fr. august 9 06:00 2013 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres plc 1. halvår 2013:


Økt salg og bedre driftsresultat i 2. kvartal - styrket posisjon på kjernemarkederNokian Tyres gruppens omsetning økte i 2. kvartal i år med 1,3 prosent til 419,1 millioner euro (2. kvartal 2012: 413,8 millioner euro). Driftsresultatet for perioden økte med 6,7 prosent til 120,2 millioner euro (112,7 i 2012). Fortjeneste for perioden ble 85,6 millioner euro (95,4), mens fortjeneste pr aksje ble 0,65 euro (0,73 euro).

I 1. halvår 2013 gikk omsetningen ned med 5,7 prosent til 752,2 millioner euro (798 mill. euro i 1. halvår 2012). Driftsresultatet ble 196,6 millioner euro (217,7), og resultat før skatt for perioden ble 149,2 millioner euro (182,9). Fortjeneste pr aksje: 1,13 euro (1,40).

Det er ventet at etterspørselen etter sommerdekk på ettermarkedet i de nordiske land i 2013 vil forbli på samme nivå som forrige år, mens etterspørselen etter vinterdekk viser vekst. I Russland ventes salget av vinterdekk å øke, mens sommerdekksalget trolig vil gå noe ned. I Sentral-Europa ventes den totale etterspørselen etter dekk å synke noe sammenlignet med 2012, mens vinterdekketterspørselen ventes å vokse i 2. halvår 2013.

Prissituasjonen er utfordrende for alle kategorier dekk, men marginene vil få hjelp av reduserte råvarepriser (-9,5 prosent), noe som vil representere en ”medvind” på rundt 45 millioner euro for hele året 2013.

Totalt for 2013 er det ventet at Nokian Tyres omsetning vil bli på samme nivå som i 2012, eller noe høyere. Det er ventet at salget vil øke noe både i Russland, de nordiske land og Nord-Amerika i 2013, og at etterspørselen vil ta seg noe opp igjen i Sentral-Europa i 2. halvår 2013.

Fortsatt fremgang- Vi har beholdt vår lederposisjon på kjernemarkedene i Russland og de nordiske land, og vi klarte igjen å øke markedsandelene på alle våre markeder. Innsalget av vårt nye Nokian Hakkapeliitta vinterdekk-sortiment var godt, og hjalp oss til både salgs- og resultatøkning i 2. kvartal.

Motvinden i europeisk økonomi har fortsatt vært sterk, med klart redusert salg av både biler og dekk. Vi forventer ikke noen vesentlig forbedring i markedet i 2013, men har som mål å vokse og styrke oss videre med våre nye vinterdekk som fundament ved hjelp av utvidet distribusjon og vår sterke industrielle struktur.

I 2. kvartal var Russland og de nordiske land våre sterkeste kort. Salget i Russland – vårt største marked – fortsetter å overgå forrige års tall, og vi klarte igjen å vokse mer enn markedet på vinterdekk. Størst var imidlertid veksten med våre vinterdekk i 2. kvartal i de nordiske land, takket være nye produkter og utvidet distribusjon.
Vår lønnsomhet er fortsatt god.

Vi venter at den gode utviklingen skal fortsette med vårt nye utvalg av vinterdekk, først og fremst takket være Hakkapeliitta 8 som lanseres på markedet i andre halvår.

Det russiske dekkmarkedet vil vokse moderat i 2. halvår, men salg av både biler og dekk er ventet å ta seg opp i 2. halvår takket være statlige finansielle incentiver som nylig ble offentliggjort.

Vinterdekkmarkedet i Sentral-Europa har vært svakt og konkurransepresset, men vi venter noe oppgang i 2. halvår 2013, sier Kim Gran, president og CEO i Nokian Tyres plc.

- Vi fortsetter å videreutvikle og forbedre vår produktivitet og industrielle struktur. I løpet av første halvår er produksjonslinje nr. 12 og nr. 13 åpnet i vår fabrikk i Russland, noe som øker den totale kapasiteten her til mer enn 15 millioner dekk årlig innen utgangen av 2013.

Vi fortsetter også å utvide vårt distribusjonsnett, med Vianor i spissen. Vi åpnet i første halvår i år 84 nye Vianor-avdelinger, slik at dekk-kjeden nå har i alt 1.121 avdelinger i 26 land. I Russland og de tidligere Sovjet-republikkene er nå Hakka-garanti programmet på plass hos 2.700 dekk- og bilforhandlere.

En ny og enklere franchise-modell – Nokian Authorized Dealer (NAD) er i første halvår rullet ut hos 217 dekkforhandlere i Italia, Tyskland og Kina.

Vi ser med optimisme og usvekket Hakkapeliitta-ånd på resten av 2013, og venter både økt salg og forbedret resultat gjennom 2. halvår. Med den nylig lanserte nye generasjonen Hakkapeliitta vinterdekk, og med testvinnere både blant vinter- og sommerdekk, har vi nå vårt sterkeste produktutvalg noen sinne. Våre dekk-kjeder Vianor og NAD vil vokse videre, og vår markedsgeografi i Russland og Nord-Europa er godt rustet for fortsatt lønnsom drift, sier Kim Gran.

Den globale økonomien preges fortsatt av usikkerhet og svak vekst. Veksten i USA er antatt å bli noe over 1 prosent i 2013, mens svakere vekst i Kina og fortsatt problemer i Europa hemmer tillit og økonomisk aktivitet. Det ventes imidlertid nå at den globale økonomien vil få en bedring mot slutten av 2013, med ytterligere forbedring i 2014 og 2015. Unntaket er Europa, som fortsatt vil ha en svak situasjon.

PersonbildekkSalget av personbildekk økte svakt i 2. kvartal, først og fremst takket være god etterspørsel etter vinterdekk på Nokian Tyres kjernemarkeder. Markedsandelene fortsetter å øke både i Russland og de nordiske land. Nokian er en klar markedsleder både på premium og mellomklasse produkter av vinterdekk.

For første halvår som helhet gikk salget av personbildekk noe ned, først og fremst på grunn av svekket etterspørsel i Sentral-Europa og avsluttet produksjon av dekk for Bridgestone etter 2012.

De nye sommerdekkmodellene Nokian Hakka Blue, Hakka Green og Nokian Line vant flere tester i bilmagasiner på kjernemarkedene og i Sentral-Europa i 2012 og våren 2013. I oktober 2012 dominerte Nokian Tyres vinterdekktestene med en rekke testseire i både nordiske og russiske bilmagasiner. Også i Sentral-Europa hadde Nokian Tyres suksess i vinterdekktester.

Den største lanseringen av nye produkter noen sinne omfattet hele fem nyheter: Piggdekket Hakkapeliitta 8, piggfrie Hakkapeliitta R2 og Nokian Hakkapeliitta R2 SUV for kjernemarkedene, foruten Nokian WR G3 og Nokian WR SUV 3 for Sentral-Europa og Nord-Amerika.

Målet for 2013 er å øke salget, vinne enda høyere markedsandeler på kjernemarkedene med nye produkter, forbedre produktiviteten og øke kapasitetsutnyttelsen.

Øvrige produkterSalget av tunge dekk fra Nokian Heavy Tyres gikk noe ned i 1. halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor på grunn av svekket etterspørsel etter slike dekk.

Nå forberedes det investeringer for modernisering av fabrikken, eliminering av flaskehalser i produksjonen og økt produksjon av radialdekk. Oppgraderingen av fabrikken skal være klar tidlig i 2014.

Salget av Nokian Truck Tyres sank med 11,5 prosent i 1. halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor, men lønnsomheten ble forbedret.

VianorVed utgangen av perioden hadde Vianor 183 egeneide avdelinger i Finland, Sverige, Norge, USA, Sveits og Russland. Omsetningen økte med 0,5 prosent fra 1. halvår 2012 til 130 millioner euro. Driftsresultatet endte på -9,9 millioner euro. Dette er normalt i forhold til sesongsvingninger, og resultatet forventes å bli positivt for året som helhet.

For mer detaljert rapport på engelsk:
Kontakt Frank Williksen – frank(at)williksen.no - mobiltlf. 9226 1064

www.nokiantyres.com