on. mai 9 08:00 2018 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres plc 1. kvartal 2018: God pris- og volumutvikling, men i valutamotvind

Nokian Tyres opplever økende salg og en positiv prisutvikling. Imidlertid bremses resultatveksten av valutaeffekter.

  • Omsetningen økte med 3,1 prosent i første kvartal sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2017. Valutakurser har en negativ effekt på 20,2 millioner euro sammenlignet med første kvartal 2017. Dersom denne effekten holdes utenfor, ville veksten vært på 9,3 prosent.
  • Driftsresultatet økte med 4 prosent til 61,2 millioner euro i første kvartal og driftsmarginen var på 18,2 prosent.
  • Resultat etter skatt økte med 2,8 prosent til 46,6 millioner euro.
  • Kontantstrøm fra driften var -18,3 millioner euro, en reduksjon fra -40,1 millioner samme periode i 2017.

– Nokian Tyres hadde en god start på året. Vår omsetning økte i alle markedssegmenter til tross for den negative valutaeffekten, sier Nokian Tyres president og konsernsjef, Hille Korhonen.

For salget av dekk til passasjerbiler, økte både volumene og priser i lokale valutaer. Samtidig fikk Nokian Tyres en bedre produktmiks. Salgsveksten fortsatte og markedsandelen økte i alle markedsområder. Sommersesongen startet ikke som forventet i første kvartal på grunn av værforholdene, noe som også hadde en effekt for den Nokian Tyres-eide forhandlerkjeden Vianor.

For Heavy Tyres, spesielt for salg til land- og skogbrukssektoren, økte salget.

I mars 2018 annonserte Nokian Tyres sin moderniserte merkevare for bedre å støtte opp under strategiske vekstområder i Nord-Amerika og Sentral-Europa hvor målet er lønnsom vekst utenfor det tradisjonelle vinterdekk-markedet. Den nye merkevaren reflekterer selskapets lange historie, bærekraftige drift og skandinaviske verdier. Løftet Bekymringsløs under alle forhold er i kjernen av Nokian Tyres’ verdier.

Byggearbeidene er i gang ved Nokian Tyres tredje fabrikk i Dayton, Tennessee i USA. Forberedelsene for en suksessfull oppstart er i gang i forskjellige deler av organisasjonen.

– Jeg er spesielt stolt over Bronze Class-utmerkelsen i Auto Component-kategorien i RobecoSam Sustainability Yearbook 2018, i tillegg til Industry Mover-utmerkelsen som vi mottok dette kvartalet. Vi har jobbet i mange år for å forbedre virksomhetens bærekraft og planlegger å fortsette denne utviklingen fremover, sier Korhonen.

– I år feirer vi 120 år. Innovative produkter, en sterk merkevare som gir tillit, langvarige kundeforhold og en solid motivasjon for gode kundeleveranser har gitt oss en sterk markedsposisjon, avslutter Korhonen.

Finansiell guiding

Ved gjeldende valutakurser, forventes en vekst i både salg og driftsresultat.

Den fullstendige engelske kvartalsrapporten for 1. kvartal 2018 fra Nokian Tyres kan lastes ned her: https://www.nokiantyres.com/company/publications/releases/

Tabell (Tall i mill. euro) 

 

1-3 /18

1-3 /17

Endring %

Omsetning

336.0

325.9

3.1

Driftsresultat

61.2

58.9

4.0

Driftsmargin (%)

18.2

18.1

 

Resultat før skatt

60

58.9

2.0

Resultat

46.6

45.3

2.8