on. oktober 16 09:00 2019 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres gjør bærekraftsgrep med dekkposer

Som første dekkprodusent i verden lanserer Nokian Tyres miljøvennlige dekkposer. Ved å lage posene ved hjelp av biomateriale reduseres utslippene av karbondioksid med opptil 75 prosent sammenlignet med vanlig produksjon.

– Som organisasjon ønsker vi å sette et eksempel for bransjen med tanke på bærekraft. Vi er derfor bevisste på utfordringene som oppstår i løpet av dekkets livssyklus. Dette gjelder alt fra råmaterialene som brukes, måten det produseres på og hvordan man resirkulerer dekket. Å produsere dekkposer ved hjelp av mer miljøvennlige materialer er en del av vår bevisste tilnærming til dette, sier Marko Mäkelä, salgssjef i Nokian Tyres i Finland.

Nokian Tyres bruker rundt 40.000 kg plast årlig for å produsere dekkposer til Finland, Sverige og Norge. Lager man dette med nyprodusert plast vil utslippet være på rundt 88 tonn Co2 årlig. Ved å bruke resirkulert plast kan man redusere dette til 44 tonn Co2. De nye dekkposene sikter på å redusere dette tallet ytterligere, ved bruk av såkalt Green PE + LDPE (fornybar polyetylen). Utslippene med denne produksjonformen vil kun være på 20 tonn årlig.

De lavere utslippene i produksjonen av posene skyldes at en større andel av råvarene er biobasert etylen fra sukkerrør. Sukkerrøret har allerede absorbert karbondioksid fra atmosfæren i sin vekstfase, noe som reduserer de endelige utslippene fra produksjonen av posene.

Som en følge av dette har de nye dekkposene fått den miljøvennlige merkelappen "I'm green", noe ingen annen dekkprodusent i verden har fått tidligere. Merkelappen autoriseres av det brasilianske selskapet Braskem, noe som gjør at det er strenge kriterier for å oppnå den. For å kvalifisere for "I'm green"-merkelappen må mer enn 50 % av råvarene i produktoppskriften være såkalt Green PE. I posene som Nokian Tyres bruker, utgjør Green PE 55 % av råvarene.

Les mer om Green PE + LDPE og kriteriene for å oppnå "I'm green"-merkelappen her.