ty. juli 15 06:15 2014 i kategorier Selskapsnyheter, Produkt pressemeldinger

Når sommer regnet høljer ned: Lett på gassen – unngå vannplaning!

Når en kraftig tordenskur kommer overraskende, er lavere hastighet den sikreste måten å unngå vannplaning på. Gode dekk og riktig lufttrykk reduserer også vannplaningsrisikoen betydelig. Dersom bilen begynner å vannplane, er det beste rådet å slippe opp gassen og trå ned clutchen for å redusere hastigheten – og ikke vri på rattet.

Risikoen for vannplaning er spesielt stor i de vannfylte sporene som ofte finnes på sterkt trafikkerte asfaltveier. Man bør unngå å kjøre i disse, men spesielt ved forbikjøring er det lett å havne i sporene. Risikoen for vannplaning er størst når det begynner å regne, og regnet sprer seg utover veibanen som et teppe. Å redusere hastigheten er det absolutt viktigste rådet når det begynner å regne kraftig.

- Selv ikke nye dekk av høy kvalitet kan hindre vannplaning dersom hastigheten er for høy. Dekkene rekker ganske enkelt ikke å drenere bort alt vannet mellom dekk og vei. Jo kraftigere det regner, jo mer må hastigheten reduseres.

Riktig hastighet og gode dekk reduserer risikoen for vannplaning vesentlig, sier produktsjef Fredrik Hauge i Nokian Dekk.

Minst fire millimeter mønsterdybde

Dekkets mønsterdybde har stor betydning når det gjelder evnen til å transportere bort vannet mellom dekket og veien. Loven krever minst 1,6 millimeter mønsterdybde på sommerdekk, men risikoen for vannplaning er svært høy når dekkene er så mye slitt. Nokian Tyres anbefaler minst fire millimeter mønsterdybde.

Også kvaliteten på dekk har stor betydning. Sommerdekktesten i Auto, Motor & Sport (7/2014) viser at det beste dekket i vannplaningstesten – Nokian Hakka Blue – begynte å vannplane ved 84,1 km/t, mens det dårligste dekket vannplanet allerede fra 75,6 km/t.

For lavt lufttrykk i dekkene øker risikoen for vannplaning. Lufttrykket skal måles på kalde dekk, og dersom bilen er tungt lastet skal trykket økes med 10-15 prosent.

Slik gjør du ved vannplaning

Dersom bilen tross alt begynner å vannplane, er det viktig å reagere riktig på situasjonen. Feil reaksjon kan forverre situasjonen betydelig slik at bilen enten havner i grøfta eller i motgående kjørefelt.

- Når bilen vannplaner er det viktig å beholde roen. Slipp opp gassen, trå inn clutchen og vri ikke på rattet. Bilen har ikke styreevne ved vannplaning, og derfor er det viktig at man ikke vrir på rattet.

Dersom rattet er vridd enten til høyre eller venstre, kan bilen få en plutselig og kraftig skrens i det øyeblikk hjulene igjen får grep - uten at man rekker å reagere. Under vannplaning skal man verken bremse eller akselerere siden grepet da blir enda dårligere, advarer Fredrik Hauge.

Vannplaning merkes ved at bilens styreevne blir borte. Bilen glir ukontrollerbart fremover på vannfilmen som danner seg mellom dekk og vei, uten å reagere på styring, bremser eller akselerasjon. På forhjulsdrevne biler kan også turtallet øke brått.

Slik reduserer du risikoen for vannplaning

  • Hastigheten skal reduseres i regnvær, selv ikke nye dekk kan hindre vannplaning dersom hastigheten er for høy.
  • Sjekk mønsterdybden på dekkene. Den bør være minst fire millimeter.
  • Sjekk lufttrykket. For lavt lufttrykk i dekkene øker risikoen for vannplaning.
  • Kjør ikke i vannfylte hjulspor!

Slik gjør du hvis bilen begynner å vannplane

  • Ta det rolig!
  • Lett på gassen og trå inn clutchen for å få ned hastigheten.
  • Vri ikke på rattet ved vannplaning.
  • Unngå bremsing eller akselerasjon under vannplaning siden dette svekker grepet ytterligere.

Bilder:
www.nokiantyres.com/summerseason-nordic

Risiko for vannplaning:
https://www.nokiantyres.no/innovativt-arbeide/sikkerhet/slaps-og-vannplaning/

Kontroller lufttrykket:
https://www.nokiantyres.no/innovativt-arbeide/dekkfakta/tips-for-dekkvedlikehold/kontroller-lufttrycket/

Nokian Hakka sommerdekk:
https://www.nokiantyres.no/dekk/personbiler/sommerdekk/

Mer informasjon:

Produktsjef Fredrik Hauge, tlf. 6484 7700, fredrik.hauge(at)nokiantyres.com
www.nokiantyres.no

www.facebook.com/nokiantyresnorge 
www.youtube.com/NokianTyresCom 
https://twitter.com/NokianTyresCom 
https://www.linkedin.com/company/nokian-tyres-plc

Nokian Tyres plc

Nokian Tyres er eneste dekkprodusent i verden som konsentrerer seg om produkter og tjenester for sikker bilkjøring under nordiske forhold. Innovative dekk for person- og lastebiler, samt traktorer og tunge arbeidsmaskiner markedsføres hovedsakelig i områder med snø og skoger, og med krevende kjøreforhold på grunn av ulike årstider. Nokian Tyres utvikler produkter der målet er holdbar sikkerhet og miljøvennlighet gjennom hele dekkets levetid. Nokian Tyres eier dekkjeden Vianor, som omfatter 1.206 avdelinger i 27 land. Nokian Tyres omsetning i 2013 ble 1.521 millioner euro. Antall ansatte er over 4.000. Nokian Tyres aksjen er notert på NASDAQ OMX i Helsingfors. Mer informasjon finnes på www.nokiantyres.com