ty. desember 5 09:50 2023 i kategori Produkt pressemeldinger

I en faresituasjon kan riktig hastighet, sikkerhetsavstand og trygge dekk utgjøre hele forskjellen

Kjøreforholdene kan være krevende om vinteren, og det som skaper de største faresituasjonene, er som regel stor fart og førerens kjørestil. En annen ting som øker faren for ulykker, er slitte dekk, som gir lengre bremselengde og dårligere kontroll over bilen, spesielt på glatte veier. Det er en rekke faktorer som påvirker både bremselengde og førerens reaksjonstid, og disse kan være avgjørende i uventede situasjoner. 

Det er mange ting som har betydning for hvordan en bil stopper i faresituasjoner. Noen av disse har føreren kontroll over, og en av de viktigste faktorene er dekkene. Med riktig type dekk som egner seg for de rådende veiforholdene, kan du redusere bremselengden og i beste fall forhindre at det skjer en ulykke. 

De viktigste risikofaktorene ved kjøring om vinteren, er stor fart og førerens kjørestil. Grunnregelen er at når hastigheten dobles, firedobles bremselengden. Det kan være både mindre og større dyr på veien, og om man er bevisst på dette, kan man forhindre kollisjoner. Riktig fart og sikkerhetsavstand kan gi deg tiden du trenger i nødsituasjoner. Slitte dekk øker også risikoen for ulykker, da de gir lengre bremselengder og gjør det vanskeligere å håndtere bilen, spesielt på glatte veier. Dessuten vil ikke slitte dekk fjerne snø og slaps like effektivt under dekket, noe som gir dårligere veigrep.  

Hva betyr bremselengde? 

Bremselengde er avstanden bilen kjører etter at du har tråkket på bremsen. Bremselengde forveksles ofte med stopplengde, som du får når du legger reaksjonslengden til bremselengden. Reaksjonslengden er på sin side avstanden bilen kjører før du oppdager en fare og trykker på bremsen.  

Ifølge en test utført av Nokian Tyres der man kjørte med en fart på 40 kilometer i timen på isete veier, er bremselengden med ABS-bremsing 105 meter med sommerdekk, 65 meter med vinterdekk designet for Sentral-Europa, 45 meter med piggfrie dekk designet for Norden, og 35 meter med piggdekk.  
 
«På samme måte som med bremselengde, er det flere faktorer som påvirker førerens reaksjonstid, og de kan være avgjørende i faresituasjoner. Faktorer som tretthet, krevende kjøreforhold og andre distraksjoner som mobilbruk under kjøring, kan svekke sjåførens reaksjonstid,» sier Matti Morri, leder for teknisk kundeservice hos Nokian Tyres. 

Slik reduserer du stopplengden  
 
Du kan påvirke både reaksjons- og stopplengden på flere måter: 

 • Observere og forutse. Vær på vakt i trafikken – faresituasjoner kan oppstå brått og uventet. Selv om du overholder reglene, kan andre førere og fotgjengere gjøre uforutsigbare ting i trafikken. Dyr kan også plutselig løpe ut i veien. 
 • Hold tilstrekkelig sikkerhetsavstand. Med tilstrekkelig sikkerhetsavstand til bilen foran får du tid til å reagere på faresituasjoner. I motorveihastigheter kan du beregne en tilstrekkelig sikkerhetsavstand ved å konvertere hastigheten fra kilometer i timen til meter En god tommelfingerregel er å ha minst 3 sekunders avstand på tørr asfalt, men på snø og is er ikke dette tilstrekkelig. 
 • Kjør ikke bil når du er trøtt. Tretthet påvirker reaksjonstiden ved å øke tiden det tar før du reagerer på faresituasjoner. 
 • Fokuser på kjøringen . Bruk av telefon og betjening av bilens kjørecomputer gjør deg mindre oppmerksom på trafikkbildet. 
 • Hold fartsgrensen. Fartsgrenser bidrar til å holde veiene trygge for alle, fra førere til fotgjengere. 
 • Tilpass farten etter forholdene. Bremselengden er betydelig kortere på tørre veier enn under regn- eller snøforhold. Tilpass farten etter været. 

Med riktige dekk kan du potensielt unngå ulykker 
 
Hvis du kjører i 90 km/t, beveger bilen seg 25 meter i sekundet. Hvis du har oppmerksomheten et annet sted enn på veien, kan mye skje på et øyeblikk. Selv om bilsikkerhetssystemer øker trafikksikkerheten og hjelper deg i farlige situasjoner, er det avgjørende med gode dekk av høy kvalitet når det virkelig gjelder. Med riktig type dekk kan du potensielt forhindre at det oppstår alvorlige ulykker.  

«Premium-dekk bruker høykvalitets gummiblandinger, som gir optimal ytelse under alle forhold og i et bredt temperaturområde. Når det gjelder vintergrep, slår et premium-dekk lett budsjettversjoner,» sier Morri. 
 
Veigrepet svekkes etter hvert som slitebanen slites ned. Du kan kontrollere dekkslitasjen ved å måle mønsterdybden. Vegtrafikkloven angir minimum lovlig mønsterdybde for vinter- og sommerdekk. For vinterdekk er det 3 millimeter, og for sommerdekk 1,6 millimeter. Av sikkerhetsgrunner anbefales en mønsterdybde på minst 4 millimeter om vinteren og 3 millimeter om sommeren. 

Tips for å redusere faren i faresituasjoner:  

 • Sørg for at frontlyktene er rene og fungerer som de skal.  
 • Sikre løse gjenstander i bilen slik at de ikke flyr forover under bråbremsing. 
 • Ha en varseltrekant og refleksvester i bilen i tilfelle ulykker.  
 • Utfør en prøvebremsing på et trygt sted uten trafikk. Bremsene kan være svært kraftige i moderne biler.  
 • Hold deg i ditt eget kjørefelt i oppbremsingssituasjoner.  
 • Meld umiddelbart fra om ulykker ved å ringe nødnummeret.  

 

Se også: 

Bremsetest fra Nokian Tyres 

 

For ytterligere informasjon:  

Nokian Tyres  

Matti Morri, leder for teknisk kundeservice 

tlf. 010 401 7621, [email protected]