on. mai 4 05:00 2016 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres plc 1. kvartal 2016: Salgsvekst i Sentral-Europa og Norden og økt lønnsomhet

Oslo, 04.05.2016: Nokian Tyres omsatte for 275,8 millioner EUR i årets tre første måneder, ned 1,9 prosent. Negativ valutaeffekt reduserte topplinjen 14,6 millioner EUR. Enhetssalget økte både for vinter- og sommerdekk i de fleste markedene.

Nokian Tyres ser en svak økning i dekksalget og har tatt markedsandeler i årets første kvartal. Likevel er det fremdeles utfordringer i enkeltmarkeder,

– Utviklingen i markedet har startet som forventet. Utfordringer i Russland fortsetter med nedgang i nybilsalget og dekkmarkedet. Vinterdekkleveransene til både Russland og Nord-Amerika har vært svakere på grunn av større varelager hos kundene. Vi har klart å øke salget av sommerdekk i alle markeder og tilsvarende for vinterdekksalget, spesielt i Sentral-Europa. Vi har tatt markedsandeler i de fleste markeder og beholdt vår sterke posisjon i Norden, sier Nokian Tyres konsernsjef Ari Lehtoranta.

Svak bedring i den globale økonomien

Nokian Tyres forventer at den globale økonomien fortsatt vil begrense veksten i 2016 og 2017, til tross for lavere oljepris, lavere rentenivå og mindre bremsing i fremvoksende markeder. Likevel forventer selskapet at den verste markedsturbulensen er passert. Selv om den forventede veksten er svak og preget av usikkerhet, er risikoen for en ytterligere svekking av den globale økonomien lav for 2016. Det forventes at det globale bruttonasjonalproduktet vil øke med 3,1 prosent i 2016. For Norden forventes en tilsvarende vekst på 0,5-3,8 prosent, for USA en vekst på 2 prosent og for Russland en nedgang på 1-2 prosent.

I Norden økte nybilsalget med 9 prosent i årets første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Volumet av bildekk økte med 1 prosent i perioden. Det forventes at økningen vil forbli stabil. For Europa økte nybilsalget med 8 prosent i kvartalet målt mot tilsvarende kvartal i fjor. Det forventes en svak vekst i det europeiske dekkmarkedet.

Reduserte råvarekostnader

Råvarekostnadene for Nokian Tyres ble redusert med 12,2 prosent i første kvartal. Det forventes en total nedgang i disse kostnadene på 5 prosent for 2016.

– Produksjonsvolumene var større i første kvartal enn tilsvarende periode i fjor. Nedgangen i råvarekostnader fortsatte og vår reduserte produksjonskostnad understøttet lønnsomheten. Samtidig sørget valutasituasjonen for en nedgang i omsetning på 14,6 millioner EUR. Uten denne effekten ville topplinjen vokst med 3 prosent. Alt i alt fikk vi likevel en vekst i lønnsomhet, med en bedring i driftsmarginen på 4,6 prosent fra samme periode i fjor, sier Lehtoranta.

Utsikter

I 2016, forutsatt gjeldende valutakurser, forventer Nokian Tyres en omsetning og resultat på nivå med 2015. Andre kvartal vil bli noe svakere enn tilsvarende periode i fjor på grunn av at salget flytter seg nærmere sesongene og med store varelager hos kunder i Russland og Nord-Amerika.

Den fullstendige kvartalsrapporten for 1. kvartal 2016 fra Nokian Tyres kan lastes ned her: https://www.nokiantyres.com/releases

Tabell (Tall i mill. euro) 

 

1-3 /16

1-3 /15

Endring %

2015

Omsetning

275.8

281.3

-1.9

1,360.1

Driftsresultat

50.5

48.3

4.6

296.0

Driftsmargin %

18.3

17.2

 

21.8

Resultat før skatt

48.5

63.5

-23.7

274.2

Resultat

39.9

135.3

-70.5

240.7