i flere år arbeidet hardt for å utvikle stadig sikrere og mer miljøvennlige dekk. Den nye klassifiseringen er en utfordring, men beslutningen er meget positiv og åpner mange nye muligheter for Nokian Tyres, som produserer dekk av høy kvalitet. Tydelig merking av dekkets rullemotstand og våtgrepsklasse, foruten lydnivå, gjør det enklere for forbrukerne når de skal kjøpe nye dekk, sier Kim Gran, administrerende direktør i Nokian Tyres.

Dekkmerkingen kommer til å dele dekkene i flere ulike kvalitetsklasser, der den grønne A-klassen er best og den røde G-klassen er dårligst. Merkingen viser hvor mye dekket påvirker bilens drivstoffeffektivitet, og hvordan det fungerer på våt vei. Dessuten skal dekklyden utenfor bilen oppgis i decibel.

Fra og med 1. november 2012 skal produsenter av dekk til personbiler, lette og tunge nyttekjøretøy informere om drivstoffeffektivitet, våtgrep og dekklyd i alt teknisk markedsføringsmateriell rettet mot forbrukere. Beslutningen gjelder ikke regummierte dekk, dekk for yrkesbruk utenfor vei, eller dekk til konkurransekjøring.

Alle dekk som produseres etter 1. juli 2012 skal enten ha et klistremerke eller annen form for kvalitetsmerking når dekket leveres fra fabrikken til dekkforhandlere eller bensinstasjoner som selger dekk.

Nokian Tyres leder utviklingen

Dekkene spiller en viktig rolle for bilens utslipp. EU har de senere årene intensivert kampen mot CO2-utslipp. Opp til 20 prosent av bilens drivstofforbruk er relatert til dekkenes rullemotstand. Et dekk med lav rullemotstand reduserer bilens drivstofforbruk og CO2-utslipp betydelig.

Med rullemotstand menes den energien som brukes under dekkets omforming ved kontakt med kjørebanen. Ved hjelp av materialvalg og dekkets konstruksjon kan denne omformingen påvirkes, og dermed også den energimengden som kreves. Jo lettere et dekk ruller, desto mindre drivstoff bruker bilen og desto lavere blir CO2-utslippene.

De beste dekkene på markedet i dag vil i følge den nye klassifiseringen være i klasse C. Nokian Tyres har et meget godt utgangspunkt for fortsatt krevende utviklingsarbeide. I tester i motormagasiner og aviser ligger for eksempel Nokian Hakkapeliitta vinterdekk på topp når det gjelder rullemotstand. Det piggfrie vinterdekket Nokian Hakkapeliitta R har lavest rullemotstand av alle dekk som er testet i år. Dette dekket sparer opptil 0,5 liter drivstoff per 10 mil. Samtidig reduseres CO2-utslippet med 12 gram per kilometer.

I tillegg til drivstofforbruk, er dekklyd en faktor som påvirker miljøet betydelig. Mønsteret på Nokian Tyres dekk har mange innovasjoner som reduserer dekklyd. Plasseringen av mønsterblokker, utbuktninger i de langsgående sporene og spesielle ”lydhull” er med på redusere dekklyden.

Nokian Tyres følger nøye med på utviklingen av miljø- og sikkerhetsregler innenfor EU og i Russland, og bestreber seg på å forutse hvordan denne vil påvirke produksjonen av dekk.

Som verdens første dekkprodusent sluttet Nokian Tyres allerede i 2005 å bruke høyaromatiske oljer i produksjonen av dekk ved alle sine produksjonsanlegg. EUs kjemikaliedirektiv, som forbyr bruken av høyaromatiske oljer, trer først i kraft 1. januar 2010.

Mer informasjon:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/051-65051-327-11-48-909-20091123IPR65050-23-11-2009-2009-false/default_sv.htm


For ytterligere informasjon, kontakt:

Produktutvecklingsdirektör Teppo Huovila, tlf. +358 10 401 7701
teppo.huovila(at)nokiantyres.com