to. mai 28 03:00 2020 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres er første dekkprodusent som får utslippsmål godkjent av anerkjente SBTi

Nokian Tyres er første dekkprodusenten som får sine mål for klimagassreduksjoner godkjent av klimainitiativet Science Based Targets (SBTi). Målene som dekker utslipp av klimagasser direkte fra Nokian Tyres sine operasjoner (scope 1 og 2*), er i tråd med nivået som kreves for å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5°C. Det er dette som ifølge klimaforskningen skal til for å forhindre de mest skadelige virkningene av klimaendringene.

Nokian Tyres plc forplikter seg til å redusere klimagassutslipp innen 2030 i følgende scopes*:

  • Scope 1 og 2: Redusere klimagassutslipp med 40% per tonn dekk, med basisår 2015.
  • Scope 3: Redusere klimagassutslipp fra kjøpte varer og tjenester med 25% per tonn dekk, med basisår 2018.
  • Scope 3: Redusere klimagassutslipp fra transport og distribusjon med 25% per tonn dekk, med basisår 2018.
  • Scope 3: Redusere klimagassutslipp fra bruk av solgte produkter med 25% per tonn dekk, med basisår 2018.


I SBTis målvurderingsrapport ble Nokian Tyres mål ansett som ambisiøse.

— Vi har allerede vært vitne til en praktisk talt snøfri vinter sør i Finland og er opptatt av å gjøre vår del for å redde vintrene for fremtidige generasjoner. I løpet av de siste seks årene har vi allerede redusert utslippene av klimagasser med 44%, og det arbeidet skal vi fortsette med, sier Hille Korhonen, administrerende direktør i Nokian Tyres.

Klimainitiativet Science Based Targets er et samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) og Verdens naturfond (WWF). Science Based Targets-initiativet definerer og promoterer beste praksis innen vitenskapsbasert målsetting og foretar uavhengige vurderinger av selskapenes mål.

*Scope 1 = direkte utslipp, scope 2 = indirekte utslipp fra innkjøpt energi, scope 3 = indirekte utslipp fra kilder organisasjoner ikke eier eller kontrollerer.