fr. juni 28 03:49 2024 i kategori Produkt pressemeldinger

Nokian Tyres og UPM inngår partnerskap for å introdusere det første konseptdekket laget av et nytt fornybart materiale med potensial til å erstatte carbon black i dekk.

Nokian Tyres, en ledende aktør innen utvikling og produksjon av premiumdekk, og UPM, en ledende ekspert på produksjon av biomaterialer, går sammen for å øke bærekraften i dekkindustrien ytterligere ved å introdusere det første konseptdekket laget av et nytt fornybart materiale med potensial til å erstatte en betydelig del av carbon black som for tiden brukes i dekkproduksjon.

Det innovative materialet, kalt UPM BioMotion™ RFF, er et lovende fullt fornybart lignin-basert alternativ til tradisjonell carbon black, som reduserer behovet for fossile materialer og senker karbonutslippene fra dekkproduksjon.  

Nokian Tyres har lenge jobbet med utviklingen av materialet, og har registrert et patent for bruk av materialet i dekkapplikasjoner. Nokian Tyres lisensierer nå sitt patent til UPM, noe som gjør det mulig for UPM å levere råmaterialet til dekkindustrien. UPM vil produsere materialet på sitt kommende bioraffineri for biokjemikalier i Leuna, Tyskland.  

"Vårt partnerskap med Nokian Tyres markerer den spennende oppstarten med fornybare funksjonelle fyllstoff (Renewable Functional Fillers) i de globale dekkmarkedene. Ved å demonstrere deres bruksverdi, hjelper det oss med å legge grunnlaget for å skalere vår bioraffineringsvirksomhet slik at vi kan gi et betydelig bidrag til en overgang til bærekraftig mobilitet,” sier Michael Duetsch, visepresident for biokjemikalier i UPM. 

Nokian Tyres Green Step Ligna - det første konseptdekket noensinne laget av det helt fornybare ligninråmaterialet UPM BioMotion™ RFF 

Konseptdekket Nokian Tyres Green Step Ligna er det første dekket noensinne laget med UPM BioMotion™ RFF, et fullt fornybart trebasert ligninråmateriale produsert av UPM. I konseptdekket er alt fossilt karbon i dekkets sidevegger erstattet med det nye råmaterialet. 

"Med konseptdekket demonstrerer vi anvendeligheten til det banebrytende nye råmaterialet i dekk. Vårt konseptdekk markerer et sprang mot bruk av fornybare materialer, ikke bare for oss, men for hele dekkindustrien. Ved å prototype dette fornybare materialet i dekkene våre, tar vi sikte på å sette nye standarder for miljøansvar, sier Teemu Soini, VP, Innovations &; Development hos Nokian Tyres. 

Det første konseptdekket fra Nokian Tyres som inneholder UPM BioMotion™ RFF vil bli utstilt på den tyske gummiindustrikonferansen DKT 2024 i Nürnberg, Tyskland, fra 1. til 4. juli på UPM-stand 527 i hall 9.  

 

Bilde av konseptdekket: Nokian Tyres Green Step Ligna konseptdekk er det første dekket laget med UPM BioMotion RFF.  

  

Egenskaper som er bedre enn med carbon black 

– Vi jobber kontinuerlig med innovasjoner som tar oss nærmere målet om å øke andelen resirkulerte eller fornybare råvarer i dekk til 50% innen 2030. Siden 2022 har en del av carbon black som brukes av Nokian Tyres kommet fra resirkulerte materialer. Vi ser lignin som et lovende fornybart alternativ til tradisjonell carbon black, og i fremtiden håper vi å se at fornybare lignin-baserte fyllstoffer også vil finne veien til dekk og øker andel resirkulerte ingredienser, forklarer Teemu Soini. 

For tiden brukes carbon black som et forsterkende fyllmateriale i dekk for å forbedre egenskaper som styrke og elastisitet. Ifølge innledende laboratorietester har UPM BioMotion™ RFF egenskaper som er bedre enn tradisjonell carbon black. Å erstatte en betydelig del av carbon black som i dag brukes i dekk med det nye fornybare fyllmaterialet, gir det et stort potensiale for å lage mer bærekraftige dekk, ettersom fyllmaterialer utgjør omtrent 30 prosent av råmaterialene i et dekk.  

UPM skal først levere UPM BioMotion RFF til Nokian Tyres for prototyping. Dette inkluderer grundige tester for å bruke det nye materialet i produksjonen. Nokian Tyres evaluerer nøye materialets ytelse, sikkerhet og miljøpåvirkning sammenlignet med tradisjonell carbon black.  

  

Ytterligere informasjon: 

Nokian Tyres: Teemu Soini, VP, Innovations &; Development, Nokian Tyres, [email protected] 
[email protected] 

UPM: Martin Ledwon, visepresident for interessentrelasjoner, UPM Biorefining & Technology, [email protected] 
[email protected] 

 

UPM Biochemicals  

UPM Biochemicals tilbyr innovative, bærekraftige og konkurransedyktige trebaserte biokjemikalier for å erstatte fossilbaserte råvarer og bidra til å forbedre miljøytelsen i ulike applikasjoner. Sluttbrukssegmenter for fornybare glykoler inkluderer tekstiler, PET-flasker, emballasje, kjølevæsker, kompositter, legemidler, kosmetikk og vaskemidler. Ligninbaserte fornybare funksjonelle fyllstoffer (RFF) tilbyr et bærekraftig alternativ til karbonsvart og utfelt silika i et bredt spekter av gummi- og plastapplikasjoner. UPM bygger et bioraffineri i industriell skala i Leuna, Tyskland for å konvertere massivt tre til neste generasjons biokjemikalier. UPM Biochemicals akselererer overgangen til en sirkulær bioøkonomi – der fornybare råstoffer, bærekraftig produksjon og bærekraftig forbruk er den nye normalen. www.upmbiochemicals.com 

 

UPM  

Vi leverer fornybare og ansvarlige løsninger og innoverer for en fremtid utover fossiler på tvers av seks forretningsområder: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers og UPM Plywood. Som bransjeleder innen ansvar, er vi forpliktet til FNs forretningsambisjon for 1,5 °C og de vitenskapsbaserte målene for å redusere klimaendringene. Vi sysselsetter 16 600 mennesker over hele verden, og vår årlige omsetning er ca. 10,5 milliarder euro. Våre aksjer er notert på Nasdaq Helsinki Ltd. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.com    

 

Nokian Tyres  

Nokian Tyres utvikler og produserer premiumdekk for folk som verdsetter sikkerhet, bærekraft og forutsigbarhet. Inspirert av vår skandinaviske arv lager vi innovative produkter for personbiler, lastebiler og tunge maskiner som gir deg trygghet under alle kjøreforhold. Vår Vianor-kjede tilbyr dekk- og biltjenester. I 2023 omsatte vi for 1 174 millioner euro. Ved utgangen av 2023 hadde vi over 3.400 fagfolk. Nokian Tyres er notert på Nasdaq Helsinki. Ytterligere informasjon: www.nokiantyres.com