on. mars 18 05:30 2020 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres har satt i gang tiltak og tar forholdsregler angående utbruddet av Korona (COVID-19)

18. mars 2020. Nokian Tyres har tatt forholdsregler og iverksatt tiltak for å sikre kontinuitet i virksomheten.

Nokian Tyres og Vianor fortsetter å overvåke Korona (COVID-19)-utbruddet og iverksetter nødvendige tiltak for våre ansatte, forretningsdriften og våre kunder. Vår prioritering er å sikre våre ansattes helse og sikkerhet, og minimere innvirkningen på kundene. Her er en oppdatering på Nokian Tyres tilnærming for å håndtere denne krevende situasjonen.

Nokian Tyres følger oppdateringer fra globale helseorganisasjoner nøye, og følger retningslinjene gitt av lokale myndigheter på alle områder hvor vi er til stede. Vi tar alle nødvendige forholdsregler for å sikre helse og sikkerhet for våre ansatte. Vi har midlertidig suspendert all forretningsreise, og bedt våre ansatte om ikke å ha møter ansikt til ansikt. I de fleste land har vi flyttet til fjernarbeid i alle rollene det er mulig, og i Russland forbereder vi oss på det samme.

Selskapet har gitt selvkarantene-regler til våre ansatte som reiser internasjonalt i områder med høyt utbrudd. Alle reisende, forretnings- eller fritidsreisende, forventes å oppholde seg i karantene i 14 dager etter retur.

Siden begynnelsen av utbruddet i Kina har vi aktivert vårt globale forretningskontinuitetsprogram og iverksatt alle tiltak innenfor vår kontroll, for å sikre ansattes sikkerhet og kundelevering. Strategisk smidighet er styrken i Nokian Tyres leveransenettverk. Vi har tatt ekstra forholdsregler for å sikre leveranser til våre kunder, og forbudt besøk på fabrikkene våre.

For øyeblikket påvirkes ikke Nokian Tyres råvareforsyningskjede av Korona-utbruddet. Vi har iverksatt ekstra tiltak for risikostyring, for å dempe risikoen i forsyningskjeden. Så langt fungerer alle våre råvareleverandører som normalt. Vi forventer imidlertid forsinkelser i transporten på grunn av de tomme seilasene, men vi har sikkerhets-lager som dekker forsinkelsene, slik at de ikke setter vår produksjon i fare. Vi har også backup-leverandører. Vi følger situasjonen aktivt og oppdaterer statusen etter hvert som den utvikler seg.

Fra onsdag 18. mars inngår Nokian Tyres plc to ukers forhandlinger om medarbeidersamarbeid for å avgjøre om noen ansatte i Finland kan være underlagt midlertidige permitteringer. Bakgrunnen for disse aktivitetene er den kollapsede etterspørselen i det europeiske bil- og dekkmarkedet, som skyldes Korona (COVID-19)-utbruddet. Selskapet vil gi oppdateringer om berørte ansatte etter at de to ukers forhandlingene er avsluttet.

Vi justerer produksjonen på fabrikken i Russland så den er tilpasset etterspørselen på en fleksibel måte. I USA utsetter vi rekruteringen for å oppjustere produksjonskapasiteten. Vi fortsetter oppstartsprosessen på fabrikken, men følger situasjonen nøye. Alle nye ansettelser starter opp etter en separat plan.

I Spania, er utbyggingen av anlegget midlertidig stanset. Konstruksjonsarbeidet vil fortsette så snart det er trygt, men det er sannsynlig at det vil bli noen forsinkelser. 

Basert på den informasjonen vi har pr. 25.3.2020, er det liten sannsynlighet for at COVID-19 vil forårsake råvaremangel som vil skape problemer for produksjonen til Nokian Tyres plc. Vi har tatt ekstra forhåndsregler for å mildne risikoen i vår råvareforsørgingskjede.

De fleste av våre råvareleverandører opererer som normalt. Vi ser allikevel forsinkelser i både transport og hos leverandører. Vi har sikkerhetslagre som dekker disse forsinkelsene vi har sett hittil eller forutser komme de neste ukene. Vi har også reserveleverandører.

Vi følger situasjonen nøye og oppdaterer status etter hvert som situasjonen utvikles.

Forespørsler om tilleggsinformasjon: Tarja Kuittinen, Corporate Communications Manager, tlf. +358 10 401 7912