on. august 8 05:30 2012

Nokian Tyres plc 1. halvår 2012: Solide resultater og styrket markedsposisjonNokian Tyres gruppens omsetning økte i 1. halvår i år med 27,1 prosent til 798 millioner euro (1. halvår 2011: 628 millioner euro). Driftsresultatet for perioden økte til 217,7 millioner euro (165,6 i 2011), mens fortjeneste pr aksje steg til 1,40 euro (1,06 euro). Resultat før skatt ble 210,3 millioner euro (155,3).

Nokian har en solid ordrereserve på personbildekk, til tross for et utfordrende marked. Selskapet har styrket sin posisjon ytterligere gjennom å vinne markedsandeler på alle sine markeder i Russland og Nord-Europa.

Økt produksjonskapasitet gir både større potensial for vekst og bedre produktivitet, og reduserte faste kostnader styrker lønnsomheten.
Det er ventet at årets salg av vinterdekk kan forskyves noe fra 3. til 4. kvartal, nærmere forbrukernes vinterdekksesong, ikke minst på grunn av usikkerheten i Europa.

Nokian Tyres plc er i posisjon til å øke både omsetning og driftsresultat i 2012, sammenlignet med 2011.

Fortsatt fremgang- Vi fortsatte å ha sterk fremgang og gode resultater også i førte halvår av 2012. Dette viser at vår strategi med fokus på merverdi, ettermarked og forbrukerorientering – primært vinterdekk, SUV-dekk og premium sommerdekk – fortsetter å betale seg, sier Kim Gran, president og CEO i Nokian Tyres plc.

- Salget av personbildekk økte i 2. kvartal i kjølvannet av vår sterke vekst i Russland og økte markedsandeler i Nord-Europa. Økt produktivitet og god kostnadskontroll var noen av de viktigste årsakene til økt fortjeneste.

Vi har klart å øke salget, øke våre markedsandeler og styrke distribusjonen på alle våre viktige markeder. Lansering av nye premium sommerdekk kombinert med flere testseire understøttet våre prisøkninger og ga en forbedret prissituasjon i Sentraleuropa. Ikke minst var veksten i Tyskland, i et utfordrende marked, oppmuntrende.

En av hjørnesteinene for vår vekst er en kontinuerlig styrking av distribusjonen, med klart fokus på forbrukermarkedet. I løpet av 1. halvår åpnet vår Vianor-kjede 51 nye avdelinger, og omfatter nå 961 avdelinger i 24 land. Vårt mål om å passere 1.000 Vianor-avdelinger i løpet av 2012 synes derfor helt realistisk.

Økt produksjonskapasitet i vår russiske fabrikk bedret produktiviteten, og ga en produksjonsøkning på 27 prosent (i tonn), sammenlignet med 1. halvår 2011. Den nye fabrikken, som ligger vegg i vegg med den eksisterende russiske fabrikken, produserte sine første dekk i juni i år.

Ytterligere økning av produksjonskapasiteten er planlagt til 4. kvartal 2012, med åpningen av en ny produksjonslinje i fabrikken.
Det har i noe tid vært mørke skyer på verdens økonomiske himmel, med redusert vekst. Distributører i alle markeder reduserer risiko ved å sitte med reduserte lagre. Vi har imidlertid fremdeles en sunn markedsposisjon i Russland og Nord-Europa, med potensial for ytterligere vekst.

Vi er i posisjon til å øke vårt aktivitetsnivå på våre kjernemarkeder i 2012, og vi er trygge på at vi kan reagere raskt på forandringer i markedene. Vi har en god ordrereserve på personbildekk, og øker produksjonen i henhold til planene, sa Kim Gran blant annet i en kommentar til halvårstallene fra Nokian Tyres plc.

Januar – juni 2012I 2012 økte Nokian Tyres sitt salg i Russland & CIS med 67,0 prosent, noe som utgjorde 40,1 prosent av gruppens totale omsetning. I de nordiske land økte salget med 4,6 prosent (29,3 prosent av total omsetning). I Sentral- og Øst-Europa økte salget med 15,4 prosent (22,8 prosent), mens salget i Nord-Amerika økte med 27,8 prosent (7,2 prosent).

Salget av personbildekk økte med 35,1 prosent, og denne produktgruppen utgjør dermed 75,2 prosent av gruppens samlede omsetning, mot 69,8 prosent til samme tid i fjor. Nokian Heavy Tyres salg sank med 5,5 prosent, og står nå for 6,4 prosent av samlet omsetning for gruppen. Vianors omsetning økte med 7,3 prosent (15,4 prosent av totalen).

Nokian Tyres gruppen hadde i gjennomsnitt for perioden 4.078 ansatte (2011: 3.727), og antall ansatte pr. 30. juni var 4.155 (3.786). Vianor-kjeden sysselsatte i første halvår totalt 1.413 ansatte. I Russland hadde Nokian Tyres 1.187 ansatte ved utgangen av første halvår (965).

Etter planen skal Nokian Tyres produsere 16,5 millioner dekk i 2012, fordelt på fabrikkene i Nokia i Finland og Vsevolozhsk nær St. Petersburg i Russland. Ytterligere kapasitetsøkning er planlagt i 2013 – 2014.

Salget av lastebildekk var så godt som uendret fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012. Etterspørselen i Sentraleuropa sank raskt i 1. kvartal, men begynte litt etter litt å øke igjen i 2. kvartal. Markedsandelen for lastebildekk økte både i de nordiske land, Sentral- og Øst-Europa, takket være forbedret utvalg av både premium og standard dekk.
Også for Noktop regummieringsmateriale kunne Nokian Tyres notere økt omsetning.

For mer detaljert rapport på engelsk:
Kontakt Frank Williksen – [email protected] - mobiltlf. 9226 1064

www.nokiantyres.com