fr. mai 8 05:00 2015 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres plc 1.kvartal: Vekst i vesten, men fremdeles utfordrende i Russland

Oslo, 8.5.2015: Nokian Tyres har økt markedsandeler, volumer og marginer i alle markeder, med unntak av Russland. I kvartalet trakk valutaeffekter ned omsetningen med 29,1 millioner Euro men dette kompenseres til dels av lokale prisjusteringer og suksess i salg til SUV-markedet.

Nokian Tyres har tatt markedsandeler i nesten alle markeder samtidig som volumer og marginer er forbedret. – Dette er en konsekvens av en svært konkurransedyktig produktportefølje, økt distribusjon og produktivitet samt dyktige medarbeidere, sier Nokian Tyres konsernsjef Ari Lehtoranta.

Det russiske markedet representerer fremdeles en utfordring, selv om også dette markedet er noe mer stabilt siden foregående kvartal.

– Det russiske markedet har stabilisert seg noe siden den svært volatile situasjonen på slutten av fjoråret. Oljeprisen, prisen på rubler og kjøpsadferd endret seg nærmest dag for dag som følge av den geopolitiske situasjonen mot slutten av 2014. Første kvartal har vi levert ifølge planen for det russiske markedet. Vi hadde likevel noen utfordringer knyttet til valuta og sen start på sesongen for salg av vinterdekk, sier Lehtoranta.

Vekst med partnerne

Nokian Tyres fokus på ekspansjon av kanalen har så langt gitt en solid topplinjeeffekt. Selskapet leverer nå gjennom 1.371 Vianor-butikker, 930 NAD-butikker mens den nye N-Tyre-kjeden har 67 butikker.

Kombinert med en sterk innovasjonsfrekvens, tar selskapet markedsandeler. I kvartalet ble det blant annet lansert en ny serie vinterdekk, All-Weather-dekk for Nord Amerika og Sentral-Europa. Uavhengige tester og omtaler bekrefter Nokian Tyres posisjon i det aller øverste premiumsegmentet. Også volumene innen Heavy Tyres økte i perioden.

Avgiftseffekt

En fersk avgjørelse fra Finske myndigheter rundt beskatning av Nokian Tyres, sørget for en positiv engangseffekt på 100,3 millioner Euro. Dette sørget for det særdeles sterke nettoresultatet. I tillegg sørget også gunstige råvarepriser for det sterke resultatet.

Opprettholder guiding

Til tross for den nåværende usikkerheten rundt vekstutsiktene i Russland og CIS-landene, ser Nokian Tyres positivt på fremtiden. Selskapet gjentar guidingen for året og er positive i forhold til fremtidige vekstmuligheter.

Den fullstendige kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 fra Nokian Tyres kan lastes ned her: https://www.nokiantyres.com/releases

Tabell
(Tall i mill. euro)

  Q1 2015 Q1 2014
Inntekter  281,3 311,9
Driftsresultat 48,3 68,4
Resultat etter skatt 135,3 38,7