to. oktober 31 10:56 2013 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres januar-september 2013:


Resultatforbedring i 3. kvartalGod salgsmiks, sterk markedsposisjon og medvind på råvarer bedrer marginene for Nokian Tyres plc, viser resultatrapporten etter de første ni månedene av 2013:

- Vår sterke posisjon som markedsleder på kjernemarkedene Russland og de nordiske land er usvekket, og vi har igjen klart både å øke vår markedsandel og styrke vår distribusjon på alle markeder, sier en fornøyd president og CEO i NokianTyres plc, Kim Gran, i en kommentar.

- Vårt mål videre er fortsatt vekst, resultatforbedring, fremgang som følge av nye produkter, utvidet distribusjon og ytterligere forbedret produktivitet, sier Gran videre.

7-9/2013:
Nokian Tyres gruppens omsetning sank med 3% til 357 millioner euro (7-9/2012: 368 millioner euro). Driftsresultatet økte med 11,9% til 95,7 millioner (85,5). Fortjeneste for perioden ble 70,9 millioner (59,6), og fortjeneste pr. aksje ble 0,53 euro (0,45).

1-9/2013:
Nokian Tyres gruppens omsetning sank med 4,9% til 1.109,1 millioner euro (1.166,0 millioner euro 1-9/2012). Fortjeneste for perioden ble 220,1 millioner euro (242,6). Fortjeneste pr. aksje ble 1,66 euro (1,85).

Etter markedet for dekk i de nordiske land og Sentral-Europa har vist bedring i 2. halvår, og etter en svak start på året ventes salgstallene for hele 2013 å ende på omtrent samme nivå som for 2012. Langsommere vekst i russisk økonomi og bilsalg påvirker etterspørselen i 4. kvartal, men det er tegn som tyder på bedring for både sommer- og vinterdekk inn i 2014.

I de nordiske land ventes salgstallene for Nokian Tyres å øke i 2013. I Sentral-Europa er det ventet uendret omsetning sammenlignet med 2012. Til tross for klar økning av markedsandeler, og økende salg av vinterdekk, er det ventet noe lavere salgstall for året som helhet både i Russland og Nord-Amerika.


Pris-klimaet er fortsatt utfordrende for alle kategorier dekk. Nokian Tyres opplever en forbedring av marginene takket være en forbedret industriell struktur og ca. 12,5% lavere råvarekostnader (euro/kg), noe som gir en samlet finansiell medvind på ca. 50 millioner euro for hele året 2013. Negativ kursutvikling for russiske rubler er anslått å gi en negativ effekt på omsetningen for hele 2013 på ca. 25 millioner euro, og på driftsresultatet for Nokian Tyres gruppen 2013 med ca. 14 millioner euro.

Svakere rubelkurs og redusert etterspørsel etter dekk i Russland ventes å bidra til noe svekket driftsresultat, både i 2. halvår og for hele året 2013. I 2014 forventes positiv vekst å være tilbake.

- Vår sterke posisjon er usvekket

- Vår sterke posisjon som markedsleder på kjernemarkedene Russland og de nordiske land er usvekket, og vi har igjen klart både å øke vår markedsandel og styrke vår distribusjon på alle markeder. Den nye serien Hakkapeliitta dekk har satt nye standarder for vinterdekk. Den er blitt meget godt mottatt av både sluttbrukere og distributører, noe som hjelper oss å beholde snittprisene, styrke salgsmiksen og bokføre rimelig gode resultater.

Motvinden i europeisk økonomi, med redusert bilsalg og svekket etterspørsel etter dekk, fortsetter og har spredt seg til Russland. Vi venter ingen vesentlig økning av etterspørselen på kort sikt, men det er enkelte signaler til oppgang allerede i andre halvår og videre inn i 2014.
Vårt mål er fortsatt vekst, resultatforbedring, fremgang som følge av nye produkter, utvidet distribusjon og ytterligere forbedret produktivitet.

Nokian Tyres selger godt i de nordiske land, med god drahjelp av den nye serien Hakkapeliitta vinterdekk og et utvidet distribusjonsnettverk. Vår allerede sterke markedsposisjon i de nordiske land er i år blitt ytterligere styrket takket være sterk vekst i Sverige.

Salgsøkningen i Russland tok en pause i tredje kvartal, men igjen klarte vi å øke salget av vinterdekk i et svekket marked. I CE-landene har trenden snudd, og vårt salgsvolum øker raskere enn etterspørselsveksten i markedet.

Høydepunkter ved resultatene i 3. kvartal var at vår lønnsomhet fortsatt er god, og at markedsandelene økte. En sterk salgsmiks bidro godt til å holde prisene oppe i et utfordrende marked.

I en tid med svakere markedsvekst fortsetter vi å utvikle og forbedre både produktivitet og industriell struktur. I vår russiske fabrikk åpnet vi nok en produksjonslinje i 1. kvartal (nr. 12) og ytterligere en i 2. kvartal (nr. 13). Dermed er årlig kapasitet ved fabrikken i Russland mer enn 15 millioner dekk ved utgangen av 2013.

Med Vianor som spydspiss fortsetter vi å styrke vårt distribusjonsnett. I perioden januar-september åpnet vi 124 nye Vianor avdelinger, slik at kjeden nå totalt teller 1.161 avdelinger i 26 land. I Russland og CIS-området omfatter Nokian Hakka-garanti forhandlerprogram nærmere 3.000 dekk- og bilforhandlere. En ny og forenklet franchise-modell – Nokian Authorized Dealer (NAD) er allerede i gang med 262 kontrakts butikker i Italia, Tyskland og Kina.

Med Hakkapeliitta fighting spirit ser vi med optimisme på fremtiden. Nye produkter og serviceinnovasjoner, foruten vår økende produksjon i Russland, styrker vår lønnsomhet.

Vinterdekksalget på våre kjernemarkeder har skutt kraftig fart, ikke minst takket være nye Nokian Hakkapeliitta 8 og dekkets mange seire i høstens vinterdekktester. Våre dekk kjeder Vianor og NAD skal vokse videre, og vår markedsgeografi i Russland og Nord-Europa viser sterke tegn til bedret etterspørsel, noe som styrker vårt grunnlag for lønnsom drift videre, sier Kim Gran, president og CEO i Nokian Tyres plc, i en kommentar.

I regnskapsperioden er det gjort investeringer for i alt 104,8 millioner euro, som omfatter investeringer i produksjonen i Russland og Finland, former for nye produkter og ekspansjonsprosjekter i Vianor-kjeden.

PersonbildekkSalget av personbildekk var i 3. kvartal 3,2% lavere enn i samme periode i fjor. Hittil i år er nedgangen 5,5%. Driftsresultatet økte i 3. kvartal med 9,6%, men er pr. 30. september 4,2% lavere enn på samme tid i fjor.

Redusert omsetning av personbildekk de tre første kvartaler av 2013 skyldes hovedsakelig svekket etterspørsel i Sentral-Europa, i tillegg til at Nokian Tyres i år ikke har kontraktproduksjon for Bridgestone.

Nye Nokian Hakkapeliitta 8 har dominert årets vinterdekktester med seire i praktisk talt alle bilmagasiner. Også sentraleuropeiske vinterdekktester har vært en suksess for Nokian Tyres med testseire på nøkkelmarkeder.

Også den nye familien sommerdekk med produkter som Nokian Hakka Black, Nokian Hakka Blue, Nokian Hakka Green og Nokian Line har vunnet flere magasintester både på kjernemarkedene og i Sentral-Europa i 2012-2013.

Samlet produksjon i antall dekk var uendret fra samme tid i 2012.

Nokian Heavy TyresOmsetningen for Nokian Heavy Tyres har gått noe ned hittil i 2013. I 3. kvartal var reduksjonen 7,5% sammenlignet med samme periode i 2012, og for årets 9 første måneder var nedgangen 10,2%.

Pr. 30. september var omsetningen 70,6 millioner euro (2012: 78,5).
Reduksjonen henger sammen med svekket etterspørsel fra gruvedrift, skogbruk og terminaldekk, i tillegg til redusert produksjon av tyngre maskiner i Europa.

Det investeres nå i modernisering av produksjonen, å eliminere flaskehalser og øke produksjonen av radialdekk. Oppgraderingen av fabrikken skal være ferdig tidlig i 2014. Utsiktene videre ut 2013 er fortsatt utfordrende med lav etterspørsel, selv om skogsmaskiner nå viser tegn til bedring.

VianorVed utgangen av 3. kvartal hadde Vianor 183 (178) egeneide avdelinger i Norge, Sverige, Finland, Russland, USA og Sveits. Samlet omsetning i perioden ble 195,3 millioner euro, opp 0,6% fra tilsvarende tidspunkt i 2012.

Vianor lyktes med å utvide distribusjonen og styre markedsprisene for Nokian produkter, og økte markedsandelene i en utfordrende markedssituasjon. Negativt regnskapsresultat i perioden er normalt i forhold til sesongsvingninger, og dette ventes å snu i 4. kvartal.
Utvidelsen til full bilverkstedservice fortsetter både med egne investeringer og oppkjøp av eksisterende verksteder. Ved utgangen av perioden var i alt 43 frittstående verksteder kjøpt og integrert i eksisterende Vianor-avdelinger.

LastebildekkOmsetningen av Nokian Truck Tyres endte etter årets tre første kvartaler på 39,2 millioner euro, en økning på 2,4% fra samme tid i fjor. Både driftsresultat og kontantstrøm er forbedret og befinner seg på et sunt nivå.

For mer detaljert rapport på engelsk:
Kontakt Frank Williksen – frank(at)williksen.no - mobiltlf. 9226 1064

www.nokiantyres.com