ty. april 30 08:01 2013 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres plc 1. kvartal 2013:


Sterk utvikling i Russland – og målsetting om vekst i svekket markedNokian Tyres gruppens omsetning sank med 13,3% til 333,1 millioner euro i 1. kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet ble 76,3 mill. euro (105 mill. euro), og overskudd for perioden etter skatt endte på 63,6 mill. euro (87,6). Fortjeneste pr. aksje ble 0,48 euro (0,67 euro).

Etter markedet for personbildekk ventes i 2013 å bli på nivå med foregående år i de nordiske land, men vil fortsatt være svakt i Sentral-Europa. I Russland ventes fortsatt vekst for vinterdekk, mens det forventes sommerdekketterspørsel på samme nivå som siste år. Prissituasjonen er utfordrende for alle kategorier dekk i 2013. Marginene vil få noe hjelp av reduserte råvarepriser for hele året.
Omsetningen for Nokian Tyres ventes for 2013 å bli på nivå med 2012 – eller øke noe. Det er ventet omsetningsøkning i Russland og Nord-Amerika, mens det ventes uendret omsetning i Norden og Sentral-Europa.

Selskapet er i posisjon til å oppnå noe vekst i både omsetning og driftsresultat for hele året 2013. Med utgangspunkt i tallene for 1. kvartal, må man imidlertid forvente at også 1. halvår i år vil være noe svakere enn samme periode i fjor.

- Vår sterke posisjon som markedsleder på kjernemarkedene Russland og de nordiske land har hjulpet oss å oppnå tilfredsstillende resultater i 1. kvartal. Motvinden fra europeisk økonomi med svekket bilsalg og svekket ettermarked har vært tung. Vi forventer ingen vesentlig bedring i markedet i år, men har en målsetting om å vokse med vår nye vinterdekkserie, utvidet distribusjon, og vår sterke industrielle struktur.

Vårt sterkeste kort i 1. kvartal var igjen Russland. En betydelig økning av vinterdekksalg og markedsandel ga et vesentlig bidrag til overskuddet for perioden. Denne utviklingen venter vi vil fortsette, først og fremst styrket av nye Hakkapeliitta 8 fra 2. kvartal og videre.
Det russiske markedet vokser moderat i 2013, men gir fortsatt gode vekstmuligheter for vinterdekk på ettermarkedet.

Det sentraleuropeiske markedet var så svakt som forventet i 1. kvartal, med et klart fall i etterspørselen. Salg over hele Europa lider under den lange vinteren, og både for Nokian Tyres og Vianor har dette ført til at mesteparten av sommerdekksalget er skjøvet over til 2. kvartal, sier Kim Gran, President og CEO i Nokian Tyres plc.

- I denne perioden med svekket marked fortsetter vi å utvikle og styrke vår produktivitet og vår industrielle struktur. I 1. kvartal åpnet vi nok en produksjonslinje ved fabrikken i Russland, og i 2. halvår følger vi opp med nok en ny produksjonslinje. Ved utgangen av 2013 vil vår årlige kapasitet i Russland dermed passere 15 millioner dekk.

Vi fortsetter også veksten og videreutviklingen av vårt distribusjonsnettverk med Vianor som spydspiss. Vi har åpnet 40 nye Vianor-avdelinger, slik at kjeden nå omfatter 1.077 avdelinger i 26 land. I Russland og CIS-landene (tidligere Sovjet-republikker) omfattes nå 2.300 dekkverksteder og bilforhandlere av Nokian Hakka-garanti programmet. En ny ”lett” franchise-modell – Nokian Authorized Dealer (NAD) – kom i gang i 1. kvartal med 175 kontrakts butikker i Italia, Tyskland og Kina.

Etter en litt treg start på året i 1. kvartal, venter vi at markedet etter hvert vil gi oss nye vekstmuligheter. Med overbevisende testseire i 2012, ny generasjon Hakkapeliitta vinterdekk og testvinnende sommerdekk har vi det klart beste produktutvalget vi noen sinne har hatt. Vianor og NAD skal vokse med mer enn 200 enheter, og markedsgeografien vår i Russland og Nord-Europa gir et godt grunnlag for lønnsom drift, sier Kim Gran.

MarkedssituasjonDet er forventninger til at den globale økonomien vil se bedring mot slutten av 2013, med ytterligere forbedring i 2014-2015. Europeisk økonomi vil imidlertid fortsatt være svak. Dette har hatt en klart negativ effekt på tillit og forbruk hos europeiske forbrukere. Nybilsalget i Europa sank med 9,8% i 1. kvartal, ettermarkedet for personbildekk gikk ned med 13% - og innsalget av vinterdekk til forhandlere ble redusert med hele 33%. I Sentral-Europa er det prispress på både premium og økonomidekk.

I de nordiske land gikk nybilsalget (personbiler) tilbake med 22% i 1. kvartal i år sammenlignet med samme periode 2012. Det er ventet at både nybilsalg og dekksalg vil ta seg opp igjen fra 2. kvartal opp mot nivået fra fjoråret.

Etterspørselen etter tunge dekk fortsetter å være relativt svak. Tidlig i 2013 har det vært tegn til bedret etterspørsel etter lastebildekk.

PersonbildekkOmsetningen av personbildekk kom i 1.kvartal 2013 opp i 273,7 mill. euro (2012: 315,9). Driftsresultatet ble 92,4 mill. euro (118,7), noe som ga en driftsmargin på 33,8% (37,6%). Nedgangen kom på grunn av svak etterspørsel i Sentral-Europa og den lange vinteren i de nordiske land, som utsatte sommerdekksalget til 2. kvartal. Halvparten av salgsreduksjonen var dessuten relatert til opphør av kontraktsproduksjon for Bridgestone, som normalt skjedde i 1. kvartal.
Målet for 2013 er å øke salget, vinne markedsandeler på kjernemarkeder med nye produkter, øke distribusjonen, styrke produktiviteten og kapasitetsutnyttelsen.

Tunge dekkNokian Heavy Tyres fikk i 1. kvartal en omsetning på 22,1 mill. euro (2012: 27,0). Driftsresultatet ble 2,2 mill. euro (3,8), med en driftsmargin på 10,1%.

Nedgangen kom som følge av svak etterspørsel etter skogsmaskindekk og redusert produksjon av hjulgående maskinelt utstyr i Europa.

Et investeringsprogram er satt inn for å modernisere fabrikken, fjerne flaskehalser i produksjonen og øke produksjonen av radialdekk. Oppgradering av fabrikken skal fullføres i løpet av 2013. Utsiktene for 2013 er fortsatt utfordrende, og etterspørselen relativt lav. Fokus for året 2013 er på maksimert salg og optimalisering av produksjon.

LastebildekkOmsetningen av Nokian lastebildekk kom i 1. kvartal opp i 11,0 mill. euro (12,6), en nedgang på 12,4% fra samme periode i fjor. Både driftsresultat og kontantstrøm ble forbedret og er på et sunt nivå.
Med forbedret produktsortiment økte Nokian Tyres sin markedsandel på kjernemarkedene for både premium og standard lastebildekk.

VianorVed utgangen av 1. kvartal hadde Vianor 182 (179) egeneide avdelinger i Finland, Norge, Sverige, USA, Sveits og Russland. Omsetningen i perioden kom opp i 43,7 mill. euro (50,1), en nedgang på 12,8% fra 1. kvartal 2012. Driftsresultatet ble -15,9 mill. euro (-10,4).

Vianor lyktes med å vinne markedsandeler i en krevende markedssituasjon. Omsetning og driftsresultat gikk ned av sesongmessige grunner – sommerdekksalget i nordiske land kom ikke i gang før i 2. kvartal på grunn av den lange vinteren.
Den gradvise endringen av driftsmodell fra rent dekkverksted til fullservice bilverksted fortsetter med investeringer og oppkjøp av eksisterende bilverksteder.

Vianor-kjeden vokste med 40 nye avdelinger i 1. kvartal 2013, og omfatter nå i alt 1.077 avdelinger, hvorav 895 er partnere (franchise). Vianor er aktiv i 26 land, med størst dekning i de nordiske land, Russland og Ukraina. Fortsatt ekspansjon av partner-nettverket skal etter planen gi mer enn 1.150 Vianor-avdelinger totalt ved utgangen av 2013.