fr. juni 14 04:54 2013 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres har publisert sin bærekraftsrapportNokian Tyres har publisert sin første bærekraftsrapport, gjennomført etter GRIs (Global Reporting Initiative) tilpasningsnivåer. Rapporten beskriver konsernets mål for bærekraft, planer, gjennomførte tiltak og resultater for året 2012. Større perspektiv i rapporten er skapt gjennom å belyse Nokian Tyres virksomhet de nærmeste årene.

- Jeg er meget godt fornøyd med at vi har utvidet vår omfattende miljørapport til en bærekraftsrapport i henhold til GRIs definisjoner. Den øker ytterligere transparensen og åpenheten i vår virksomhet, i tillegg til at den tilbyr gode muligheter for å følge virksomheten vår og se hvordan saker vi gjennomfører påvirker omverdenen, sier adm. direktør Kim Gran.

Nokian Tyres var første dekkprodusent i verden som sluttet å bruke høyaromatiske HA-oljer i sin egen produksjon. Nokian Tyres er en ansvarlig foregangsbedrift på miljøspørsmål innen dekkbransjen. I bærekraftsrapporten rapporteres det også meget utførlig om saker som angår produktansvar, og det drøftes også hvordan produktene påvirker sin omverden gjennom hele sin livssyklus.

Andelen dekk med lav rullemotstand og godt våtgrep i produktsortimentet, og suksessen i motormagasinenes dekktester, er nye indikatorer som ikke tidligere har vært omtalt i selskapets miljørapporter. I 2012 var andelen dekk med lav rullemotstand – som reduserer drivstofforbruket – 44 prosent av sortimentet. 88 prosent av Nokian Tyres sommerdekkprodukter hører hjemme i kategorien ”meget godt våtgrep”. Nokian Tyres hadde meget gode resultater i bilmagasinenes uavhengige tester sesongen 2011-2012: Testvinnere i mer enn halvparten av testene. I rapporten beskrives også utførlig om medarbeidernes trivsel og kompetanseutvikling.

- Utviklingen av våre bærekraftsaspekter og våre virksomheter er viktig for oss. Jeg er overbevist om at vi kan ha suksess og få en bærekraftig utvikling av vår virksomhet til tross for den utfordrende internasjonale markedssituasjonen. Lønnsom vekst gir fremgang og økonomisk gevinst for vårt selskap, noe som i sin tur øker trivselen blant alle grupper – fra investorer til medarbeidere, sier Kim Gran.

Nokian Tyres fabrikk i Nokia er siden 1997 sertifisert i henhold til EUs Eco Management and Audit Scheme (EMAS). Selskapet har rapportert mangesidig om konsernets miljøtiltak i regelmessige miljørapporter som er publisert i henhold til EMAS-programmet. Den nye og mer omfattende bærekraftsrapporten erstatter den tidligere EMAS-miljørapporten.

Viktige linker:

Nokian Tyres miljøtiltak:
www.nokiantyres.no/miljo-no
Nokian Tyres plc
Antti-Jussi Tähtinen
Markeds-og kommunikasjonsdirektør