to. november 2 10:00 2023 i kategori Produkt pressemeldinger

Nokian Tyres nådde et av sine viktigste klimamål sju år før planen – nivået av selskapets direkte CO 2 -utslipp er det laveste i dekkbransjen

Nokian Tyres har nådd et av sine viktigste utslippsreduksjonsmål sju år før planen. Et av selskapets vitenskapsbaserte reduksjonsmål for klimagassutslipp var å kutte dekkfabrikkenes CO 2 -utslipp med 52 % per produksjonstonn innen 2030 sammenlignet med utslippsnivået i 2015. Målet ble nådd allerede i 2023. Nokian Tyres fabrikkutslipp per produksjonstonn er de laveste i dekkbransjen, men selskapet fortsetter arbeidet med å redusere dem enda mer. 

I 2015 var de direkte CO 2 -utslippene fra fabrikkene 723 kilo1 per tonn dekk, så en reduksjon på 52 % betyr at de er under 347 kilo per tonn dekk, som var målnivået for 2030. Men allerede i 2023 nærmer Nokian Tyres seg raskt et nivå på mindre enn 200 kilo per tonn produserte dekk. 

Nivået på Nokian Tyres’ direkte CO 2 -utslipp var det laveste i dekkbransjen allerede i fjor. I 2022 var Nokian Tyres’ direkte CO 2 -utslipp 420 kilo2 per tonn produserte dekk, mens de fleste dekkprodusenter ligger på mellom 700 og 1100 kilo3 

«Det er nødvendig med hastetiltak for å takle klimaendringene, så selv om Nokian Tyres' klimagassutslipp fra fabrikken er på et industriledende nivå, anser vi det som viktig å kutte utslippene til null så snart som teknisk mulig. I beste fall fører det til å sette nye bærekraftsmål som kan ha en positiv innvirkning på hvordan hele bransjen opererer,» sier Teppo Huovila , visepresident for forretningsutvikling for kvalitet, bærekraft og forsyningsdrift hos Nokian Tyres. 

På vei mot netto null klimagassutslipp 

Det allerede oppnådde målet er ett av Nokian Tyres’ fire vitenskapsbaserte mål for reduksjon av klimagassutslipp. To av målene er knyttet til utslipp fra leverandørkjeden, og ett mål er å redusere utslipp ved dekkbruk. 

«Foruten utslippene fra dekkproduksjonen er utslippene ved dekkbruk noe som Nokian Tyres’ egne handlinger og valg kan påvirke mest. Jo lavere rullemotstand dekkene har, desto mindre drivstoff eller energi bruker kjøretøyet. I perioden 2013–2022 har Nokian Tyres redusert rullemotstanden til dekkene med 8,5 % i gjennomsnitt. Dette tilsvarer eksosutslippet fra 65 000 biler årlig,» sier Huovila. 

CO2-utslippene fra dekkproduksjonen er hovedsakelig et resultat av energimiksen som brukes i fabrikkene. For å kunne redusere utslippene må det meste av den innkjøpte energien komme fra null CO2-utslippskilder. Forbedringer i energieffektiviteten reduserer både energibruken og klimagassutslippene. Hos Nokian Tyres vurderes energieffektivitet ved anskaffelse av nytt maskineri, utnyttelse av varmegjenvinningsløsninger, og også for eksempel ved oppdatering av belysning med energisparende LED-løsninger. 

Nokian Tyres er i ferd med å oppdatere sine vitenskapsbaserte klimamål til å bli enda mer ambisiøse. Selskapet har forpliktet seg til å sette mål som muliggjør netto null klimagassutslipp innen 2050. Et viktig skritt på reisen er den nye fabrikken som Nokian Tyres for tiden bygger i Oradea, Romania, da den vil være verdens første dekkfabrikk med null CO 2-utslipp. 

 

1 Nokian Tyres Corporate Sustainability Report 2015 , s. 126, Intensitetsforhold for klimagassutslipp, Scope 1 + Scope 2/produksjonstonn 

2 Nokian Tyres Corporate Sustainability Report 2022, s. 47, Intensitetsforhold for klimagassutslipp Scope 1 + Scope 2, CO2-ekv. t/produksjonst. 

3 CDP-klimarapporter og årlige bærekraftsrapporter fra dekkselskaper  

 

Ytterligere informasjon: 

Teppo Huovila, visepresident for forretningsutvikling for kvalitet, bærekraft og forsyningsdrift 
Tlf. +358 10 401 7701 

[email protected]