ty. februar 14 12:00 2006 i kategori Produkt pressemeldinger

Økt omsetning og styrket resultat i 2005Nokian Tyres plc i Finland, Nordens eneste dekkprodusent, melder om et nytt godt år i 2005. Selskapet økte omsetningen med 13,8% i forhold til 2004, fra 603,3 mill. euro til 686,5 mill. euro. Året ga et netto overskudd på 82,2 mill. euro (2004: 73,8 mill. euro). Styret forslår utbytte utdelt med 0,23 euro per aksje.

- Til tross for en utfordrende markedssituasjon, skjerpet konkurranse og betydelige investeringer for fremtiden, var Nokian Tyres i stand til både å øke omsetningen siste år og å sikre god inntjening.
Salget av vinterdekk til forbruker økte raskt mot slutten av året, og god salgsinnsats ga tilsvarende resultater. Siste kvartal var derfor på høyde med foregående år resultatmessig.
I 2006 vil vi fortsette å investere i fremtidig vekst. Den intense konkurransesituasjonen vil vedvare på dekkmarkedene, men Nokian Tyres vil – som i tidligere år – være godt forberedt for økt salg og styrket inntjening, sier Kim Gran, president og CEO i Nokian Tyres plc i en kommentar til 2005-resultatet.

Typisk for siste år var at salget av vinterdekk i de nordiske land og i Russland kom usedvanlig sent i gang på grunn av snøfattig og mild førjulsvinter, og salgssesongen ble dermed kort. Sterkest vekst var det i Russland, Øst-Europa og Nord-Amerika. Nybilsalget økte kraftig i Russland, og til dels også i de nordiske land.
Økt antall skogsmaskiner og andre spesialkjøretøy økte etterspørselen etter tunge spesialdekk hele året, med generell mangel på dekk til havnemaskiner, gruve- og gravemaskiner. Etterspørselen etter nye og regummierte lastebildekk økte mot slutten av perioden. Prisene på råmaterialer utviklet seg som forutsatt.

I de nordiske land økte salget av Nokian Tyres produkter i fjor med 5,5%, mens økningen i Russland var på 44,3%, i Øst-Europa 21,4% og i Nord-Amerika 55,9%, sammenlignet med foregående år.
Etter en omsetning på 686,5 mill. euro, endte 2005 med et driftsresultat på 115,8 mill. euro, og et netto overskudd på 82,2 mill. euro.
Det ble i fjor investert i alt 119,6 mill. euro, hvorav den nye fabrikken i Russland sto for 60,4 mill. euro og Vianor for 14 mill. euro.
Av omsetningen sto personbildekk for 416,2 mill. euro (2004: 364,6 mill. euro), en økning på 14,2% fra 2004. Driftsresultatet var her 101,9 mill. euro (100,6).
Salget av sommerdekk var godt i de nordiske land, med vekt på produkter for høye ytelser.
Nye produkter sto for 27% (36%) og vinterdekk for 78% (78%) av personbildekksalget. Det meste av salgsveksten kom fra Russland, USA og Øst-Europa. I de nordiske land fortsatte salget til bilforhandlere å øke. Selskapet fikk en mindre reduksjon av markedsandelen i de nordiske land, men styrket sin posisjon betydelig i Russland og Nord-Amerika.

Den nye fabrikken i Russland utvikler seg etter planen, og produserte fra sommeren av 300.000 dekk, de fleste for salg på hjemmemarkedet. Eksport til de nordiske land kom i gang mot slutten av siste år.

Nokian vinterdekk kom også siste år ut som nr. 1 eller 2 i en rekke vinterdekktester i fag- og spesialtidsskrifter i Norden og Russland. Nyheter i perioden inkluderte run-flat (punkteringssikre) dekk for vinterkjøring og Nokian i3 sommerdekk for familiebiler. Salget av punkteringssikre dekk er i gang, mens levering av Nokian i3 til europeiske markeder starter tidlig i år.

Vianor

Dekkjeden Vianor nådde siste år en omsetning på 235,1 mill. euro (2004: 223,9 mill. euro), en økning på 5%. Driftsresultatet ble 5,3 mill. euro (11,4 mill. euro). Ved utgangen av perioden omfattet kjeden 197 avdelinger i Norge, Sverige, Finland og de baltiske land.

Nokian Tyres gruppen hadde ved utgangen av siste år 3.201 ansatte (2.757 i 2004), mens den heleide dekkjeden Vianor på samme tid hadde 1.297 ansatte (1.220). Totalt antall ansatte i Russland er 220, hvorav 172 arbeider i fabrikken i Vsevolozhsk ved St. Petersburg.