fr. august 7 05:00 2015 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres plc 2.kvartal: Forsinket salgsstart i Russland og Sentral-Europa for vinterdekk, utfordringer i Russland men bedre produktmiks

Oslo, 7.8.2015: Nokian Tyres fikk en nedgang i omsetningen på 6,5 prosent i sitt andre kvartal. Årsaken ligger i svakt salg i et svært volatilt russisk marked, samt en forsinket start i vinterdekksalget.

– Russland har klart å unngå de aller mest dystre økonomiske scenariene og tilliten i markedet er på bedringens vei. Imidlertid er situasjonen svært volatil og i de fleste forbrukersegmentene har volumer og salgspriser vært svært lave, spesielt i andre kvartal. Innen nybil- og dekksalg har salget vært lavere enn forventet i det russiske markedet og B- og C-segmentene er i større grad etterspurt, sier Nokian Tyres konsernsjef Ari Lehtoranta.

Forsinkede vinterdekk-kjøp

I år har det vært et klart skifte i timingen for forhåndssalg av vinterdekk, sammenlignet med tidligere år. Dette gjelder i Russland og Sentral-Europa.

– Hele det europeiske markedet har i år vokst med 2 prosent men vinterdekk-markedet er ned 11 prosent fra nivåene i første halvår 2014. Vi forventer at dette vil balanseres i andre halvår, men for løssalgsmarkedet er vi mer avhengig av en god vintersesong, sier Lehtoranta.

I Sentral-Europa gikk salget ned på grunn av et forsinket forhåndssalg av vinterdekk, men også på grunn av færre leveranser til storkunder med store varelager. Nokian Tyres forventer at markedsandelene vil vokse i de neste kvartalene.

I Nord-Amerika har salget vært sterkt.

– Vi har tatt markedsandeler i kjernesegmentene og allerede overgått markedsveksten for flere kvartaler. Dette ga oss en salgsvekst på 26,8 prosent sammenlignet med første halvår 2014.

Valutaeffekt

Nettoomsetningen ble redusert med 38 millioner euro på grunn av valutasvingninger, sammenlignet med første halvår 2014. Dette, sammen med den negative effekten fra svakere volumer i de russiske og sentraleuropeiske markedene, ble delvis kompensert av produktivitetsforbedringer, vedvarende vekst i salg av premium sommerdekk, bedre produktmiks, nedgang i kostnader knyttet til råmaterialer, bra salg innen Heavy Tyres og vekst i det nordamerikanske markedet. Totalt ga dette en driftsmargin i første halvår på 20,6 prosent mot 23,3 prosent første halvår 2014.

Heavy Tyres er i rute for å øke salg og lønnsomhet. Divisjonen har nådd en god driftsmargin på 18,9 prosent i første halvår.

Vianor

– Vianor har utviklet seg som planlagt i år. Veksten i vårt distribusjonsnettverk går som planlagt. Vi har lagt til 213 nye utsalgssteder innunder vårt eget merkenavn og det totale antallet Vianor-utsalgssteder er nå 1.390. NAD/N-Tyre-nettverket teller alt 1.000 butikker, sier Lehtoranta.

Utsikter

– Siden våre estimater for det russiske markedet er endret for 2015, er risikonivået for vår guiding økt. Vi oppdaterer derfor guidingen: Omsetningen for året vil se noe nedgang sammenlignet med 2014 og driftsresultatet vil ende på rundt 270-295 millioner euro, sier Lehtoranta.

– Konkurransedyktigheten for vår produktportefølje er svært sterk og forbedres løpende.  Vår løpende drift er på et meget godt nivå, produktiviteten øker og distribusjonsnettverket vokser. Etter at det russiske/CIS-markedet stabiliseres, er vi trygge på at vi vil være i posisjon for å levere sterk salgsvekst i de kommende årene og fremdeles ha de sterke lønnsomhetsnivåene, god kontantstrøm og solide utbytter, avslutter Lehtoranta.

Den fullstendige kvartalsrapporten for 2. kvartal 2015 fra Nokian Tyres kan lastes ned her: https://www.nokiantyres.com/releases

Tabell (Tall i mill. euro)

 

Q2 2015

Q2 2014

1H 2015

1H 2014

 

Inntekter

345,5

369,5

626,8

681,5

Driftsresultat

80,6

90,7

128,8

159,1

Resultat etter skatt

64,5

66,1

199,8

104,8